Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilimdalı, 2004-2011
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilimdalı, 2001-2004
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1996-2001
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "TANI TESTLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ANALİTİK YÖNTEMLER", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilimdalı Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, "PROGNOZDA VE TANIDA LOJİSTİK REGRESYON VE NEURAL NETWORK YAKLAŞIMI: EPİDEMİYOLOJİK VERİ SETLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMALAR", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilimdalı Ağustos, 2004.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi