Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 114O945, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Biochar doz ve mikoriza uygulamasının karbon bağlaması ve bitki besin elementi alımı üzerine etkisi ", BAP Güdümlü, FBA-2015-4583, Yönetici, Devam Ediyor
"Sera ve Tarla Koşullarında Farklı Mikoriza Tür ve Azot Doz Uygulamalarının Turunç Çöğürlerinde Karbon Salınımı-Bağlaması Mekanizmalarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114O448, Yönetici, Devam Ediyor
"Laboratuvar aletleri bakım onarımı", BAP Diğer, FBO-2014-3396, Yönetici, 2015
"BİOCHAR (KÖMÜRLEŞTİRİLMİŞ BİTKİ MATERYALİ) VE KOMPOST UYGULAMASININ MİKORİZALI VE MİKORİZASIZ OLARAK YETİŞTİRİLEN NARENCİYE BİTKİLERİNİN KARBON BAĞLAMA VE TOPRAKTA DEPOLAMA POTANSİYELİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", TÜBITAK Projesi, 112O785, Yönetici, Devam Ediyor
"Değişik Dozlardaki Fosforlu Gübre Uygulamasının Uzun Dönemde Mısır Bitkisinin Verim, Toprak-Bitki Besin Elementleri Dinamiği, Toplam Karbon ve Azot Bütçesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, ZF2013BAP12, Yönetici, 2014
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (4 Adet)", BAP Diğer, ZF2013DP2, Yönetici, 2015
"Uluslararsı Yayınları Özendirme Desteği (4 Adet)", BAP Diğer, ZF2013DP5, Yönetici, 2014
"Two K Fertilizer Sources on Growth, Yield and Nutrient Uptake of Watermelon Grown Under Field Conditions", Diğer Projeler, IPNI 2012 1, Yönetici, 2015
"Farklı Mikoriza Türleri ile Aşılanmış Narenciye Bitkilerinin,Azot Doz Uygulaması Koşullarında Karbon Bağlama Potansiyeli ve Toprakta Karbon Tutulma Mekanizmaları Üzerine Araştırma", BAP Doktora, ZF2012D6, Yönetici, 2014
"Farklı Organik Materyallerin Kompostlaştırılması ve Mikoriza Spor Üretiminde Kullanılması", BAP Diğer, ZF2012BAP15, Yönetici, 2014
"Farkli Yaşlardaki Okaliptüs Ormanlarinda Hasat Edilmiş Ve Edilmemiş Alanlarda Karbon Depolama Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Toprak Organik Madde İçeriğine Bitki Kökleri Ve Mikoriza Mantarlarinin Katkisinin Araştirilmasi ", TÜBITAK Projesi, 109O027, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi