Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2016 - 2018
Ögr.Gör.Dr., KOÇ ÜNİVERSİTESİ, Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014 - 2016
Yrd.Doç.Dr., DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2014
Ögr.Gör.Dr., DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2010
Ögr.Gör., New York University, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, 2005 - 2006
Arş.Gör., ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1999 - 1999
Uzman, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, 1997 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
UYGAR Merkezi Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 12.03.2019 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Birimi, , 04.07.2018 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Uluslararasılaşma Stratejisi Geliştirme Komisyonu, , 16.03.2018 - 16.09.2018
İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 23.11.2017 - 16.08.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD, 23.10.2017 - Devam Ediyor
Akademik Etkinlikler Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 15.02.2017 - Devam Ediyor
BAP Uzmanlar Grubu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Danışman, KOÇ ÜNİVERSİTESİ Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 03.04.2016 - 28.02.2017
Erasmus Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, , 01.04.2016 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, , 01.04.2016 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Türk Sineması, Lisans, 2018-2019
Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya, Yüksek Lisans, 2018-2019
Mezuniyet Projesi II, Lisans, 2018-2019
Temel Fotoğrafçılık, Lisans, 2018-2019
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Lisans, 2018-2019
Mezuniyet Projesi I, Lisans, 2018-2019
Seminer, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya, Yüksek Lisans, 2018-2019
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Dünya Sineması, Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Lisans, 2018-2019
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Sineması, Lisans, 2017-2018
Mezuniyet Projesi II, Lisans, 2017-2018
Temel Fotoğrafçılık, Lisans, 2017-2018
Radyo, Televizyon ve Sinemanın Temel Kavramları, Lisans, 2017-2018
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Dünya Sineması, Lisans, 2017-2018
Sosyoloji, Lisans, 2017-2018
Yeni Medya, Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II, Lisans, 2016-2017
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Lisans, 2016-2017
Mezuniyet Projesi I, Lisans, 2016-2017
Türk Sineması, Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Lisans, 2016-2017
Yeni Medya, Lisans, 2016-2017
Dünya Sineması, Lisans, 2016-2017
Radyo, Televizyon ve Sinemanın Temel Kavramları, Lisans, 2016-2017
Sosyoloji, Lisans, 2016-2017
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Visual Culture, Lisans, 2013-2014
Yüksek Lisans Projesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sociology of Media, Lisans, 2013-2014
Introduction to Communication Studies, Lisans, 2013-2014
Visual Culture, Lisans, 2012-2013
Görsel Kültür, Yüksek Lisans, 2012-2013
İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2012-2013
International Communication , Lisans, 2012-2013
Research Methods in Media, Lisans, 2012-2013
Medyanın Ekonomi Politiği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Basic Photography, Lisans, 2011-2012
Diaspora and Film, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Hanay, "Kent ve Kimlik Bağlamında Adana'daki Suriyeli Genç Sığınmacılar ve Sosyal İçerme", MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kent, Kültür Çalışmaları Anabilim Dalı, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Şahin Tutuk, "Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretilişi: VINE Türkiye Örneği", DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, Haziran, 2014.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Esra Arslan, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, Medya, Kent, Kültür Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, FATİH KARAMETE, Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, RAMZIYYA KAYA, Anadolu Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, EDA KİRİŞÇİOĞLU, Koç Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, ÖNDER CAN, Koç Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Aras KÖKSAL, Social Structural Location and Vocabularies of Mobilization: Framing Urban Activism in Istanbul , Koç Üniversitesi, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlik, Garip Hanay, Medya, Kent ve Kültür Doktora Programı, Mersin Üniversitesi, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Gökhan Aslan, İletişim Bilimleri Doktora Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Emine Büşra Ünlüönen, Syrian Professional Refugees in İstanbul , Koç Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Fulya Pınar, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Koç Üniversitesi, Ağustos, 2016
Tez Savunma, MELİKE ASLI SİM, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Koç Üniversitesi, Ağustos, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi