Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sinema Çerçileri - Toros Dağlarında Seyyar Sinema Deneyimi", BAP Diğer, SBA-2018-10631, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye'de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 117K811, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Topological Atlas: Mapping Contemporary Borderscapes", AB Çerçeve Programı Projesi, 758529, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye'de Kitlesel Sığınma Hareketleri Üzerine Devlet Politikaları: Bulgaristan (1989), Kuzey Irak (1991) Ve Suriye (2011-2015) Örnekleri", TÜBITAK Projesi, 116K448, Araştırmacı, 2018
"The dynamics of temporary migration and permanency of inequality experiences from Turkey", BAP Diğer, SED-2017-9229, Yönetici, 2017
"Use of Communication Technologies and the Social Media by Refugees in a Mediatized World", BAP Diğer, SED-2016-7000, Yönetici, 2016
"Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)", AB Çerçeve Programı Projesi, 612921, Araştırmacı, 2017
"INTEGRIM: Integration and international migration: pathways and integration policies", AB Çerçeve Programı Projesi, 316796, Proje Ekibinde Üye, 2017
"Yoksulların Günlük Yaşamında Medya: Eskişehir Bağlamında Bir Alan Araştırması", TÜBITAK Projesi, 107K400, , 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi