Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"1933-1951 Döneminde Adana Halkevi'nin Sinemacılık Faaliyetleri", BAP Diğer, SBA-2019-11993, Yönetici, Devam Ediyor
"1902-2019 Dönemi Adana Sinemalarının Haritalanması", BAP Diğer, SBA-2019-12134, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sinema Çerçileri - Toros Dağlarında Seyyar Sinema Deneyimi", BAP Diğer, SBA-2018-10631, Araştırmacı, 2019
"Topological Atlas: Mapping Contemporary Borderscapes", AB Çerçeve Programı Projesi, 758529, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye'de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 117K811, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The dynamics of temporary migration and permanency of inequality experiences from Turkey", BAP Diğer, SED-2017-9229, Yönetici, 2017
"Türkiye'de Kitlesel Sığınma Hareketleri Üzerine Devlet Politikaları: Bulgaristan (1989), Kuzey Irak (1991) Ve Suriye (2011-2015) Örnekleri", TÜBITAK Projesi, 116K448, Araştırmacı, 2018
"Use of Communication Technologies and the Social Media by Refugees in a Mediatized World", BAP Diğer, SED-2016-7000, Yönetici, 2016
"Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)", AB Çerçeve Programı Projesi, 612921, Araştırmacı, 2017
"INTEGRIM: Integration and international migration: pathways and integration policies", AB Çerçeve Programı Projesi, 316796, Proje Ekibinde Üye, 2017
"Yoksulların Günlük Yaşamında Medya: Eskişehir Bağlamında Bir Alan Araştırması", TÜBITAK Projesi, 107K400, , 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi