Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal H., Akça E.E., Tekin İ., Laleh M.M., "Reexamination of Lucas Paradox: Gravıty Model Approach for BRICS Countrıes", CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.17, pp.267-292, 2019 (Link)
Fisunoğlu H.M., Tekin İ., Mahjoub Laleh M., "Demografik Geçiş ile Gelir ve Tüketim Eşitsizliği İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.4, pp.95-115, 2018
Tekin İ., "Sensitivity of Consumption to Current Income in Developıng Countries: An Empirical Reinvestigation of Absolute Income Hypothesis ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.48-62, 2018 (Link)
Tekin İ., "Türkiye'de İşsizlik Histerisi: Fourier Fonksiyonlu Durağanlık Sınamaları", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.33, ss.97-127, 2018
Tekin İ., "Does Financial Integration Reduce Consumption Volatility and Lead to Consumption Smoothing? - A Case of Latin America", JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, vol.7, pp.97-115, 2017
Tekin İ., Cengiz O., "Nexus between Financial Development and Inequality: An Empirical Investigation of Financial Kuznets Curve for Selected EU Countries", The Empirical Economics Letters, vol.16, pp.687-696, 2017 (Link)
Tekin İ., "Doğu Asya ve Türkiye'de Yurt içi Tasarrufların Belirleyicileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.2, pp.347-364, 2017 (Link)
Tekin İ., Akar B.G., "Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Yatırımların Kadın İstihdamına Etkisi", Journal for Women's Studies, vol.18, pp.23-40, 2017 (Link)
Cin M.F., Tekin İ., Kiper K., "Post Keynesyen Gelir, İstihdam ve Enflasyon Modellerinin Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Sınanması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.2, pp.278-290, 2017 (Link)
Uçan O., Akin C.S., Akar B.G., Tekin İ., "KADINLARIN SERBEST MESLEK SAHİBİ OLMALARININ ÖZEL KREDİLERLE FİNANSMANI: AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA", INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES, vol.3, pp.350-362, 2017
Tekin İ., "Tüketimin Rasyonel Beklentiler Sürekli Gelir Hipotezinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması", Ekonomik Yaklaşım, vol.27, pp.41-67, 2016 (Link)
Tekin İ., "The Economic and Demographic Determinants of Savings in East Asia: GMM-System Approach ", Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal, vol.2016, pp.42-59, 2016 (Link)
Aktakas B.G., Tekin İ., "Ücret Belirlenimine Alternatif Bir Bakış: Türkiye İmalat Sanayi Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.61-72, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bal H., Ildirar M., Erdoğan E., Tekin İ., "Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Etkin Piyasa Hipotezi Geçerli Midir?", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), NİĞDE, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, no.4453538, pp.1-1 (Link)
Tekin İ., Akar B.G., "Bölgesel Gelir Eşitsizliğinin Gösterişçi Tüketim Harcamaları Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği", International Conference on Empirical Economics and Social Science, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.0-0
Tekin İ., Akar B.G., "Finansal Entegrasyon Tüketimdeki Volatiliteyi Azaltıyor Mu?: Latin Amerika Örneği", 5th International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.285-285 (Link)
Tekin İ., "Unemployment Hysteresis in Turkey: Stationarity Tests with Fourier Functions", International Conference on Applied Economics And Finance, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-7 Aralık 2017, pp.42-42
Tekin İ., "Determinants of Savings in East Asian Countries: Dynamic Panel Data Analysis", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, pp.78-78
Akar B.G., Aytun C., Tekin İ., "New Ways of Energy Use: A Case of the Balkans", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2016, pp.249-249 (Link)
Tekin İ., Mahjoub Laleh M., Fisunoğlu H.M., " Demografik Geçiş ile Gelir ve Tüketim Eşitsizliği İlişkisinin Analizi", Turkish Economic Association International Conference on Economics, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp.0-0 (Link)
Bal H., Akça E.E., Tekin İ., Mahjoub Laleh M., "Lucas Paradoksu'nun Yeniden İncelenmesi: BRICS Ülkeleri İçin Çekim Modeli Yaklaşımı", International Congress of Management Economies and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.366-367 (Link)
Aktakas B.G., Akin C.S., Tekin İ., Uçan O., "The Role of Private Credits to Finance Women's Self-Employment: Evidence from Latin American Integration Association-LAIA", World Finance Conference, Buenos Aires, ARJANTIN, 22-24 Temmuz 2015, pp.30-36 (Link)
Tekin İ., Aktakas B.G., "Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Yatırımların Kadın İstihdamına Etkisi", 5th International Conference on Women Studies, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-28 Mart 2015, pp.7-7 (Link)
Akar B.G., Tekin İ., Algan N., "Toplumsal Bir Mesele Olarak Yolsuzluk Ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği", International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.0-0
Aktakas B.G., Tekin İ., "Post-Keynezyen Bakış Açısı İle İşsizlik Ve Fiyatların Ücret Belirlenimi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği", 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Novi Pazar, SIRBISTAN, 2-7 Haziran 2013, pp.619-630
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akar B.G., Tekin İ., Aytun C., "New Ways of Energy Consumption: A Case of the Balkans", in: Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance, Icbay M. A. , Arslan H. , Yilmaz R. , Eds., e-BWN.com, Bialystok, pp.187-197, 2017
Bal H., Akça E.E., Tekin İ., Mahjoub Laleh M., "Lucas Paradoksu'nun Yeniden İncelenmesi", Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi