Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yurtal F., Artut K., "Yurtal, F. & Artut, K. (2010). An Investigation Of School Violence Through Turkish Children'S Drawings.", JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, no.1, pp.50-52.", Journal of Interpersonal Violence, no.1, pp.50-52, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sadik F., Çakan H., Artut K., "Perceptions about environmental problems in elemantary school childrens? drawings", Interactive Discourse: The International Online Journal Of Higher Education Learning And Teaching, pp.1-25, 2011
Artut K., "Analysis Of The Environmental Problems Pictures Of Children From Different Socio-Economical Level ", İlköğretim online, pp.1066-1080, 2011 (Link)
Artut K., "Üniversitelerde Öğretim Görevlilerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society, cilt.6, ss.50-69, 2008 (Link)
Yurtal F., Artut K., "Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları/The Reflections Of Children'S Perception Of Violence On Their Drawings", Çocuk ve Gençlik. Ruh Sağlığı Dergisi., cilt.15, ss.149-155, 2008 (Link)
Artut K., "Günümüz Sanat Eğitimine Eleştirel Bir Bakış", Felsefe Bilim ve Sanat İlişkileri, no.8, ss.108-116, 2007
Artut K., "Öğretim Görevlisi Kimdir, Ne İş Yapar?", Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, ss.21-21, 2005 (Link)
Artut K., "Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Duygusal Ve Sosyal Gelişimine Etkisi. ", Yaşadıkça Eğitim, ss.52-54, 2005 (Link)
Artut K., "İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt. , no.1, ss.69-74, 2005 (Link)
Artut K., "İlköğretim (1.Kademe 4 Ve 5. Sınıf) Öğrencilerinin Estetik Ve Sanat Kavramlarına Yönelik Bilgi Düzeylerine Ilişkin Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.307-314, 2004
Artut K., "Postmodernizm.", Artı dergisi, ss.24-25, 1993
Artut K., " Estetik Anlayış", Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.40-40, 1993
Artut K., "Sanat Eğitimi Üzerine.", Samsun Sanat, ss.28-28, 1992
Artut K., "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri.", Abce Kültür ve Sanat Dergisi, ss.10-10, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Artut K., "EXAMINATION OF ARTS TEACHERS' PARTICIPATIONS ABOUT ARTISTIC AND ACADEMIC ACTIVITIES ", 6 th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education , Prag, CEK CUM., 12 Mayıs - 14 Eylül 2017, pp.221-232 (Link)
Artut K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Desen Çizme Beceri Ve Algılarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2015, vol.1, pp.283-288 (Link)
Sadık F., Çakan H., Artut K., " The Effects Of Different Ecological Conditions On The Children'S Perceptions Toward Environmental Issues.", VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2014, pp.39-39 (Link)
Artut K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Resim Çizimlerinde Kullandıkları Klişe (Stereotype) Figürlerin İncelenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , AYDIN, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.94-94
Artut K., Sadik F., Çakan H., "Farklı doğal ve fiziksel çevrelerde yaşayan çocukların çevre sorunlarına yönelik resimlerindeki artistik becerilerin incelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.119-126
Artut K., "Farklı Doğal Ve Fiziksel Çevrelerde Yaşayan Çocukların Çevre Sorunlarına Yönelik Resimlerindeki Artistik Becerilerinin Incelenmesi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.54-54
Artut K., "The Effect Of Different Ecological Conditions On The Children'S Perceptions Toward Environmental Issues", VI. International Symposium on Ecology and Environment Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2011, pp.39-39 (Link)
Artut K., "Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okutulan Sanat Eğitimi Ve Görsel Sanatlar Eğitimi Lisans Derslerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.21-21
Artut K., "Güzel Sanatlar Alanında Çalışan Bazı Öğretim Görevlilerin Sanatta Yeterlik Eğitimi Almalarına İlişkin Bir Öneri.", T.C. Yüksek Öğretim Kurulu. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar / International Higher Education Congress: New Trends and Issues., İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2011, pp.1373-1379 (Link)
Artut K., "Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Çalışan Öğretim Görevlilerinin Sanatta Yeterlik Eğitiminde Yabancı Dil Etkisi Ve Bu Alana İlişkin Öneriler.", Gazi Üniversitesi V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu., ANKARA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2011, ss.64-64
Artut K., "İlköğretim 5. Sınıf Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.", Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Eylül 2010, ss.163-163
Sadık F., Çakan H., Artut K., "Perceptions About Environmental Problems In Elementary School Children'S Drawings", 10th. EAEN Conference., West Scotland, İSKOÇYA, 5-8 Haziran 2009, no.3, pp.1-25
Artut K., "İlköğretim Ii. Kademede Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik El Yazısı Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bitişik Eğik El Yazısına Ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.", 18. Ulusal eğitim bilimleri kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.27-27
Sadik F., Çakan H., Artut K., "Perceptions about environmental problems in elemantary school children? drawings", 10th European Affective Education Network Conference, Ayr, İSKOÇYA, 5-8 Temmuz 2009, vol.1, pp.15-16
Sadik F., Çakan H., Artut K., "Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, cilt.1, ss.70-70
Artut K., "Akademik Değerler Ve Öğretim Görevlilerinin Konumları", Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2007, cilt.6, no.23, ss.50-68 (Link)
Artut K., "Okulda Yaşanan Şiddetin Öğrencilerin Yaptıkları Resimlerle Tanımlanması", Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2007, cilt. , ss.174-178
Artut K., "Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları", Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.224-228 (Link)
Artut K., "Üniversitelerde Öğretim Görevlilerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri.", Demokratik üniversite sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2007, cilt.6, no.23, ss.50-68 (Link)
Artut K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Çizim (Desen) Becerilerinin Gelişimini Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi. ", Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, cilt.1, ss.182-182
Artut K., "Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Estetik Beğeni Düzeylerine Ilişkin Bir Araştırma.", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 16-17 Haziran 1994, ss.140-142
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Artut K., "Okul Öncesinde Resim Eğitimi", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link)
Artut K., "Modernizm ve Sanat", Güzel Sanatlar, Doç. Dr. H. Turgay Ünalan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.172-202, 2017
Artut K., "Çocuğu resimleriyle tanımak", Çocukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık, Doç. Dr. H. Turgay Ünalan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.210-241, 2016
Artut K., "Çocuklarda sanatsal gelişim teorileri ve evreleri", Çocukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık, Doç. Dr. H. Turgay Ünalan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.64-93, 2016
Artut K., "Sanat Eğitimi Kuramları Ve Yöntemleri", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2013 (Link)
Artut K., Hakan D., "Güzelyazı Teknikleri Ve Öğretimi", Anı yayıncılık, ANKARA, 2013 (Link)
Artut K., "Sanat Öğretimi Yöntemlerine Giriş", Güzel sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Artut K, Pekmezci, H, Yolcu E, Yılmaz M, Maccario N, Ünalan T, Aykaç V., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-28-, 2010 (Link)
Artut K., Ed., "Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Artut K., " Sanatta Yeterlik Yabancı Dil Değildir. Milliyet Gazetesi Düşünenlerin Düşüncesi Köşesi,", Diger, ss.12, 2013 (Link)
Sadık F., Çakan H., Artut K., "Analysis Of The Environmental Problems Pictures Of Children From Different Socio-Economical Level.", Diger, pp.1066-1080, 2011 (Link)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Artut K, "II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2018.
Artut K, "Uluslararası Mail-Art Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2018.
Artut K, ""Güz Seçkisi" Grup sergisi ", Grup Sergisi, İştirakçi, Kasım-2017.
Artut K, "6. Çukurova Sergileri", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Artut K, "Kars Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSerka II Resim Çalıştayı", Çalıştay, İştirakçi, Ocak-2017.
Artut K, "2017 SEDER Üyeleri Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Artut K, "Uluslararası fotoğraf yarışması", Diğer, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eylül-2017.
Artut K, ""Barışa Giden Yol" Kişisel Resim Sergisi", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Haziran-2016.
Artut K, "Ankara Üniversitesi kuruluşunun 70. yılı nedeniyle (SEDER) Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Artut K, "Afyon Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Paneli", Çalıştay, İştirakçi, Kasım-2016.
Artut K, "Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar", Çalıştay, İştirakçi, Nisan-2016.
Artut K, "Görsel Sanatlar Çalıştayı Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2016.
Artut K, "TED Kolejleri I. Görsel Sanatlar Çalıştayı PANELİST", Çalıştay, İştirakçi, Haziran-2016.
Artut K, "Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2015.
Artut K, "Güzel Sanatlar Fakültesi Karma resim Sergisi. Kars", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Artut K, "Kişisel resim sergisi. Adana", Kişisel Sergi, İştirakçi, Aralık-2013.
Artut K, "Uluslararası Dünya Sanat Tasarım ve Eğitim Konferansı (World Conference on Design, Arts and Education) kapsamında SEDER üyeleri karma resim sergisi. Antalya", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2012.
Artut K, "VI. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Karma Resim Sergisi. Adana", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2012.
Artut K, "GÖRSED üyeleri karma resim sergisi. Ankara", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2010.
Artut K, "Ulusal Karma Resim Sergisi. Küratör: M. Tire", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2010.
Artut K, ""Barınma" temalı, Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyeleri sergisi. Çankırı", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2010.
Artut K, ""Kolajname" Karma Resim Sergisi. Ariyel Sanat Galerisi İstanbul", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2009.
Artut K, " ART forum Ankara Sanat Fuarı karma resim sergisi. Ankara.", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2009.
Artut K, "G.Ü.İletişim Fakültesi Karma Resim Sergisi. Ankara.", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2009.
Artut K, ""Kolajname" Gazi Üniversitesi Karma Resim Sergisi. Ankara.", Kişisel Sergi, İştirakçi, Şubat-2009.
Artut K, "SEDER Karma Resim Sergisi. Ankara.", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2008.
Artut K, ""Kolajnama" Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2008.
Artut K, "Kişisel Resim Sergisi. Mersin", Kişisel Sergi, İştirakçi, Şubat-2008.
Artut K, "Tarihi Kız Lisesi Kişisel Resim Sergisi. Adana", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2008.
Artut K, "MESİAD "Kolajname" Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2008.
Artut K, "K.Artut/H.Demir İkili Karma Resim Sergisi. Gaziantep", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2008.
Artut K, "Antwerpen Karma Resim Sergisi. Belçika", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2007.
Artut K, "Resim sergisi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara", Kişisel Sergi, İştirakçi, Şubat-2007.
Artut K, "Kafkas Asıllı Ressamlar Sergisi. İstanbul", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2007.
Artut K, "GÖRSED üyeleri Karma Resim Sergisi. İstanbul.", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2007.
Artut K, " Karma Resim Sergisi Stutgart. Almanya", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2007.
Artut K, "H.Ü. Üniversite Koleksiyonundan Seçmeler. Ankara", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2007.
Artut K, "Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Üyeleri Karma resim Sergisi. Kayseri", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2006.
Artut K, "13. Altın Koza Kültür ve Sanat Festivali Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2006.
Artut K, "Kişisel resim Sergisi. Adana", Kişisel Sergi, İştirakçi, Şubat-2006.
Artut K, "Ulusal Karma Resim Sergisi. Adana", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2005.
Artut K, ""BARIŞ" Temalı Karma Resim Heykel Sergisi. Adana", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2005.
Artut K, "Gazi Eğitim Fakültesi II. Sanat Eğitimi Sempozyumu Öğretim Elemanları sergisi. Ankara.", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-2004.
Artut K, "Avni Arbaş Anısına Karma Resim Sergisi. Adana", Grup Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2004.
Artut K, "Mannheim Türk Alman Sanatçıları Resim Sergisi. Modern Sanatta Karşılaşmalar. Almanya", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2003.
Artut K, "Taş Mekan Karma Resim Sergisi. Adana", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2003.
Artut K, "Kişisel Resim Sergisi. Mersin", Kişisel Sergi, İştirakçi, Kasım-2002.
Artut K, "Kişisel resim Sergisi. Amasya", Kişisel Sergi, İştirakçi, Haziran-1991.
Artut K, "Kişisel Resim Sergisi. Çorum.", Kişisel Sergi, İştirakçi, Haziran-1990.
Artut K, "Kiraz Festivali Karma Resim Sergisi. Amasya.", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1990.
Artut K, "1. Kişisel Sergi Amasya", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-1990.
Artut K, "Kuşadası 1. Altın Güvercin Kültür ve Sanat Festivali Karma Resim sergisi. Kuşadası", Festival, İştirakçi, Haziran-1983.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi