Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2006 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2001 - 2006
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 1997 - 1999
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 1993 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi, , 26.08.2016 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi, , 26.08.2016 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi, , 26.08.2016 - Devam Ediyor
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi, , 26.08.2016 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, , 27.12.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği ABD, Maden İşletmesi, 27.12.2015 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 27.12.2015 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, , 07.09.2015 - 26.08.2016
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, , 07.07.2015 - 26.08.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Güvenliği ABD, , 29.12.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Maden Mühendisliği Bölümü, , 27.12.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu/Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, Madencilik ve Maden Çıkarma , 05.02.2013 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 22.01.2013 - 24.07.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Maden İşletme, , 05.06.2011 - 02.06.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Maden Mühendisliği, Maden Mühendiliği, 04.01.1998 - 05.07.1999
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği, Lisans, 2014-2015
Atık Madenciliği ve Endstriyel Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Delme ve Patlatma Dizaynı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kaya Mekaniği, Lisans, 2014-2015
Heyelan ve Heyelan Etkileri, Doktora, 2014-2015
Tesis Yönetim ve Organizasyonu, Lisans, 2014-2015
Zemin Mekaniği, Lisans, 2014-2015
Patlatma Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Maden İşletmelerinde Su Problemleri ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Açık İşletmelerde Ocak Dizaynı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı, Lisans, 2014-2015
İş Güvenliği Mevzuatı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Madencilikte Hidrolik Güç Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Çelik, "Bor Katkılı Perlit Karışımlardan Hafif Yapı Malzemesi (Tuğlası) Üretimi ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, A.Aykamiş, "Türkiye?de Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Bazı Doğal Taşlardaki Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenerek, Kimyasal ve Mineralojik Bileşim İlişkilerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, Ö.Keskin, "Çukurova Yöresi Kuvarsit İşletmelerinde Bilgisayar Destekli Şev Dizaynı ve Şev Stabilite Analizleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, D.Yidirim, "En-Ez İnşaat Yeşilovacık-Aydıncık Arası Tünel İnşaatı Şantiyesindeki İş Güvenliği Uygulaması ve Risk Değerlendirmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, M.Tosun, "Piramit Maden Hatay Krom İşletmesindeki İş Güvenliği Uygulamaları ve Risk Değerlendirmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, B.Firat, "Cihanbeyli- Kozanlı (Konya) Mermerlerinin Tekno-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, B.Çakir, "Silopi (Harbul-Üçkardeşler) Asfaltit Yatağı Açık İşletmesinin Micromine Madencilik Tasarım Programı Kullanılarak Modellenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Dağ, "Park Elektrik Siirt Madenköy Bakır İşletmesindeki İş Güvenliği Uygulamaları ve Risk Değerlendirmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, V.Alabaş, "Afşin ? Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık İşletmesinde Uygulanan Gevşetme Patlaması Uygulamaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Akyol, "Aladağ Yöresi Krom İşletmesi İşletme Yönteminin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Avci, "Türkiye-Avrupa Birliği Enerji Üretim ve Tüketiminin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, M.Tutuş, "Çukurova Yöresinde Bulunan Bazı Mermerlere Ait Fiziko-Mekanik Özelliklerin İstatistiksel Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, V.Ari, "Türkiye Enerji Kaynakları, Enerji Planlaması ve Enerji Stratejileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Güner, "Ankara'nın Bazı Bölgelerindeki İnşaat Sahalarının Zemin Özelliklerinin Araştırılması ve Uygun Olmayan Zeminlerde Uygulanacak Zemin İyileştirme Yöntemlerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, İ.Coşkun, "Çevikler Madencilik (Kayseri) Mermer Ocakları Travertenlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri Kesilebilirlik İlişkisinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, A.Aritan, "Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. Hammadde Ocaklarında Üretim Yöntemi ve Ürün Kalite Standardını Belirlemeye Yönelik Çalışmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, F.Erdoğan, "Tuz Gölü Suyunun Kimyası ve Mevsimsel Değişimleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, H.Yildirim, "Türkiye de Doğal Gazın Önemi, Kullanımı ve Projelendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, Ö.Keskin, "Tehlikeli Atıkların Depolandığı Sahaların Zemin Özelliklerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, A.Karakuş, "Diyarbakır Yöresinde İşletilebilir Nitelikteki Mermerlerin Kesilebilirlik Parametrelerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, M.Yilmaz, "Doğu Linyitleri İşletmesi (D.L.İ.) Kömür Ocaklarında İş Kazaları Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Prof. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2015
Atama, Prof. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2015
Atama, Prof. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2014
Atama, Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, (İnönü Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2014
Atama, Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2013
Atama, Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Mayıs, 2013
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Nisan, 2012
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Ağustos, 2012
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, (Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Bölümü, Temmuz, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Bölümü, Haziran, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2010
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Bölümü, Nisan, 2009
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği , Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Nisan, 2009
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Bölümü, Haziran, 2009
Atama, Öğretim Görevlisi Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Karaisalı Meslek Yüksek Okulu, Haziran, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi