Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"New lightweight colemaniteadded perlite brick and comparisonof its physicomechanical properties with other commercial lightweightmaterials", BAP Diğer, FYD-2016-5591, Yönetici, Devam Ediyor
"Afşin Elbistan Havzası C ve D Sektörlerinin Optimum Ocak Sınırlarının Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6389, Yönetici, Devam Ediyor
"Küçük Ölçekli Basamak Patlatmalarında Çatlakların Basamak Yüzü Dayanımının ve Kayaç Parçalanması Üzerindeki Etkilerin Tahmin Edilmesi ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6848, Yönetici, Devam Ediyor
"Mermer Yataklarından Blok Eldesi ve Bu Bloklardan Ekonomik Plaka Veriminin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2016-7212, Yönetici, Devam Ediyor
"Klinker Bileşenlerinin Çimento Kalitesine Etkilerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi", BAP Doktora, FDK-2016-6386, Yönetici, Devam Ediyor
"Kükürt Cihazı Bakım ve Onarım", BAP Diğer, FBO-2016-7031, Yönetici, Devam Ediyor
"YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİNDE GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT AGREGASI KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, FYD-2016-5592, Yönetici, Devam Ediyor
"Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Laboratuvar Oluşturma Programı", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4914, Yönetici, 2016
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (2 Adet)", BAP Diğer, MMF2014DP1, Yönetici, 2016
"Van Yöresi Pomzalarından Üretilen Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.", BAP Doktora, MMF2013D20, Yönetici, 2016
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Kiliç A,Dr. Atila Gürha ÇELİK, "Bir Bor Katkılı Perlit Tuğla Üretim Yöntemi", TÜRKIYE, Patent, 2011 04274, Temmuz 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi