Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çinar F., Akinci M., "İ`LÂMU'L-MUVAKKI`ÎN'İN İSMİ ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR", MULTİDİSİPLİNER, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.327-327
Çinar F., Akinci M., "İBN ABBAS'IN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA MUT`A NİKÂHI", MULTİDİSİPLİNER, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.318-318
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akinci M., "TA'RÎB AÇISINDAN ARAP DİLİNDE İSİMLER", AKADEMİSYEN KİTABEVİ, ANKARA, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi