Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dolomit cevherinden MgO üretimi ve elde edilen ürünün özelliklerinin belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2019-10123, Yönetici, Devam Ediyor
"Desülfürizasyon Ünitesinden Elde Edilen Jips Artığından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (Çkk) Üretimi", TÜBITAK Projesi, 119M134, Yönetici, Devam Ediyor
"Manganlı demir cevherinden yüksek tenörlü mangan (Mn) ve demir (Fe) kazanımı için bir yöntemin geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 119M690, Araştırmacı, Devam Ediyor
"KROMİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ARTIKLARINDAN SENTETİK EPSOMİT MgSO47H2O SENTETİK KARNALİT MgCl2KCl6H2O ve AMORF SİLİKA SiO2 ÜRETİMİ İÇİN BİR METOT", BAP Diğer, FPT-2018-10259, Yönetici, Devam Ediyor
"DOLOMİT CEVHERİNDEN ARAGONİT (CaCO3), KARBONDİOKSİT (CO2), ve PERİKLAS (MgO) ÜRETİM YÖNTEMİ", BAP Diğer, FPT-2017-8163, Yönetici, Devam Ediyor
"Reaktör Tipinin Üretilen Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonatın Morfolojik Yapısına Olan Etkisinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-7912, Yönetici, 2018
"Afşin Elbistan Linyitlerinin Öğütülebilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-5246, Araştırmacı, 2016
"Aydıncık/İçel Dolomitlerinden Magnezyum Oksiklorit (Mgx/OH)yClz. nH2O) Hazırlanması", BAP Doktora, MMF2013D18, Araştırmacı, 2016
"Dolomit Cevherinden Bischofite (MgCl2.6H2O) Hazırlanması", BAP Arastırma Projesi, MMF2013BAP10, Araştırmacı, 2015
"KURUTMANIN AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİTİNİN ÖĞÜTME KARAKTERİSTİĞİNE ETKİSİ", BAP Y.Lisans, MMF2010YL23, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi