Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme Teknikleri ile Sitolojik Tanı ve Kemosensitivite Skorlandırması", BAP Y.Lisans, MMF2012YL18, Yönetici, 2013
"K en yakın komşu, Bayes metotları ve genetik algoritma tabanlı hibrit bir sınıflama metodu", BAP Y.Lisans, MMF2009YL36, Yönetici, 2010
"Karbon Nanotüp Alan Etkili Transistörlerin Elektriksel Karakteristiklerinin Modellenmesi ve Simulasyonu", BAP Arastırma Projesi, MMF2008BAP4, Yönetici, 2010
"Genel amaçlı bir yapay sinir ağının karma bir donanımla gerçeklenmesi", TÜBITAK Projesi, 104E133, Araştırmacı, 2008
"Analog entegre devre tasarımında MOS yarıiletken parametrelerinin seçilmesi için yapay sinir ağı tabanlı yazılım geliştirilmesi ve test edilmesi", BAP Arastırma Projesi, YTU BAP 24-04-03-02, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi