Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT, 2001 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 07.01.2013 - 20.11.2017
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 13.03.2008 - 13.03.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 20.02.2008 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 16.03.2005 - 16.03.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 12.03.1999 - 13.03.2002
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Özçelik, "Farklı Kalsiyum Derişimlerinde Cıva, Çinko, Krom ve Nikel Etkisinde Kalan Baliklarda (Oreochromis niloticus) Bazı Serum Değerleri ve Besin Kalitelerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Doktora, M.Yilmaz, "Bazı pestisitlerin sıçan dokularındaki asetilkolinesteraz ve antioksidan enzim aktiviteleri ile malondialdehit düzeyine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Doktora, G.Atli, "Bakır, çinko, kadmiyum, krom ve gümüşün Oreochromis niloticus'un solungaç ve böbrek dokusundaki Na+/K+-ATPaz, Ca+2-ATPaz ve Mg+2-ATPaz ile kas dokusundaki Ca+2-ATPaz enzim aktivitesi üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, A.Doğan, "Farklı tuzluluk düzeyine sahip sularda civa etkisinde kalan balıkların (Oreochromis niloticus) ozmoregülasyon sisteminin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, E.Canli, "Memelilerde (Rattus norvegicus var. albinos) nanopartiküllerin (Al2O3, CuO, TiO2) metabolik etkilerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, C.Gürler, "Farklı Ca+2 düzeylerindeki sularda Cd+2 etkisinde kalan tatlısu balığı oreochromis niloticus'un dokularında ATPaz tepkilerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, Z.Doğan, "Ca+2, Pb+2 ve Ca+2+Pb+2 etkisinde kalan balık (Oreochromis niloticus) dokularında Na+/K+-ATPaz , Ca+2-ATPaz ve Mg+2-ATPaz aktivitelerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, E.Baysoy, "Tatlı su balığı Oreochromis niloticus'un ATPaz aktivitelerine metal (Cr, Pb) ve tuzluluğun etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, D.Sağlam, "Farklı sertlik değerlerindeki sularda metal (Cd, Cu) etkisinde kalan tatlı su balığı Oreochromis niloticus'un dokularında Na+-K+ATPaz enzim aktivitesi ve iyon düzeylerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, A.Eroğlu, "Kadmiyum,çinko ve kadmiyum+çinko etkisinde kalan tatlı su balığı Oreochromis niloticus'da ATPaz tepkilerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, A.Kivrakdal, "Farklı sertlik değerlerindeki sularda metal (Cu, Cr) etkisinde kalan farklı büyüklükteki balıkların (Oreochromis niloticus) atpaz tepkilerin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Kulaç, "Tuzluluk ve metal (Cd, Cu) etkisinde kalan tatlı su balığı Oreochromis niloticus'un dokularında Na,K-atpaz aktivitesi ve iyon düzeylerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Öner, "Bakır, çinko, kadmiyum, krom ve gümüşün balık (Oreochromis niloticus) serum ve karaciğerindeki in vivo etkilerinin biyokimyasal parametreler kullanılarak belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, G.Atli, "Oreochromis niloticus'da karaciğer metallothioneinlerinin doğal bulunumu ve bunların sentezinde kadmiyum, çinko, bakır, kurşun ve demirin etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2002.
Yüksek Lisans, U.Baykan, "Oreochromis niloticus'un karaciğerinde sıcaklığa bağlı kadmiyum ve çinko birikimi ve bunun metallothionein benzeri protein sentezine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2002.
Yüksek Lisans, K.Eroğlu, "reochromis niloticus'un karaciğerinde metal etkileşimine bağlı kadmiyum, çinko ve bakır birikimi ve bunun metallothionein benzeri protein sentezine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi