Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Hayvan Fizyolojisi Ekofizyoloji, Ekotoksikoloji, Metal Toksikolojisi, Sucul Organizmalar
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Animal Physiology, Ecophysiology, Ecotoxicology, Metal Toxicology, Aquatic Organisms
Research Areas :Devam eden projelerimiz genellikle balıkların ozmoregülasyon ve antioksidan sistemlerinin ağır metal ve nanopartikül toksisitesine verdikleri tepkiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca suyun kimyasal özelliklerinin meydana gelen değişimlerdeki rolleri de üzerinde araştırma yapılan konular arasındadır. Bütün bu çalışmalarda elde edilen bilgilerin ağır metal toksisitesinin moleküler düzeyde belirlemesine yardımcı olacak olan biyomarkırların geliştirilmesi konusuna da yardım edeceği düşünülmektedir. Diğer yandan memeli hayvanların nanopartikül toksisitesine verdikleri cevap ta çok yönlü olarak araştırılmaktadır.
Current Research Activities :

In molecular ecotoxicology laboratory, we currently carry out experiments to investigate the effects of heavy metals and nanoparticles on the osmoregulation and antioxidant systems of freshwater fish (also Crustaceans) and the influence of the chemical characteristics of water such as salinity and hardness on these issues. On the other side, the response of mammals to nanoparticle toxicity are being investigated multi dimentionally.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi