Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri Fakültesi, 2003 - 2008
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri Fakültesi, 1996 - 2003
Uzman, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri Fakültesi, 1994 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, 25.06.2015 - 15.05.2018
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veteriner Fakültesi, , 09.04.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 25.12.2014 - Devam Ediyor
Yumurtalık Araştırma Istasyonu Sorumlusu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Araştırma Istasyonu Sorumlusu, , 16.05.2005 - 17.04.2015
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, , 23.01.2004 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, , 23.01.2004 - 17.04.2015
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü, 02.02.2000 - 22.01.2002
VERDİĞİ DERSLER
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ, Lisans, 2017-2018
TAZE SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL VE MUHAFAZA, Doktora, 2017-2018
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
su ürünleri işleme teknolojisi, Lisans, 2011-2012
İşleme Ünitelerinin Planlaması ve Donanımı, Lisans, 2010-2011
su ürünleri işleme teknolojisi, Lisans, 2010-2011
su ürünleri işleme teknolojisi, Lisans, 2009-2010
su ürünleri işleme teknolojisi, Lisans, 2008-2009
su ürünleri işleme teknolojisi, Lisans, 2007-2008
su ürünleri işleme teknolojisi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Küçükgülmez, "Kırmızı Dev Karides (Aristaeomorpha foliancea) Kabuklarından Elde Edilen Ekstraktin Buzdolabında depolanan Hamsi (Engraulis encrasicolus)'nin Kimyasal Fiziksel ve Duyusal Özelliklerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Doktora, B.Ersoy, "Kuzeydoğu Akdeniz (Adana-Karataş) Bölgesinde Avlanma Mevsiminde Tüketilen Balıkların Besin Kompozisyonu ve Ağır Metal İçerkleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Doktora, Y.Yanar, "Doğu Akdeniz'de Yaşayan Yaşil Kaplan Karidesi (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ve Benekli Karides (Metapenaeus monoceros Fabricus, 1789)'in Yağ Asidi, Amino Asit, Mineral Madde ve Karotenoyit İçeriklerinin Mevsime Bağlı Değişimleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, G.Gürlekoğlu, "Farklı Odun Talaşlarının Sıcak Tütsülenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)nın Renk ve duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, S.Kalıştır, "Marine Edilmiş Çimçim Karidesi (Metabernaeus stebbingi)'Nin Buzdolabında (+4oC) Depolama Süresince Kimyasal ve duyusal Kalitesindeki Değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, A.Küçükgülmez, "Akyatan (Karataş/Adana) Lagünü'nde Avlanan Pastörize Edilmiş Mvi Yengeç (Callinectes sapidus, Rathbun, 1896) Etinin Ağır Metal ve Mineral Madde İçerikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, G.Buyruk, "Tilapia (Oreochromis niloticus)'DAN HAZIRLANAN SURİMİNİN BESİNSEL KALİTESİ VE DUYUSAL DEĞERLENDİRİLMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Toprak, "Mavi Yengeç (Callinectes sapidus RATBUN, 1896) Etinin Dondurularak Depolama Şartlarında Mİkrobiyal Değişimlerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2003.
Yüksek Lisans, A.Gerek, "Sudak (Sander lucioperca BogustkayaNaseka, 1996) Salamurasının Buzdolabı Şartlarındaki Kalite Depişimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2000.
Yüksek Lisans, E.Aslan, "Kızartılmış ve Tütsülenmiş Tilapia (Oreochromis niloticus('ların Duyusal Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1999.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma, Kastamonu Üniversitesi, Nisan, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı Haziran 2015, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı , Haziran, 2015
Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Haziran 2015, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı , Haziran, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi Doçentlik Sınav Tekrarı, Nisan, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Doçentlik Sınavı, Eylül, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiştiricilik ABD, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Şubat, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi ABD, Haziran, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi ABD, Haziran, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2007
Tez Savunma, Yükseklisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Eylül, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı, Şubat, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Şubat, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi ABD, Haziran, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Aralık, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Mayıs, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi