Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET CAN ŞAHİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİS.VE ÖĞRT.TEKN.
Ana Bilm Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
Sabit Telefon : +90 322 3386688 | Dahili : 2945
E Posta Adresi : mcsahincu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/mcsahin/
Ofis : 001
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, 2005-2010
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, 2002-2005
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ, 1994-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, " Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yeni Binyilin Öğrencileri (OECD-New Millennium Learners) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, "İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Haziran, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Davranış Bilimleri
Eğitim Teknolojisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimin Psikolojik Temelleri
Öğretmen Eğitimi
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Halk Eğitimi
Diğer
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Education, Scientific Disciplines
Social Sciences, Interdisciplinary
Social Work
Social Issues
Ethics
Film, Radio, Television
Communication
Information Science & Library Science
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2013 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2010 - 2013
Arş.Gör., ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2005 - 2010
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2002 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, 05.01.2014 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Lisans, 2013-2014
Eğitimde Internet Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Eğitimde İletişim, Lisans, 2013-2014
Sosyal Proje Geliştirme, Lisans, 2013-2014
Proje Geliştirme ve Yönetimi-II, Lisans, 2013-2014
Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Lisans, 2013-2014
Proje Geliştirme ve Yönetimi-I, Lisans, 2013-2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Akbulut Y., Sendag S., Şahin M.C., Kilicer K., Birinci G., Odabasi H.F., "Exploring The Types And Reasons Of Internet-Triggered Academic Dishonesty Among Turkish Undergraduate Students: Development Of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale (Itads)", COMPUTERS, vol.51, pp.463-473, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şahin M.C., Taş I., Gürgah Oğul İ., Çilingir E., Keleş O., "Tablet Bilgisayarların Okul Öncesi Eğitimde Destek Materyali Olarak Kullanılmasının İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.335-348, 2015
Şahin M.C., Taş I., Gürgah Oğul İ., Çilingir E., Keleş O., "Literature Review On The Use Of Tablet Computers In Preschool Education", European Journal of Research on Social Studies, vol.1, pp.80-83, 2014 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tablet Bilgisayarın Okul Öncesi Eğitimde Öğrenmede Destekleyici Materyal Olarak Kullanılmasının İncelenmesi", BAP Diğer, EF2013BAP5, Yönetici, 2014
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Cukurova University Faculty of Education Journal, Yayin Kurul Üyesi, 03.01.2010 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 90
Web Of Science H İndeksi : 4
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi