Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fermente et ve süt ürünlerinden izole edilen LABnin multiplex PCR ile tanımlanması gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitesinin ve antibiyotik direncinin belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-8268, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The Elemination of Toxins Using Organic Acids (Organik Asit Kullanarak Toksinlerin Eleminasyonu)", BAP Diğer, FYD-2017-8326, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Balık (Caracius gibelio)silajlarında laktik asit bakteri suşlarının biyojenik amin oluşumu üzerine etkileri", BAP Diğer, FED-2017-9352, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Oranlarda Zeytin Yağı Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Soğukta Depolanan Alabalık Filetoları Üzerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-7405, Yönetici, Devam Ediyor
"Yüksek devirli soğutmalı santrifüj şaft ve süspansiyon bakım onarımı", BAP Diğer, FBO-2017-9503, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The Effects of Extraction Methods on Fat Content and Fatty Acid Profiles of Marine Fish Species", BAP Diğer, FED-2017-9006, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi", BAP Diğer, FBA-2017-8659, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Balık Yağ Verimine ve Yağ Asit Profiline Etkileri", BAP Diğer, FBA-2017-7697, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ultra düşük sıcaklık derin dondurucu cihazı bakım onarımı", BAP Diğer, FBO-2017-9318, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Akdeniz Kıyılarında Yaşayan Lagocephalus Cinsi Balon Balıklarının Besin Bileşenleri Tetrodotoksin TTX ve Ağır Metal Düzeyleri Açısından İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-5578, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Gıda Kaynaklı Su Ürünleri Patojen ve Bozucu Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6039, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prevention of toxin production by lactic acid bacteria (Toksin üretiminin laktik asit bakteriler tarafından önlenmesi)", BAP Diğer, FYD-2016-6032, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Erugosquilla massavensis'den hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6727, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin (Nisin, Sakein ve Pediocin) Karakterizasyonu ve Bakteriyel Biyojen Amin Üretimine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6480, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antimicrobial and antioxidant effects of nanoemulsions based on herb oils rosemary laurel thyme and sage on the quality of rainbow trout", BAP Diğer, FED-2016-7462, Yönetici, 2016
"The effects of cell free extract of Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidolactici alone or in combination with thyme and laurel extracts on microbiological and chemical quality of fermented sardine", BAP Diğer, FED-2016-7416, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Antimikrobiyal Etkileri", BAP Diğer, FYD-2016-7173, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İşleme Teknolojisi Laboratuvarında Kullanılan Çeker Ocakların Bakımı ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2016-7189, Araştırmacı, 2016
"Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-7290, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Inhibition impacts of organic acids lactic fumaric succinic and ortophosphoric on biogenic amines formation by spoilage bacteria and common foodborne pathogens", BAP Diğer, FED-2016-7460, Araştırmacı, 2016
"Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4369, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Analitik Kimya Laboratuvar Alt Yapısının Geliştirilmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4312, Araştırmacı, 2016
"L-arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4409, Araştırmacı, 2016
"Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4503, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mersin Körfezi?ndeki (Kuzey Doğu Akdeniz) Bazı Ekonomik Su Ürünlerinin Organik Klorlu Pestisit ve Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2014-2882, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi ", BAP Diğer, FBA-2014-2415, Araştırmacı, 2016
"Ammonia and Biogenic Amine Production of Fish Spoilage Bacteria: Affected by Olive Leaf Olive Cake and Black Water", BAP Diğer, FED-2014-3360, Araştırmacı, 2015
"Ayçiçek Yağı Kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek ( Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri", BAP Diğer, SÜF2013BAP19, Araştırmacı, 2016
"Karabaş ( Lavandula stoechas ) ve Melisa (Melissa officinalis L. ) Bitki Ekstrelerinin Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus ) Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL2, Araştırmacı, 2015
"Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı'nın ( Lagocephalus sceleratus, Gmelin 1789 ) Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL3, Araştırmacı, 2015
"Patates, Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss ) Filetoları Üzerindeki Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi", BAP Doktora, SÜF2013D2, Araştırmacı, 2015
"Organik Asitlerin Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteri Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, SÜF2012BAP14, Araştırmacı, 2016
"Aromatik Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Fermente Balık Filetosu Üzerindeki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Etkileri", BAP Diğer, SÜF2012BAP6, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi