Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Indiana University Bloomington, School of Education, 2013 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 27.02.2019 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 08.06.2009 - 01.11.2013
VERDİĞİ DERSLER
Displinlerarası Bağlamda Eğitim Programları ve Öğretim, Doktora, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Lisans, 2013-2014
Öğretim ve Program Değerlendirme Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2013-2014
Öğretim ve Program Değerlendirme, Doktora, 2013-2014
Program Geliştirme ve Öğretim, Lisans, 2012-2013
Proje Temelli Öğrenme, Yüksek Lisans, 2012-2013
Eğitimde Program Geliştirme, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Schreglmann, "Konu temelli eleştirel düşünme öğretimi özelliğine sahip eğitsel arayüz ile desteklenmiş eğitim yazılımının akademik başarı, eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine olan etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Doktora, Y.Bolat, "Kavram temelli disiplinler arası yaklaşıma göre tasarlanan ünitenin otantik değerlendirmesine yönelik bir eylem araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, B.Karakoç Öztürk, "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, U.Kalkanci, "Kamu personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi: Adana büyükşehir belediyesi örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, B.Akça, "İlkokul Birinci Sınıf Öğretim Programına Yönelik Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, R.Köprübaşi, "Yönetici, Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretimdeki Sosyal Etkinliklerin İşlevselliğinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, T.Tanriverdi, "İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmen Ve Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Performans Görevine Yönelik Görüşleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, H.Şah Taban, "İlköğretim Okulu Birinci Kademe Öğrenci Velilerinin Okul ve Çocuklarına ilişkin bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Hatuk, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde portfolyoların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, T.Kayiran, "Çoklu Zeka Kuarmı Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Tutumlarına ve kalıcılığa Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, D.Kurak, "İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaptığı Proje Çalışmalarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, S.Uçar, "Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, K.Kara, "İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Sorgulama Merkezli Etkinliklerle Yapılan Proje Çalışmalarının Akademik Başarıya Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, H.Bolat, "İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Obenchain ve Morris Tarafından Geliştirilen Öğretim Stratejilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Palandökenliler, "İlköğretim Sosyal bilgiler Desi Çalışma kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yaratıcı Düşünme Becerisi Açısından Değerlendirmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi