Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Alanla İlişkilendirilmiş Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Program Geliştirme Çalışması", BAP Diğer, SBA-2017-8456, Yönetici, 2018
"AN INVESTIGATION OF STUDENTS PERCEPTIONS ABOUT DEMOCRATIC SCHOOL CLIMATE AND SENSE OF COMMUNITY IN SCHOOL", BAP Diğer, SED-2016-6531, Yönetici, 2016
"KONU TEMELLİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARI ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNE VE DÜZEYİNE OLAN ETKİSİ", BAP Doktora, SDK-2016-4832, Yönetici, 2018
"SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM KURMA BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ", BAP Diğer, SBA-2016-6792, Yönetici, 2016
"6. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel ve Dilsel Olarak İncelenmesi", BAP Diğer, SED-2016-7568, Araştırmacı, 2016
"PROJECT PRACTICES in ELEMENTARYEDUCATION", BAP Diğer, SED-2015-4762, Yönetici, 2016
"Argümantasyon Yöntemi Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi, Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Güdülenme ve Argümantasyon Becerisi Üzerindeki Etkisi", BAP Doktora, SDK-2015-3929, Yönetici, 2017
"TEOG SINAVININ 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN VE MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, SYL-2015-4434, Yönetici, 2016
"Sosyomatematiksel Konularla Bütünleştirilmiş Matematik Öğretimi: Sosyal Adalet ve Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık İle Problem Kurma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması", BAP Doktora, SDK-2014-2862, Yönetici, 2017
"Kavram Temelli Disiplinler Arası Öğretim Etkinliklerinin Otantik Değerlendirmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması", BAP Doktora, EF2013D5, Yönetici, 2016
"Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretimdeki Eğitsel Kulüplerin İşlevselliğinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, EF2013YL15, Yönetici, 2016
"Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Bir Uygulama Örneği: Bilinçli Tüketici Eğitimi", BAP Diğer, EF2013BAP13, Yönetici, 2015
"Bir İlköğretim Matematik Öğretmeninin Genel Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması", BAP Diğer, EF2013BAP12, Yönetici, 2015
"İlkokul Birinci Sınıf Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, EF2013YL23, Yönetici, 2016
"Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması", BAP Doktora, EF2012D3, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi