Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İktisada Giriş 2, Lisans, 2013-2014
Çağdaş Finansal Ekonomi Ve Kurumları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Makro İktisat, Lisans, 2013-2014
Post Keynezyen İktisat ve Fiyatlandırma Kuramı, Doktora, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Akın, "Kurumların ve Sosyal Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, T.Çomu, "İMF Tanımlı Stand-By Bilançosu ve Para Politikalarının Ekonomik Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi