Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Makroekonomide Yöntem Sorunu ve Post-Keynezyen Alternatif Arayışı", BAP Diğer, SBA-2016-6180, Yönetici, 2017
"POSTKEYNEZYEN İKTİSATTA AÇIK SİSTEM ONTOLOJİSİ SHEILA C DOW'UN BABYLONIAN DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME", BAP Diğer, SED-2015-4578, Yönetici, 2016
"Kalkınmada Washington Uzlaşısı ve Gelişmekte Olan Ülkelerin İktisadi Büyümelerine Etkisi - Post-Washington Uzlaşısı ve Post-Keynesyen Alternatif Yaklaşım", BAP Diğer, SED-2014-2378, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi