Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MEHMET GÜVEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : GIDA TEKNOLOJİSİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : mguvencu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/mguven/
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 1985-1993
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi, 1976-1983
Yaptığı Tezler
Doktora, "İnek, Koyun ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve Farklı Materyallerde Olgunlaştırılan Tulum Peynirlerinin Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Şubat, 1993.
Araştırma Alanları
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Gıda Teknolojileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Güven M., Kalender M. , Taşpinar T., "Effect of Using Different Kinds and Ratios of Vegetable Oils on Ice Cream Quality Characteristics", FOODS, vol.7, no.104, pp.1-11, 2018 (Link)
Karaca O.B., Güven M., "Effects of Proteolytic and Lipolytic Enzyme Supplementations on Lipolysis and Proteolysis Characteristics of White Cheeses. ", FOODS, vol.7, pp.3-14, 2018
Güven M., "Proteolysis texture and microstructure of low-fat Tulum cheese affected by exopolysaccharide-producing cultures during ripening", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.49, , pp.435-443, 2014
Güven M., "Influence of exopolysaccharide-producing cultures on the volatile profile and sensory quality of low-fat Tulum cheese during ripening", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.67, pp.265-276, 2014
Karaca O.B., Saydam İ.B., Kahyaoğlu T. , Ünal E., Erginkaya Z., Güven M., "Textural Properties and Survival of Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus of Probiotic Set Yogurts Produced by Prebiotic Stabilizers and Different Molasses Types", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.199-203, 2013
Karaca O.B., Saydam İ.B., Güven M., "Physicochemical, mineral and sensory properties of set-type yoghurts produced by addition of grape, mulberry and carob molasses (Pekmez) at different ratios", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.65, pp.111-117, 2012
Karaca O.B., Güven M., Yaşar K., Kaya S., Kahyaoglu T., "The functional, rheological and sensory characteristics of ice creams with various fat replacers", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.62, pp.93-99, 2009
Karaca O.B., Hayaloğlu A.A., Cadun C. , Güven M., "Influence of Rennet Concentration on Ripening Characteristics of Halloumi Cheese.", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.32, pp.615-627, 2008 (Link)
Hayaloglu A.A., Güven M., "EFFECT OF SINGLE STRAINS OF LACTOCOCCI ON MANUFACTURE AND CHEMICAL QUALITY OF FRESH BEYAZ PEYNIR, TURKISH WHITE-BRINED CHEESE", ACTA ALIMENTARIA, vol.37, pp.485-495, 2008
Hayaloglu A.A., Fox P.F., Güven M., Cakmakci S., "Cheeses of Turkey: 1. Varieties ripened in goat-skin bags", LAIT, vol.87, pp.79-95, 2007
Güven M., Yerlikaya S., Hayaloglu A., "Influence of salt concentration on the characteristics of Beyaz cheese, a Turkish white-brined cheese", LAIT, vol.86, pp.73-81, 2006
Var Öngel I., Erginkaya Z., Güven M., Kabak B., "Effects Of Antifungal Agent And Packaging Material On Microflora Of Kashar Cheese During Storage Period", FOOD CONTROL, no.2, pp.132-136, 2006
Hayaloglu A., Güven M., Fox P., Mccweeney P., "Influence of starters on chemical, biochemical, and sensory changes in Turkish White-brined cheese during ripening", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, vol.88, pp.3460-3474, 2005
Güven M., Yaşar K., Karaca O.B., Hayaloğlu A.A., "The Effect of İnulin as a Fat Replacer on the Quality of Set-Type Low-Fat Yogurt Manufacture", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.58, pp.180-184, 2005 (Link)
Hayaloglu A., Güven M., Fox P., Hannon J., Mcsweeney P., "Proteolysis in Turkish White-brined cheese made with defined strains of Lactococcus", INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, vol.14, pp.599-610, 2004
Erginkaya Z., Kavas C., Var Öngel I., Kabak B., Güven M., "Antifungal Activity Of Several Lactic Acid Bacteria And Bifidobacteria", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, no.3, pp.52-55, 2004
Hayaloglu A., Güven M., Fox P., Hannon J., Mcsweeney P., "Proteolysis in Turkish White-brined cheese made with defined strains of Lactococcus", INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, vol.14, pp.599-610, 2004
Güven M., Karaca O., Kacar A., "The effects of the combined use of stabilizers containing locust bean gum and of the storage time on Kahramanmaras-type ice creams", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.56, pp.223-228, 2003
Güven M., Karaca O., "The effects of varying sugar content and fruit concentration on the physical properties of vanilla and fruit ice-cream-type frozen yogurts", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.55, pp.27-31, 2002
Hayaloglu A., Güven M., Fox P., "Microbiological, biochemical and technological properties of Turkish White cheese 'Beyaz Peynir'", INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, vol.12, pp.635-648, 2002
Güven M., Karaca O., "Proteolysis levels of white cheeses salted and ripened in brines prepared from various salts", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.54, pp.29-33, 2001
Güven M., Karaca O., "Alternative salts", DAIRY INDUSTRIES INTERNATIONAL, vol.66, pp.32-34, 2001
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Karaca O.B., Güven M., "Effects of Proteolytic and Lipolytic Enzyme Supplementations on Lipolysis and Proteolysis Characteristics of White Cheeses", FOODS, vol.7, 2018
Güven M., Kalender M. , Taşpinar T., "Farklı Stabilizör Kullanımının Yoğurt Dondurmalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.32, pp.37-46, 2017 (Link)
Güven M., Kalender M. , Taşpinar T., "Farklı Stabilizör Kullanımının Yoğurt Dondurmalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri, cilt.32, ss.37-46, 2017 (Özet) (Abstract)
Karaca O.B., Güven M., "The Effects of The Combined Use of Salep and Locust Bean Gum with Some Stabilisers on The Properties of Kahramanmaraş Type Ice Creams. ", Journal of International Scientific Publications, Agriculture & Food, vol.4, pp.327-338, 2016 (Link)
Güven M., Oluk C.A., "Ekzopolisakkarit üreten ve üretmeyen kültür kullanımının Tulum peynirlerinin serbest yağ asidi kompozisyonu üzerine etkileri", Gıda, cilt.40, ss.201-208, 2015
Karaca O.B., Güven M., "Effect of Commercial Lipase and Protease Enzymes from Microbiological Sources on Properties of White Cheese", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi., cilt.1, ss.1080-1084, 2014 (Link)
Var I., Kaçar A., Hayaloğlu A.A., Aksan E., Güven M., Sahan N., et al.,"Stabilizör Kullanımının ve Pastörizasyon Normunun Dayanıklı Yoğurtların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri ", HR.Ü.Z.F. Dergisi, ss.1-11, 2012
Güzeler N., Güven M., Kaçar A., "Farklı Asitlikteki Yoğurtlardan Torba Yoğurdu Üretimi ve Natamisinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi", Gıda, cilt.29, ss.9-15, 2004
Erginkaya Z., Kabak B., Kavas C., Var I., Güven M., Karaca O.B., "Farklı Laktik Asit Kültürleriyle Üretilen Yoğurtlarda Laktik Asit Bakterilerinin Aspergillus Flavus Üzerine Antifungal Etkisi", Gıda Mühendisliği Dergisi, no.15, ss.31-36, 2003
Erginkaya Z., Güven M., Kavas C., Var I., Kabak B., "Farklı Laktik Asit Kültürleriyle Üretilen Yoğurtlarda Laktik Asit Bakterilerinin Aspergillusflavus Üzerine Antifungal Etkisi", Gıda Mühendisliği Dergisi, no.15, ss.31-36, 2003
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., Var I., Güzeler N., Kaçar A., et al.,"Stabilizatör Kullanımının ve Pastörizasyon Normunun Dayanıklı Yoğurtların Bazı Kalite Özelikleri Üzerine Etkileri", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-11, 2002
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., Var Öngel I., Güzeler N., Kaçar A., et al.,"Stabilizatör Kullanımının ve Pastörizasyon Normunun Dayanıklı Yoğurtların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri.", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-11, 2002
Güven M., Karaca O.B., Kaçar A., Hayaloğlu A.A., "Beyaz Peynir Yapımında Süte Uygulanan Değişik Parametrelerin Sütün Pıhtılaşma Yeteneği İle Teleme ve Peynir altı Suyunun Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.91-98, 2002
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., Kaçar A., Kabak B., Kavas C., "Bioyoğurt Kültürünün Yoğurtların Özellikleri Üzerine Etkileri ve Depolama Süresinde Özelliklerin Değişimi.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.63-70, 2002
Var I., Kaçar A., Hayaloğlu A.A., Güven M., "Antimikrobiyal Madde Kullanımının ve Ambalaj Materyalinin Olgunlaşma Süresince Kaşar Peynirinin Özellikleri Üzerine Etkileri ", HR. Ü.Z.F. Dergisi, ss.13-23, 2002
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "Laktoperoksidaz Sistemin Aktivasyonuyla Ve Soğutularak Korunan Sütlerin Mikrobiyolojik Özellikleri ", Gıda, no.5, ss.367-373, 2001
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "2000 .Laktoperoksidaz Sistemin Aktivasyonu İle Ve Soğutularak Korunan Sütlerden Farklı Oranlarda Starter Katılarak Üretilen Yoğurtların Özellikleri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, no.1, ss.91-98, 2000
Güzeler N., Güven M., Konar A., "Adana`da Satılan Çiğ Sütlerin Bazı Özellikleri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.13, ss.187-196, 1998
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "İnkübasyon Sıcaklığı Ve Soğutma Hızı İle Depolama Süresinin Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri", Gıda, no.3, ss.5-13, 1997
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerine Antibiyotiklerin Ve Depolama Süresinin Etkileri", Gıda, no.4, ss.51-60, 1997
Konar A., Akın M.S., Güzeler N., Güven M., "Laktasyon Döneminde İvesi Koyun Sütü Bileşiminde Değişmeler", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.15, ss.958-967, 1991
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erginkaya Z., Kavas C., Var I., Kabak B., Güven M., "Antifungal activity of several lactic acid bacteria and bifidobacteria", GDL- Kongress Lebensmitteltechnologie, ALMANYA, - , pp.64-
Konar A., Güven M., Erginkaya Z., "Somatic Cell Counts And Mastitis Studies In The Milks Of Goats And Ewes Of Turkey", Symposium on somatic cell and milk of small ruminants, ITALYA, - , no.77, pp.327-
Çırak M.A., Taşpinar T., Güven M., "Bitkisel Pıhtılaştırıcı Enzim Kaynakları İle Peynir Üretimi", 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2019, ss.189-189
Taşpinar T., Güven M., "Labneli Dondurma Üretimi ve Farklı Oranlarda Kullanılan Farklı Stabilizörlerin Ürün Özellikleri Üzerine Etkileri", 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2019, ss.188-188
Karaca O.B., Güven M., "Effects of Using of Proteolytic and Lipolytic Enzyme on Some Properties of White Cheeses. ", The International Conference on Raw Materials to Processed Foods (RPFoods 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.190-190
Güven M., Kalender M. , Taşpinar T., "Effects of Using Different Kinds and Ratios of Vegetable Oils on Ice Cream Quality Characteristics", International Conference on Raw Materials to Processed Foods, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.175-175
Güven M., Taşpinar T., Çirak M.A., "Proteomics Applications in Cheese Characterization and Recent Developments", International Conference on Raw Materials to Processed Foods, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.219-219
Oluk A., Güven M., Hayaloğlu A.A., Karaca O.B., "Skin ripening cheese:Turkish Tulum Cheese.", The International Conference on Raw Materials to Processed Foods (RPFoods 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.148-152
Karaca O.B., Saydam İ.B., Güven M., "Probiotic Set Yogurts Fortified with Fiber-Rich Persimmon and Apple Powders at Different Fat Ratios. ", The International Conference on Raw Materials to Processed Foods (RPFoods 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.67-79
Taşpinar T., Güven M., Kalender M. , Karaca O.B., "Effects of different stabilizers on physicochemical and sensory properties of yoğurt ice cream", 4th North and East European Congress on Food (NEEFood 2017)., Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.113-113
Karaca O.B., Güven M., "The Effects of The Combined Use of Salep and Locust Bean Gum with Some Stabilisers on The Properties of Kahramanmaraş Type Ice Creams", 4th International Agriculture and Food Conference,, Elenite, BULGARISTAN, 20-24 Haziran 2016, pp.1-1
Güven M., Saydam İ.B., Karaca O.B., "Production of persimmon and apple fibers and determination of addition rate and shelf life in probiotic set yogurt production", The 3. International Symposium on"Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.269-269
Güven M., Karaca O.B., "Effect of ripening temparatures and microbial enzymes on proteolysis in White Pickled Cheese", The 3. International Symposium on"Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.183-183
Erginkaya Z., Akyildiz A., Güven M., Benli H., "Geleneksel Gıdaların Geleceğe Taşınması. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı", Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, cilt.2, ss.1296-1311
Mutluer U., Güven M., Karaca O.B., Saydam İ.B., "Farklı Oranlarda Tuz İçeren Salamuralarda Depolanan Çiğ ve Isıl İşlem Uygulanmış Sütten Üretilen Sünme Peynirlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri.", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.750-754
Karaca O.B., Güven M., "Effect of Commercial Lipase and Protease Enzymes from Microbiological Sources on Properties of White Cheese. ", Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.540-540
Çelikbilek İ. , Güven M., Karaca O.B., Saydam İ.B., "Sıkma Peynirinin Özellikleri Üzerine Isıl İşlem ve Pıhtılaşma Süresinin Etkileri.", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.742-746
Karaca O.B., Saydam İ., Güven M., "Çukurova Bölgesi Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi", Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu., DENİZLİ, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2012, ss.85-85
Karaca O.B., Saydam İ., Güven M., Güzeler N., "Hatay Ezme Peynirinin Bazı Kalite Özellikleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.153-157
Karaca O.B., Saydam İ., Güzeler N., Güven M., "Hatay Dil Peynirinin Bazı Kalite Özellikleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.734-738
Karaca O.B., Güven M., Mutluer U., Saydam İ.B., "Hatay Künefe Peynirinin Yapılışı ve Özellikleri.", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.745-748
Karaca O.B., Güven M., "Hatay Sünme Peynirinin Yapılışı, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.236-241
Güven M., Karaca O.B., "Yozgat Yöresinde Üretilen Küp (Çanak) Peynirlerinin Yapım Tekniği ve Özellikleri", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.247-249
Karaca O.B., Güven M., "Çökelek Peyniri ve Çökelek Kullanılarak Yapılan Bazı Yöresel Peynir Çeşitleri", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.242-246
Güven M., Hayaloğlu A.A., Karaca O.B., Yaşar K., "Peynirde Olgunlaşmayı Saptamada Uygulanan Analiz Yöntemleri.", Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu (SEYES 2003), İZMİR, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2003, ss.381-386
Güven M., Karaca O.B., Kaçar A., Hayaloğlu A.A., Çürük M., "Kaşar Peynirlerinin Proteoliz Düzeyleri Üzerine Farklı Ambalaj Materyali ve Olgunlaşma Süresinin Etkileri", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.67-72
Güven M., Hayaloğlu A.A., Karaca O.B., "Salamura Peynirlerde Tuzlamanın Mikrobiyolojik Biyokimyasal ve Fiziksel Etkileri", Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2003, ss.341-346
Güven M., Karaca O.B., Hayaloğlu A.A., "Farklı Tuzlardan Hazırlanan Salamuralarda Tuzlanan ve Olgunlaştırılan Beyaz Peynirlerin Özellikleri", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, ss.401-410
Güven M., Karaca O.B., "Lipolitik Enzim (Piccantase A) Kullanımının Yoğurtların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. ", Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri VI. Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2000, ss.450-457
Güven M., Konar A., "An ancient anatolian cheese from goat and ewe milk - ''Tulum (skin-bag) cheese''", IDF / Greek-National-Committee of IDF / CIRVAL Seminar - Production and Utilization of Ewe and Goat Milk, IRAKLION, YUNANISTAN, 19-21 Ekim 1995, vol.9603, pp.242-244
Kitap ve Kitap Bölümleri
Güven M., "Nutritional Quality Assessment in Dairy Products: A Perspective", in: Food Processing: Strategies for Quality Assesment, Malik A., Erginkaya Z., Ahmad S., Erten H., Eds., Springer, London, pp.105-123, 2014
Diğer Yayınlar
Güven M., Karaca O.B., "Yoğurt Üretimi ve Özellikleri. Çukurova Üniversitesi, Tarımsal Yayım, Haberleşme, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Online Dergisi, Çiftçi Broşürü", Diger, ss.1, 2005
Desteklenen Projeler
"Farklı Stabilizatör Kullanımının Yoğurt Dondurmalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-2889, Yönetici, 2015
"Farklı Yöntemlerle Kurutulan Yoğurt Tozlarının Özellikleri ve Depolama Süresince Değişimi", BAP Y.Lisans, ZF2013YL55, Yönetici, 2014
"Production of Persimmon and Apple Fibers and Determination of Addition Rate and Shelf Life in Probiotic Set Yogurt Production", BAP Diğer, FED-2015-4759, Araştırmacı, 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi