Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Neonatal ishalli kuzu ve oğlaklarda viral etiyo-patogenezin immunohistokimyasal metotla araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 0196-NAP-13, Araştırmacı, 2014
"Köpek meme karsinom ve karsinosarkomlarında BCL-2, Kaspaz-3, -8, -9, Östrojen reseptör-?, PCNA ve Ki-67 immunoreaktivitelerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 0193-NAP-13, Araştırmacı, 2014
"Deneysel Diabetes mellitus?ta Kafein ve Likopeninin etkileri", BAP Arastırma Projesi, 0192-NAP-13, Araştırmacı, 2014
"Endotoksin ile indüklenmiş koryoamniyonit gebe keçi modelinde oral veya intra-amniyotik pentoksifilin ve resveratrolun fetal inflamatuvar belirteçlere etkisi", TÜBITAK Projesi, SBAG-111S424, Araştırmacı, 2014
"10. Listerialı Koyunların Sinir Sisteminde Oluşan Lezyonlarının İmmunohistokimayasal Metotla Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 0129-NAP-11, Yönetici, 2012
"Kedi ve Köpek Tümörlerinde Osteopontin (OPN)Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 00116-NAP-10, Araştırmacı, 2011
"Gebe keçi hayvan modelinde intra-amniyotik ve fötal intramuskuler kortikosteroid uygulamasının fötal akciğer matürasyonu üzerine etkisi ", TÜBITAK Projesi, SBAG 110S260, Araştırmacı, 2011
"Kuzu ve Oğlak Koksidiyozunda Sitokinlerin Rolünün İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 0064-NAP-09, Araştırmacı, 2010
"Burdur Yöresi Sokak Köpeklerinde Dirofilaria İmmitis?in Prevalansı", BAP Arastırma Projesi, 0055-NAP?08, Araştırmacı, 2009
"Koyun ve Keçi Pnömonilerinde Serum Amiloid-A (SAA), Serum Amiloid- P (SAP), C-Reaktif Protein (CRP), TNF-? Reseptör ve TNF- ? Aktivitelerinin İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ", BAP Arastırma Projesi, 0039-NAP?08, Yönetici, 2009
"Uterus Enfeksiyonu Bulunan İneklerde Serum Progesteron?Östrogen Hormon Değerleri ile Endometriumda Bulunan Progesteron ve Östrogen Hormon Reseptörlerinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 0009-NAP?07, Araştırmacı, 2008
"Koyun Çiçeğinde Matriks Metalloproteinaz Aktivitesi ile Epidermal Büyüme Faktör Reseptör Varlığının İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 0008-NAP?07, Yönetici, 2007
"Kuzu ve Oğlakların Neonatal İshallerinde Coronavirus, Cryptosporidium ve Giardia Türlerinin Varlığının İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.0108.06, Araştırmacı, 2004
"Deneysel Tavuk Çiçeği Enfeksiyonunda Patolojik ve İmmunperoksidaz İncelemeler", BAP Arastırma Projesi, 2001.01.0108.01, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi