Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Timocin T., Hüsunet M.T., Valipour E., Tazehkand M.N., Celik R., Topaktaş M., et al.,"In vitro cytogenetic evaluation of the particular combination of flurbiprofen and roxithromycin", DRUG AND CHEMİCAL TOXİCOLOGY, vol.40, pp.326-332, 2017
İla H.B., Ozdemir E., "In vitro cytogenotoxic effect of eucalyptol", JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, vol.256, pp.S76-S77, 2017
Arslan M., Timocin T., İla H.B., "In vitro potential cytogenetic and oxidative stress effects of roxithromycin", DRUG AND CHEMİCAL TOXİCOLOGY, vol.40, pp.463-469, 2017
Timocin T., İla H.B., Dordu T., Hüsunet M.T., Tazehkand M.N., Valipour E., et al., "Assessment of in vitro genotoxic and cytotoxic effects of flurbiprofen on human cultured lymphocytes", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.39, pp.338-343, 2016
Arslan M., İla H.B., "Deferasirox-induced cytogenetic responses", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.39, pp.787-793, 2015
İla H.B., Topaktaş M., Arslan M., Büyükleyla M., İstifli E.S., "Evaluation of the genotoxic or mutagenic effects of thermal stress on cultured human lymphocytes", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.39, pp.98-103, 2015
Timocin T., İla H.B., "Investigation of flurbiprofen genotoxicity and cytotoxicity in rat bone marrow cells", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.38, pp.355-360, 2015
İla H.B., Topaktaş M., Arslan M., Buyukleyla M., "Signs Of Deferasirox Genotoxicity", CYTOTECHNOLOGY, vol.66, pp.647-654, 2014
Erboga H., İla H.B., "Cytogenetic Effects Of Endogenous Sex Hormones Depending On Smoking Habits", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.37, pp.709-715, 2013
Topaktaş M., İstifli E.S., Büyükleyla M., İla H.B., Canitezer T., Kürkçü M., "Genotoxicity Of Bovine Bone-Derived Microhydroxyapatite (Boneplus-Xs)", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.36, pp.568-573, 2012
İla H.B., İlhan A., "In Vitro Genotoxic Perspective Of Tamiflu", CYTOTECHNOLOGY, vol.64, pp.443-449, 2012
Büyükleyla M., Azirak S., Rencüzoğullari E., Kocaman Yavuz A., İla H.B., Topaktaş M., Darici C., "The Genotoxic And Antigenotoxic Effects Of Tannic Acid In Human Lymphocytes", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.35, pp.11-19, 2012
Kayraldiz A., Kocaman A.Y., Rencuzogullari E., Istifli E.S., İla H.B., Topaktaş M., Dağlioğlu Y.K., "The Genotoxic And Antigenotoxic Effects Of Aloe Vera Leaf Extract In Vivo And In Vitro", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.34, pp.235-246, 2010
Yavuz-Kocaman A., Rencuzogullari E., İla H.B., Topaktaş M., "The Genotoxic Effect Of Potassium Metabisulfite Using Chromosome Aberration, Sister Chromatid Exchange, Micronucleus Tests In Human Lymphocytes And Chromosome Aberration Test In Bone Marrow Cells Of Rats", ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS, vol.49, pp.276-282, 2008
İla H.B., Topaktaş M., Rencuzogullari E., Kayraldiz A., Donbak L., Dağlioğlu Y.K., "Genotoxic Potential Of Cyfluthrin", MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, vol.656, pp.49-54, 2008
Rencuzogullari E., Parlak S., İla H.B., "The Effects Of Food Protector Biphenyl On Sister Chromatid Exchange, Chromosome Aberrations, And Micronucleus In Human Lymphocytes", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.31, pp.263-274, 2008
Rencuzogullari E., İla H.B., Kayraldiz A., Diler S., Yavuz A., Arslan M., Kaya F., Topaktas M., "The Mutagenic And Antimutagenic Effects Of Ecballium Elaterium Fruit Juice In Human Peripheral Lymphocytes", RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS, vol.42, pp.623-627, 2006
İla H.B., Rencuzogullari E., Kayraldiz A., Arslan M., Diler S., Topaktas M., "The Genotoxic Effect Of The New Acaricide Etoxazole", RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS, vol.40, pp.1300-1304, 2004
Rencuzogullari E., Tuylu B., Topaktas M., İla H.B., Kayraldiz A., Arslan M., Diler S., "Genotoxicity Of Aspartame", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.27, pp.257-268, 2004
İla H.B., Kafkas S., Topaktaş M., "Chromosome Numbers Of Four Pistacia (Anacardiaceae) Species", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, vol.78, pp.35-38, 2003
Rencüzoğullari E., İla H.B., Topaktaş M., Kayraldiz A., Budak S., Arslan M., "No Significant Increase In Chromosome Aberrations And Sister Chromatid Exchanges In Cultured Human Lymphocytes Treated With Spiramycin", TERATOGENESIS CARCINOGENESIS AND MUTAGENESIS, vol.22, pp.51-58, 2002
Topaktaş M., Rencüzoğullari E., İla H.B., Kayraldiz A., "Chromosome Aberration And Sister Chromatid Exchange In Workers Of The Iron And Steel Factory Of Iskenderun, Turkey", TERATOGENESIS CARCINOGENESIS AND MUTAGENESIS, vol.22, pp.411-423, 2002
Rencuzogullari E., İla H.B., Kayraldiz A., Topaktaş M., "Chromosome Aberrations And Sister Chromatid Exchanges In Cultured Human Lymphocytes Treated With Sodium Metabisulfite, A Food Preservative", MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, vol.490, pp.107-112, 2001
Topaktaş M., Rencüzoğullari E., İla H.B., "In Vivo Chromosomal Aberrations In Bone Marrow Cells Of Rats Treated With Marshal", MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY, vol.371, no.4, pp.259-264, 1996
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan M. , Erbil N., Timoçin T., Çelik R., Hüsunet M.T., İla H.B., "Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®?in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.350-354, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İla H.B., Çelik Mısırlı R., Hüsunet M.T., İstifli E.S., "Brown HT (E155)?in in vitro İnsan Periferal Lenfositlerinde Mikronukleus Oluşumu Üzerine Etkileri", 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) , ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.1-5
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi