Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2004 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1998 - 2004
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1995 - 1998
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1988 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik, 18.02.1996 - 18.02.2013
VERDİĞİ DERSLER
The Biology of Penaeid Shrimps, Yüksek Lisans, 2015-2016
Lobster and Crayfish Biolgy and Culture, Yüksek Lisans, 2015-2016
Denizel Kuluçkahane Teknolojisi, Lisans, 2015-2016
Freshwater Prawn Farming, Yüksek Lisans, 2015-2016
Karides Kuluçkahane teknikleri, Doktora, 2015-2016
Marine Shrimp Culture and Practices, Doktora, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Türkmen, "FARKLI TUZLULUK VE SICAKLIKLARDA YETI?S?TI?RI?LEN GENC? AVRUPA DENI?Z LEVREG?I? (Dicentrachus labrax) BI?REYLERI?NDE BU?YU?ME PERFORMANSI VE BAZI KRONI?K STRES PARAMETRELERI? I?LE HI?STOLOJI?K DEG?I?S?I?MLERI?N BELI?RLENMESI?", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, A.Ölçülü, "YES?I?L KAPLAN KARI?DESI? (Penaeus semisulcatus )?NI?N BESLENMESI?NDE KULLANILAN YAPAY YEMLERDE OPTI?MUM PROTEI?N DU?ZEYI?NI?N BELI?RLENMESI?", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, B.Sezer, "FOTOPERİYODUN JAPON KARİDESİ (Marsupenaeus japonicus)?NİN BÜYÜME VE YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi