Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oral M., Oral E.L., Aydin A., "Supervised vs. unsupervised learning for construction crew productivity prediction", AUTOMATION IN CONSTRUCTION, vol.22, pp.271-276, 2012
Genc E., Oral M., Erol C., "The evaluation of gnathiid (Crustacea: Isopoda: Gnathidae) parasitism in goldblotch grouper (Epinephelus costae Staindahner, 1878) in the northeastern Mediterranean Sea using the self-organizing map (SOM)", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.108, pp.1417-1424, 2011
Oral E., Oral M., "Predicting construction crew productivity by using Self Organizing Maps", AUTOMATION IN CONSTRUCTION, vol.19, pp.791-797, 2010
Yüregir H.O., Oral M., Kalan O., "A Decision Support System for Preventing Legionella Disease", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.34, pp.875-881, 2010
Akay M.F., Abasikeles I., Oral M., "Application of self organizing maps for investigating network latency on a broadcast-based distributed shared memory multiprocessor", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.37, pp.2937-2942, 2010
Oral M., Deniz U., "Centre of mass model - A novel approach to background modelling for segmentation of moving objects", IMAGE AND VISION COMPUTING, vol.25, pp.1365-1376, 2007
Turan C., Oral M., Ozturk B., Duzgunes E., "Morphometric and meristic variation between stocks of Bluefish (Pomatomus saltatrix) in the Black, Marmara, Aegean and northeastern Mediterranean Seas", FISHERIES RESEARCH, vol.79, pp.139-147, 2006
Jones B., Oral M., Morris C., Ring E., "A proposed taxonomy for nailfold capillaries based on their morphology", IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, vol.20, pp.333-341, 2001
Balasubramanian K., Oral M., "MICROPROCESSOR BASED MULTIFUNCTION RELAY SWITCHING", IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, vol.38, pp.878-883, 1992
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oral M., Gençal M.C., "Harmony between the best and the worst individuals in tournament selection", Majlesi Journal of Mechatronic Systems, vol.7, pp.10-14, 2018 (Link)
Oral M., Gençal M.C., "Yabancı Algoritmasının Saldırgan Olmayan Seçim Yöntemlerine Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.31-40, 2018 (Link)
Gençal M.C., Oral M., "Outlander Algorithm Based on Integrated Aggressive Selection Method", International Journal of Science and Research (IJSR), vol.6, pp.1673-1679, 2017 (Link)
Oral M., Kartal S., Oral E., "Genetik Algoritma Yaklaşımı ile Şantiye Yerleşim Planlaması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, no.10, ss.93-102, 2016 (Link)
Çakır M., Oral M., Aydin A., "Risk Factors Dependent Optimal Hospital Site Selection By Using Ant Colony Optimization Algorithm", NWSA: Engineering Sciences (ISSN:1308 - 7231), cilt.6, ss.195-208, 2011
Oral M., Deniz U., "İskenderun Körfezi'nde Yaşayan Orfoz Balığı (Ephinephelus marginatus Lowe 1834)'ndaki Parazitlenmenin Öz Örgütlenmeli Haritalarla Yeniden Değerlendirilmesi", Journal of Fisheries Sciences.com , vol.2, no.3, pp.293-300, 2008
Oral M., Oral E., Bozkurt S., Erdiş E., "Yapım Projelerinde Genetik Algoritma Kullanarak Kaynak Seviyeleme", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi , cilt.18, no.2, ss.185-194, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Oral M., Koyuncu B., "Ventricular Farkların Ultrasonik Tekniği ile Ölçümlenmesi", Bilkon?91, Congress of Electrical-Electronics and Computer Engineering , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.249-
Özşahin M., Oral M., "Karınca Kolonisi Algoritması İle Akış Tipi İş Çizelgeleme", BUMAT Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu konferansı , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, - , ss.1-
Özdemir E., Oral M., "Servis Araçlarının Şehir Trafiğinde İzlediği Yolun Genetik Algoritma Kullanılarak Kısaltılması", TMMO Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, IV. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Oral E., Rogerson-Revell P., Pantouvakis J., Bechter M., Oral M., Kiliç A., et al., "Avrupa İnşaat Sektörü Çalışanlarının Mesleki Dil Becerileri ve Çalışma Kültürü Farkındalığının Artırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Oral M., Deniz U., "A Novel Approach for Motion Segmentation in Moving Pictures: Centre of Mass Model", IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss.1-
Genc E., Genç M., Oral M., "Artificial Neural Network Applications in Aquaculture and Fisheries: Research Awareness on Self-Organizing Map", Aquaculture Europe 2013 Trondheim, Norway , NORVEÇ, - , pp.1-
Özşahin M., Oral M., "Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme", BUMAT Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, - , ss.1-
Oral E., Oral M., Kiliç A., Mistikoğlu G., Erdiş E., "Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Mesleki Dil Eğitiminden Beklentileri", İnşaat Mühendisliği Eğitim Sempozyumu, TMMOB İMO Antalya, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.319-
Oral M., Furat M., "Sayısal İmgelerin Uzay Ve Frekans Düzlemi Bileşenleri Kullanılarak Damgalanması", TUSEM 2005, II. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu konferansı , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.241-
Oral E., Oral M., "İşçi Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesinde Öz Örgütlenmeli Haritaların Kullanımı", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS?2008 , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss.1-
Furat M., Oral M., "Frekans Düzleminde İmge Damgalamasında Kullanılan AC Frekansların Ve Permütasyon Anahtarı Seçiminin Kalite Üzerine Etkisi", Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği, 12. Ulusal Kongre ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss.475-
Oral M., Furat M., "Veri Saklama Yöntemleri: Sayısal Görüntülerin Damgalanması, Amaçları Ve Uygulama Alanları", ITUSEM 2007, III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.195-
Deniz U., Oral M., "Ardışık Görüntülerde Hareket Analizi", IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı konferansı , KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss.187-
Oral M., "", , ,
Çelik U., Oral M., "Motorlu Araçlar İçin Plaka Tanıma Sistemi", Elektrik- Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği, 10. Ulusal Kongre ve Fuarı , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.499-
Oral M., "TANCCAS: Tırnak Yatağı Kılcal Damar Analizi ve Sınıflandırması için Tam Otomatik bir Sistem", BİYOMUT?99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss.183-
Oral M., Gençal M.C., "Genetik Algoritma İçin İyileştirilmiş Saldırgan Ve Bütünleşik Saldırgan Seçim Yöntemleri", Uluslararası Bilgi?sayar Bilimleri ve Mühendisliği ?Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.320-325
Oral M., Aydin A., Kartal S., "XOR and Sparse String Based Image Compression Algorithm", International Advanced Researches and Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2017, pp.1337-1344 (Link)
Oral M., Gençal M.C., "Harmony between the best and the worst individuals in tournament selection", The 1st International Advanced Research and Engineering Congress,IAREC2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.1176-1179 (Link)
Oral M., Gençal M.C., "Novel Selection Methods for Genetic Algorithms", IMSEC2016 International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.500-505
Oral M., Gençal M.C., "SIFT Yöntemini Kullanarak Madeni Para Tanıma", EEB2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2016, ss.55-58
Kartal S., Oral M., Poorsadeg A., "Two Dimensional Shape Allocations with Artificial Bee Colony", 2nd International Conference on Computation For Science and Technology, NİĞDE, TÜRKIYE, 1-1 Haziran 2012, pp.1-8
Poorsadeg A., Oral M., Kartal S., "A Novel Swarm Based Approach to Color Quantization", 2nd International Conference on Computation For Science and Technology, NİĞDE, TÜRKIYE, 1-1 Temmuz 2012, pp.1-12
Oral E., Rogerson-Revell P., Pantouvakis J., Bechter M., Oral M., Kiliç A., et al., "Language Needs of Construction Professionals", CIB-2009 W065, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 1-1 Ekim 2009, pp.538-545
Oral E., Rogerson-Revell P., Pantouvakis J., Bechter M., Oral M., Kiliç A., et al., "Vocational Language Needs of European Construction Companies", CIB-Managing IT in Construction/ MC4T , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ekim 2009, pp.697-702
Oral E., Rogerson-Revell P., Pantouvakis J., Bechter M., Oral M., Kiliç A., et al., "Enhanching Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals", PM-04-4th SCPM & 1st IPMA/MedNet Conference, Chios Island, YUNANISTAN, 1-1 Mayıs 2008, pp.239-242
Oral M., Oral E., "A Computer Based System For Documentation And Monitoring of Construction Labour Productivity", CIB W78 IT in Construction Conference, Bringing ITC Knowledge to Work , Maribor, SLOVENYA, 1-1 Haziran 2007, pp.345-349
Furat M., Oral M., "Digital Image Watermarking Based On A Relation Between Spatial And Frequency Domains", ELECO 2007, BURSA, TÜRKIYE, 1-1 Aralık 2007, pp.164-168
Turan C., Oral M., "A Computer Package Program for Morphometric Identifications of Fish Populations: MorFISH", International Congress on Information Technology in Agriculture Food and Environment, ADANA, TÜRKIYE, 1-1 Ekim 2005, pp.143-147
Özdemir E., Oral M., "Genetik Algoritma ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Servis Araçlarının Şehir Trafiğinde İzlediği Yolun Kısaltılması", First International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ekim 2003, pp.357-362
Oral M., Çelik U., "Motorlu Araç Plaka Görüntülerinden Karakter Ayrıştırma ve Tanıma", IJCI, International Conference on Signal Processing ICSP 2003, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-1 Eylül 2003, pp.453-456
Kahraman F., Oral M., "Artificial Neural Network Based Face Detection in Colour and Gray Scale Image in Complex Scenes", 24th European Conference on Visual Perception, İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ağustos 2001, pp.79-79
Jones B.F., Oral M., Morris C., Ring E.F.J., "A Taxonomy For Nailfold Capillaries Based On Morphology", Engineering in Medicine and Biology, 21st Annual Conf. and the 1999 Annual Fall Meeting of the Biomedical Engineering Soc., BMES/EMBS Conference, Atlanta, ABD, 1-1 Ekim 1999, pp.1169-1169
Jones B.F., Morris C., Oral M., Ring E.F.J., "A Taxonomy For Nailfold Capillaries Based On Morphology", Engineering in Medicine and Biology, 21st Annual Conf. and the 1999 Annual Fall Meeting of the Biomedical Engineering Soc., BMES/EMBS Conference , Atlanta, ABD, 1-1 Ekim 1999, pp.1169-1169
DİĞER YAYINLAR
Oral E., Oral M., Andaç M., "Construction Crew Productivity Prediction-Application of Two Novel Methods", Diger, pp.13-5, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi