Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi", BAP Y.Lisans, SYL-2015-3413, Yönetici, 2015
"Öğretmen ve Yöneticilerin İlköğretim Kurumları Standartlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, EF2012YL10, Yönetici, 2015
"İçerdiği Değerler Bağlamında İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Üzerinde Çok Boyutlu Bir İnceleme", BAP Diğer, EF2012BAP13, Yönetici, 2015
"İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Programındaki Değerlerin Kazandırılması Sürecinin Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi, 2015.", BAP Y.Lisans, EF 2011YL13,, Yönetici, 2015