Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"GEÇ PREMATÜRE VE TERM BEBEKLERDE KORDON KLEMPLEME ZAMANININ LENFOSİT SUBGRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ", BAP Doktora, TTU-2017-7713, Yönetici, 2017
"30-34 gestasyon haftasında doğan yenidoğan bebeklerde MİCA ve MİCB Gen Ekspresyonunun sepsis ve prematürenin geç dönem sorunlarına etkileri", BAP Diğer, TSA-2015-4773, Araştırmacı, 2016