Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antenatal magnezyum alan preterm bebeklerin erken dönem komplikasyonlar açısından almayanlarla karşılaştırılması", BAP Diğer, TSA-2018-10102, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Preterm bebeklerde farklı intravenöz lipit solüsyonunun serbest bilurubin düzeylerine etkisi", BAP Diğer, TSA-2018-10614, Yönetici, Devam Ediyor
"Aminofilin veya kafein kullanımının premature bebeklerde uzun dönem solunum fonksiyonları üzerine etkisi", BAP Doktora, TTU-2017-9727, Yönetici, Devam Ediyor
"GEÇ PREMATÜRE VE TERM BEBEKLERDE KORDON KLEMPLEME ZAMANININ LENFOSİT SUBGRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ", BAP Doktora, TTU-2017-7713, Yönetici, 2017
"Vital bulgular ile yeni doğanlarda sepsis tanısının daha erken konulmasında Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Diğer, TSA-2015-4561, Araştırmacı, 2017
"30-34 gestasyon haftasında doğan yenidoğan bebeklerde MİCA ve MİCB Gen Ekspresyonunun sepsis ve prematürenin geç dönem sorunlarına etkileri", BAP Diğer, TSA-2015-4773, Araştırmacı, 2016
"İKİ FARKLI LİPİD PREPARATININ PREMATÜRE BEBEKLERİN ANTİOKSİDAN ENZİMLERİ VE LİPİD PEROKSİDASYONU ve MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLERİ ", BAP Doktora, TTU-2015-4910, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi