Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. MEHMET TAHİR HÜSUNET
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : GENEL BİYOLOJİ
Sabit Telefon : +90 322 3386084 | Dahili : 2488
E Posta Adresi : mthusunetcu.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : Fen-Edeb. Fak. B-211
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat /Fen Bilimleri, Biyoloji/Genel Biyoloji, 2014-
Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi /Fen Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2008-2012
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
TURKEY in HORİZON 2020 , TÜBİTAK, 2017
ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI, TÜBİTAK, 2016
''Commet Assay'' Eğitimi , Gazi Üniversitesi/Fen Fakültesi/Biyoloji Bölüm, 2015
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Çukurova Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2015
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve İç Tetkik Eğitimi, KAS Sertifikasyon, 2011
TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Standardı Temel ve İç Tetkik Eğitimi, KAS Sertifikasyon, 2011
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğtitimi, KAS Sertifikasyon, 2011
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve iç Tetkik Eğitimi, KAS Sertifikasyon, 2011
TS EN ISO/IEC 17025 Temel ve İç Tetkik Eğitimi, KAS Sertifikasyon, 2011
İTÜ III. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
Araştırma Alanları
Sitogenetik
Kanser Moleküler Biyolojisi
Genetik Mühendisliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Genetik
Moleküler Genetik
Web Of Science Araştırma Alanları
Genetics & Heredity
Toxicology
Microbiology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2014 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Araş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 20.02.2014 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Timocin T., Hüsunet M.T., Valipour E., Tazehkand M.N., Celik R., Topaktaş M., et al., "In vitro cytogenetic evaluation of the particular combination of flurbiprofen and roxithromycin", DRUG AND CHEMİCAL TOXİCOLOGY, vol.40, pp.326-332, 2017 (Link)
Timocin T., İla H.B., Dordu T., Hüsunet M.T., Tazehkand M.N., Valipour E., et al.,"Assessment of in vitro genotoxic and cytotoxic effects of flurbiprofen on human cultured lymphocytes", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.39, pp.338-343, 2016
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Hüsunet M.T., İla H.B., "In vitro genotoxic and antigenotoxic effects of delphinidin chloride on human peripheral blood lymphocytes", Marmara Pharmaceutical Journal, vol.22, no.2018, pp.209-217, 2018 (Link)
Arslan M., Erbil N., Timocin T., Celik R., Hüsunet M.T., İla H.B., "Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®?in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi", KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.350-354, 2017
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
İstifli E.S., Çetinel N., Çelik R., Hüsunet M.T., İla H.B., Demirhan O., "In vitro cytogenetic toxicity of sertraline", IMSEC 2017 , ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.440-440 (Link)
Nur G., Deveci H.A. , Güler İ. , Hüsunet M.T., Nur Ö. , "Malathion Uygulanan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester?in (CAPE) Karaciğer Histopatolojisi Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEY, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1567-1567
Çelik R., Hüsunet M.T., Topaktaş M., İla H.B., "Ezetimib?in İnsan In Vitro Periferal Lenfositlerinde Mikronukleus Oluşumu Üzerine Etkileri", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEY, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1533-1533
Hüsunet M.T., Yiğittekin E.S., Dinçer S., İla H.B., "Bougainvillea glabra (gelin duvağı) Ekstraktının Antimikrobiyal Ve Antifungal Etkilerinin Araştırılması", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEY, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.671-671
Hüsunet M.T., İla H.B., "Delphinidin chloride bilesiginin in vitro genotoksik ve antigenotoksik etkileri", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2016, pp.2904-2904
Khalaf M.M., Karagöz I.D., Özaslan M., Hüsunet M.T., Kılıç İ.H. , Gezici S., et al., "Kaktüs (Opuntia wilcoxii) Türünden Elde Edilen Metanol Özütünün DNA Koruyucu Aktivitesinin Saptanması", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, cilt.22, no.BİY-P4-30, ss.750-750 (Link)
Berk Ş., Çetinkaya S., Baltaş H., Hüsunet M.T., Çilkız M., Tepe B., "Myrtus communis, Ceterach officinarum, Inula oculus-christi türlerinin antioksidan, antimikrobiyal ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılmas", 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2012, ss.39-39
Tepe B., Kılıç İ.H., Özaslan M., Karagöz D.I. , Bozkurt Güzel Ç. , Çilkız M. , et al., "Pistacia terebinthus bitkisinin meyve perikarpının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi.", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.736-736
Kılıç İ.H., Tepe B., Bozkurt Güzel Ç., Karagöz D.I., Özaslan M. , Koruk M., et al., "Kombucha mantarıyla çay ve Pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.737-737
Karagöz D.I., Kılıç İ.H., Çakmak A., Tepe B., Hüsunet M.T., Çilkız M., et al., "Pistacia khinjuk bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.707-707
Özaslan M. , Çakmak A., Tepe B. , Bozkurt Güzel Ç., Karagöz D.I., Kılıç İ.H., et al., "Alkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.745-745
Çilkız M., Kılıç İ.H., Tepe B. , Karagöz D.I., Hüsunet M.T., İşler D., et al., "Pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.753-753
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Delphinidin Chloride Bileşiğinin In vitro Genotoksik ve Antigenotoksik Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2014-2688, Araştırmacı, 2016
"Flurbiprofenin In Vitro Genotoksik Etkileri", BAP Diğer, FBA-2015-3645, Araştırmacı, 2015
"Sertralinin Genotoksik Etkisinin Kültüre Edilmiş İnsan Periferal Lenfositlerine Spesifik Pantelomerik ve Pansentromerik Problar İle Karakterizasyonu", BAP Diğer, FBA-2016-6877, Araştırmacı, 2017
"Sentetik gıda renklendiricilerinin (Patent Blue V, Green S ve Brown HT) in vitro genotoksik etkilerinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-8378, Araştırmacı, Devam Ediyor
"BOUGAINVILLEA GLABRA (GELİN DUVAĞI) BİTKİSİNİN RENKLİYAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN BİTKİSEL BOYA", BAP Diğer, FPT-2016-7157, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, Adana, Ekim 2016
İTÜ III. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci kongresi, İstanbul, Ağustos 2009
Bilimsel Hakemlikler
Global Journal of Animal Scientific Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Drug and Chemical Toxicology , Dergide Hakemlik, Mart 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 4
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2014-2), TÜBİTAK, Temmuz 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi