Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sitogenetik
Kısa süreli genotoksisite testleri ile kimyasal maddelerin genotoksik risklerinin belirlenmesi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Genetik
Moleküler Genetik
Moleküler Hücre Biyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Genetics & Heredity
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi