Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Marine algae as sustainable feed ingredients - improving their bio-utilisation to increase efficiency and quality of aquaculture production", AB Çerçeve Programı Projesi, FCT2015-002 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Epigenetics and Periconception Environment - Periconception Environment as an Epigenomic Lever for Optimising Food Production and Health in Livestock", AB Çerçeve Programı Projesi, FA1201, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Akdeniz Koşullarında Lahoz (Epinephelus aeneus)un Larval Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-13/AR-GE/32 , Yönetici, Devam Ediyor
"Ticari Çipura ve Levrek Yemlerinin Yağ Asidi Profilleri", BAP Arastırma Projesi, SÜF.2013.BAP.15, Yönetici, Devam Ediyor
"Critical success factors for fish larval production in European Aquaculture: a multidisciplinary network", AB Çerçeve Programı Projesi, FA0801, Proje Ekibinde Üye, 2014
"Pasifik Beyaz Karidesi (Litopenaeus vannamei) Yavrularının Yemlerinde Balık Unu ve Yağı Yerine Bitkisel Hammaddelerin Kullanımı", BAP Y.Lisans, SÜF2011YL15, Yönetici, 2013
"Doğu Akdeniz Koşullarında Ziber (Epinephelus costae)?de Erkekleşmenin Öne Çekilmesi ve Döl Alımı Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF.2011.BAP.10, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Bitkisel Yağ Kaynakları İçeren Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L.) Yağ Asidi Metabolizması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2011D1, Yönetici, Devam Ediyor
"Susam, Soya Ve Kanola Yağlariyla Hazirlanmiş Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax)?nde Sindirim Kanali Boşaltim Süresi ve Besin Sindirilebilirliği", BAP Arastırma Projesi, SÜF2010BAP16, Yönetici, 2012
"Yüksek Su Sıcaklığının ve Bitkisel Yağlı Yemlerin Avrupa Deniz Levreğinin Sindirim Kanalı Boşaltım Süresine Etkisi", BAP Y.Lisans, SÜF2010YL3, Yönetici, 2012
"Düşük Su Sıcaklıklarında Bitkisel Yağ Karışımları ve Yüksek Lipit İçeren Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreiğinde Büyüme ve Yağ Asidi Kompozisyonu", BAP Y.Lisans, SÜF2010YL4, Yönetici, 2013
"Ticari Boyutlardaki Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Bireylerinde Farklı Açlık Süreleri ve Geri Beslemenin Ardından Kaslardaki Yağ Asidi Birikiminin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2009BAP1, Yönetici, 2011
"İri Çipura (Sparus aurata) Bireylerinde Açlık ve Yeniden Besleme Rejimlerinin Kaslardaki EPA ve DHA Yağ Asitleri Birikimine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2009BAP4, Yönetici, 2011
"Açlık ve Yemleme Sıklığının Çipura(Sparus Aurata) Yavrularında Büyüme ve Yem Alımı Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, SÜF2007YL5, Yönetici, 2008
"Kısıtlı Beslenme Rejimleri İle Beslenen Çipura (Sparus aurata) Yavrularının Mide ve Bağırsaklarındaki Proteolitik Enzim Aktiviteleri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2007BAP2, Yönetici, 2009
"Döngülü Açlık Süreleri ve Farklı Lipit İçeriğine Sahip Yemlerle Beslenen Çipura (Sparus aurata) Yavrularının Büyüme Performansı ve Yem Tüketim Etkinliği Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2005BAP5, Yönetici, 2007
"Farklı Açlık Süreleri ile Düşük Proteinli yemlerin Deniz Levreği (Sparus aurata) Yavrularının Büyüme Performansı, Yem Alımı ve Besin Madde Bileşenleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP10, Yönetici, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi