Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Almanya, Wuppertal Bergische Universität, Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik?de (Wuppertal Bergische Üniversitesi Ulaşım Planlaması ve Tekniği Eğitim ve Araştırma Alanı) Otoyolların Çevreye Etkileri konusunda çalıştı. (01.07./06.08.2014), , Temmuz 2014
Almanya, Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung, Abteilung Landschaftspflege und Naturschutz?da (Hannover Leibniz Üniversitesi Peyzaj ve Doğa Koruma Bölümü) peyzaj ekolojisi ve mekânsal planlama konularında bilimsel çalışmalar yaptı. (01.07/31.08. 2012 ), , Temmuz 2012
Almanya, Wuppertal Bergische Universität, Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik?de (Wuppertal Bergische Üniversitesi Ulaşım Planlaması ve Tekniği Eğitim ve Araştırma Alanı) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde AB-Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin uygulanması konusunda çalıştı. (03.07./25.08.2006), , Temmuz 2006
Leipzig?de Bundesamt für Naturschutz?da (Leipzig Doğa Koruma Federal Dairesi) (Almanya) Stratejik Çevresel Değerlendirme konusunda araştırmalar yaptı. (09.6./29.8.2002), , Haziran 2002
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie?de (İklim, Çevre ve Enerji Wuppertal Enstitüsü) (Almanya) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi konusunda çalıştı. (15.6./15.8.1998), , Haziran 1998
Avrupa Topluluğu'nun (AT) Türkiye'deki araştırmacılar için verdiği Jean Monnet Bursu çerçevesinde Almanya'da Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie'de (Doğa Koruma ve Peyzaj Ekolojisi Araştırma Enstitüsü) AT'nin Çevre Politikası konusunda araştırmalar yaptı. (1.9.1990 / 31.8.1991), , Eylül 1990
Federal Almanya Hannover Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Fakültesi'nde ekolojik planlama konusunda çalışmalarda bulundu (1.10.1985 / 30.9.1986), Hannover, Ekim 1985
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi