Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İzmir-Seferihisar?da Sakin Şehir (Cittaslow) Kıstaslarına Uygun Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi ve Bu Kapsamda Farklı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y010 , Araştırmacı, 2014
"Adana'da kent içinden geçen otoyolun çevreye etkilerinin belirlenmesi ve azaltıcı önlemlerin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113O505, Yönetici, 2015
"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN Ve ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, ZF2013BAP3, Yönetici, 2015
"Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Görüntü Kirliliğinin ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2013BAP3, Yönetici, 2014
"Mersin Örneğinde Kentsel Gelişmenin Doğal Yapı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi ve Yeni Kentsel Kullanım Alanlarının Önerilmesi", TÜBITAK Projesi, 108Y330, Yönetici, 2012
"Korunan Alanlar Örneğinde Çevre Yönetiminde Katılımcılık", TÜBITAK Projesi, 110Y171 , Yönetici, 2012
"Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Gürültü Kirliliğinin ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF 2009 BAP 28, Yönetici, 2011
"Adana İli Çevre Düzeni Planına Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Uygulamasının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, ZF2007BAP40, Yönetici, 2010
"Türkiye?de İmar Planlarına Uygulanabilecek Bir Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Modelinin Geliştirilmesi: Adana Kenti Örneği", TÜBITAK Projesi, 107Y147, Yönetici, 2010
"TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolunun Adana Kentiçi Güzergâhının (Gişeler Arası) Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, ZF2007BAP27 , Yönetici, 2009
"Adana?da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2004BAP12, Yönetici, 2006
"Çukurova Üniversitesi Personel ve Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi", BAP Diğer, BAP-PM 2002-01, Yönetici, 2003
"Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Yönetici, 2001
"Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Yönetici, 2000
"Aladağlar Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Yönetici, 2001
"Çukurova Üniversitesi Kampüsünde Fiziksel Planlamada Kullanılacak Verilerin Bilgisayar Yardımıyla Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-PM-96/01 , Yönetici, 1999
"Çukurova Deltası?nda Seyhan Nehri ile Yumurtalık Körfezi Arasında Kalan Kesimde Ekolojık Riziko Analizi", BAP Arastırma Projesi, BAP-PM-96/03 , Yönetici, 1997
"Çukurova Deltası Örneğinde Kıyı Ekosistemlerinin İçerdiği Biyotopların Haritalanması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK - TBAG -1164 , Yönetici, 1995
"Göksu Delta'sının Biyolojik Zenginliğinin (Flora ve Fauna) Tespiti İle Ekolojik Peyzaj ve Optimal Arazi Kullanım Planlaması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 09 G 92/03, Yönetici, 1994
"Datça ve Bozburun Yarımadalarının Aktüel Durumunun Tesbiti, Ekolojik Peyzaj ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03 G 92/01 , Yönetici, 1993
"Silifke-Göksu Deltasında Botanik Parkı Fiziksel Planlama İlkelerinin Saptanması ve Uygulama Planlarının Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 09 Ö 93/03, Yönetici, 1993
"Toros Dağlarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Potansiyeli, Sökümden Etkilenmeleri ve Üretim Olanakları Üzerinde Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK TOAG/552 , Yönetici, 1990
"Akdeniz Kıyı Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Çiçek Soğanlarının Ekolojik Yayılş Alanlarının Saptanması ile Uygun Yararlanma ve Üretim Yöntemlerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK - TOAG 420-A, Yönetici, 1984
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi