Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Prostat Radyoterapisi Alan Hastalarda TLD Dozimetrisi Kullanılarak İntegral Doz Değerlerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, MÜAR-2, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İnhomojen Dokularda Stereotaktik Vücut Radyoterapi Uygulamalarının İn Vivo Ortamda TLD Yardımıyla Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, MÜAR-1, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bor Minerallerinin Yapısal ve Morfolojik Özellikleri ile Yıllık Etkin Doz Eşdeğerlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-10020, Yönetici, Devam Ediyor
"Dolomit Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-10828, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yüreğir Bilim Şenliği: Havacılık Ve Uzay, Bilim ve Toplum", TÜBITAK Projesi, 118B737, Araştırmacı, 2018
"Theoretical Study on Heating Rate Effect Using Simulated Thermoluminescence Glow Peaks", BAP Diğer, FED-2017-9167, Yönetici, 2017
"Samaryum ve Tulyum Katkılı Çinko Borat Fosforlarının Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-7905, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Seyhan Nehri Eski Taraçalarının OSL Yöntemi ile Tarihlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-9055, Araştırmacı, Devam Ediyor
"A Preliminary Study of TL and OSL Traps for Aragonite Mineral", BAP Diğer, FED-2017-8045, Yönetici, 2017
"Analysis of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Apatite with CGCD Method", BAP Diğer, FED-2017-8046, Araştırmacı, 2017
"Calculation of Activation Energy Using VHR Method for Low Temperature Peak of Gypsum Mineral", BAP Diğer, FED-2017-8047, Araştırmacı, 2017
"International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017)", BAP Diğer, FBT-2017-8109, Araştırmacı, 2017
"Thermoluminescence Properties of Anhydrous Sodium Sulfate", BAP Diğer, FED-2016-5626, Yönetici, 2016
"Production and Testing of TL Dosimeters as an Ionizing Radiation Sensor", BAP Diğer, FED-2016-7668, Yönetici, 2016
"Türk Eğitim Sisteminde Radyasyon Eğitiminin Yeri ve Öğretmen Adaylarının Radyasyona Yaklaşımı", BAP Diğer, FED-2016-6775, Yönetici, 2016
"Silisyumca Zengin Minerallerin Lüminesans Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-6178, Araştırmacı, Devam Ediyor
"10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry", BAP Diğer, FBT-2016-5345, Araştırmacı, 2016
"Muskovit Mineralinin Termolüminesans(TL) Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-4610, Araştırmacı, 2018
"Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projesi (Yayın Teşvik)", BAP Diğer, FYD-2016-4615, Araştırmacı, 2018
"Determination of Natural Calcium Fluorite Trap Depths", BAP Diğer, FED-2016-5721, Araştırmacı, 2016
"Termolüminesans ve Optik Uyarmalı Lüminesans (TL/OSL) Yöntemlerine Dayalı Bir Tarihlendirme Laboratuvarı Kurulması", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4735, Araştırmacı, 2018
"Ünye İlçesi ve Çevresinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-3986, Araştırmacı, 2016
"Tarsus İlçesinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve İzo-radyoaktivite Haritasının Çıkarılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-4478, Yönetici, 2018
"Türkiyenin Kuzeydoğu Akdeniz (Mersin ve İskenderun) Sahillerinde Bulunan Bazı Makroalg Türlerinin Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Konsantrasyonlarının Ölçülmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-4953, Araştırmacı, 2018
"Serpantinit Mineralinin Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, FYL-2015-4609, Araştırmacı, 2018
"Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Toprak ve Fıstık Örneklerinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-3649, Araştırmacı, 2017
"Thermoluminescence Glow Curve Properties of TLD-500 Dosimeter", BAP Diğer, FED-2015-3635, Yönetici, 2015
"Effect of Heating Rate on Thermoluminescence of La-doped Zinc Borate", BAP Diğer, FED-2015-3661, Araştırmacı, 2015
"(Bilimsel Yayın Teşvik, BYT) Thermoluminescence kinetic parameters of different amount La-doped ZnB2O4", BAP Diğer, FYD-2015-5145, Yönetici, 2018
"Lüminesans Eğrilerinin Analizi İçin Kullanılan Bilgisayarla Işıma Eğrisi Ayrıştırma Programının Yazılması ve Geliştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-5143, Yönetici, 2017
"(Bilimsel Yayın Teşvik, BYT) Investigation of the characteristics of thermoluminescence glow curves of natural hydrothermal quartz from Hakkari area in Turkey", BAP Diğer, FYD-2014-2450, Yönetici, 2015
"(Bilimsel Yayın Teşvik, BYT) Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain", BAP Diğer, FYD-2014-2451, Araştırmacı, 2015
"Doğal Apatit Mineralinin Termolüminesans (TL), Optiksel Uyarılmayla Lüminesans (OSL) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemleriyle İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2014-1995, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nadir Toprak Elementi (NTE) Katkılanmış Kalsiyum Sülfat (CaSO4) Üretimi ve Dozimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-1931, Yönetici, 2015
"Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesii", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2013.Ç0383, Araştırmacı, 2015
"Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, İMYO2012BAP3, Araştırmacı, 2015
"Doğal ve Katkılanmış Bor Mineralinin Dozimetrik Özelliklerinin Termolüminesans (TL) Yöntemi Kullanılarak Çalışılması ve Bir Dozimetre Geliştirilmesi", BAP Doktora, FEF2009D22, Araştırmacı, 2013
"Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi", BAP Y.Lisans, FEF2007YL14, Araştırmacı, 2008
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Yüksel M,Yeğingil Z., Kurt K., Altunal V., Özdemir A., Serindağ O., Ocakoğlu K., Doğan T., Topaksu M., , "Dozimetrik Özellik Gösteren Mangan (Mn) veya Neodimyum (Nd) Katkılı Magnezyum Borat (MgB4O7:Mn veya MgB4O7:Nd) ve Üretim Yöntemi", TÜRKIYE, Patent, 2015 15339, Şubat 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi