Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi NURİ EMRAHOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM
Ana Bilm Dalı : SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : nemrahoglucu.edu.tr | emrahoglugmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/nemrahoglu/ | http://www.emrahoglu.com/
Ofis : Eğitim Fakültesi Matematik Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü
Posta Adresi : Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Matematik Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimileri Enstitüsü, Fizik, 1986-1993
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimileri Enstitüsü, Fizik, 1983-1986
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği, 1978-1982
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "1977-1982 Ylları Arasında Adana Ölçülen GüneşEnerjisi Verilerinin Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Eylül, 1982.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Yıldız Sistemleri;Yıldızlararası ortam;galaktik ve galaksi dışı nesneler ve sistemler;evren
Temel Astronomi ve Astrofizik: Enstrümantasyon, Teknikler ve Astronomik gözlemler
Diğer
Fizik Eğitimi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Güneş Enerjisi
Uzaktan Algılama
atmosfer fiziği
yıldız atmosfer fiziği
Web Of Science Araştırma Alanları
Astronomy & Astrophysics
Remote Sensing
Education & Educational Research
Energy & Fuels
Physics, Applied
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1997 - 2018
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1990 - 1996
Mesleki ve İdari Deneyimler
Müdür , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Merkez Müdürü, UZAYMER, 04.09.2011 - 10.05.2015
Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Merkez Müdür Yardımcısı, UZAYMER, 07.04.2009 - 14.06.2011
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Devlet Konservatuarı, Müzik, 16.04.2003 - 16.10.2007
MYO Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksek Okulu, , 01.01.1997 - 19.10.2000
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Merkez Müdür Yardımcısı, UZAYMER, 15.05.1991 - 22.04.1995
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Lawler J., Sneden C., Nave G., Den Hartog E.A., Emrahoğlu N., Cowan J.J., "IMPROVED Cr II log(gf) VALUES AND ABUNDANCE DETERMINATIONS IN THE PHOTOSPHERES OF THE SUN AND METAL-POOR STAR HD 84937", ASTROPHYSİCAL JOURNAL SUPPLEMENT SERİES, vol.228, 2017
Emrahoğlu N., "A Comparison Of Two Solar Radiation Models Using Artificial Neural Networks And Remote Sensing In Turkey", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.5, pp.209-217, 2013
Emrahoğlu N., "Defpos H Alpha Observations Of Hii Regions", NEW ASTRONOMY, vol.16, pp.485-491, 2011
Emrahoğlu N., "Discovery Of Gamma-Ray Emission From M31 With The Fermi-Lat", Astronomy & Astrophysics, vol.1379, pp.0-0, 2011
Emrahoğlu N., "Daily Global Solar Radiation Mapping Of Turkey Using Meteosat Satellite Data", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.25, pp.2159-2168, 2004
Emrahoğlu N., "Comparison Of A New Algorithm With The Supervised Classifications", International Journal of Remote Sensing, vol.24, pp.649-655, 2003 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Emrahoğlu N., Yeğingil İ., "Çukurova Üniversitesi?nde Ölçülen Güneş Işınım Verileri Analizi ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.87-96, 2019 (Link)
Emrahoğlu N., "EXAMINATION OF THE TRANSFER OF ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES KNOWLEDGE TO DAILY LIFE", European Journal of Education Studies, vol.3, no.9, pp.181-181, 2017 (Link) (Abstract)
Emrahoğlu N., Yalçın O., "Examining the high school students? transfer levels of modern physics topics to daily life", Pegem Education and Instruction , vol.7, no.-, pp.115-158, 2017 (Link)
Emrahoğlu N., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Konularını Günlük Hayat Problemlerinin Çözümüne Transfer Düzeylerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.213-228, 2012
Emrahoğlu N., "Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.925-938, 2011
Emrahoğlu N., " Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Deği?Kenler Açısından Fen Öğretimi Öz-Yeterlik ?Nanç Düzeylerinin Ve Sonuç Beklentilerinin ?Ncelenmesi Üzerine Bir Ara?Tırma ", e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.8, ss.69-79, 2011
Emrahoğlu N., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Bilişsel Farkındalığın Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.18-30, 2010
Emrahoğlu N., "9. Sınıf Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların Ve Simülasyonların Akademik Başarıya Ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin Incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.409-422, 2010
Emrahoğlu N., "Kütle Çekimi Ve Genel Görelilik Kuramının Öğretimi Için Hazırlanan Bilgisayar Destekli Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.237-248, 2010
Emrahoğlu N., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Ve Kavram Yanılgılarının Incelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Araştırma ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.165-180, 2009
Emrahoğlu N., "Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi Arş. Gör. Ayşe Sert Çıbık Yrd. Doç. Dr. Nuri Emrahoğlu Ç.Ü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.51-56, 2008
Emrahoğlu N., "İlköğretim 6. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Uzayı Keşfediyoruz Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.183-192, 2008
Emrahoğlu N., "A Comparsion Of Supervised Maximum Likelihood & Ellipsoidal Clasification For Crop Cover Estimation From Landsat Tm Data. ", Turkish Journal of Physics, cilt.20, ss.490-496, 1996
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Emrahoğlu N., "IR RADIOMETER FOR THE MEASUREMENT OF ATMOSPHERIC IR RAYS, TESTING AND ANALYSIS OF DATA, PART I", Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, ALMANYA, 3-6 Aralık 2018, vol.11, no.3, pp.85-90 (Link)
Emrahoğlu N., "MEASUREMENT AND ANALYSIS OF ATMOSPHERIC ULTRAVIOLET AND INFRARED (GLOBAL WARMING) IN ADANA REGION", International Conference for Physical, Life and Health Sciences, PRAG, CEK CUM., 30 Ekim - 3 Kasım 2017, ss.127-128 (Link)
Emrahoğlu N., "3M Echelle Tayf Ölçerle Yıldız Tayflarının İncelenmesi ", UAK-2016 5-9 Eylül 2016 20. Ulusal Astronomi Kongresi ve 9. Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, cilt.-, no.-, ss.--- (Link)
Emrahoğlu N., Matyar F., Fettahlioğlu P., "The Analysis of Prospective Science Teachers' Critical Thinking Ability According to Their Learning Styles", Int. Journal of Arts & Sciences-IJAS International Conference for Physical Life and Health Sciences, Roma, ITALYA, 15-19 Kasım 2016, cilt.10, no.1, ss.181-184
Emrahoğlu N., "Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgilerinin Günlük Yaşama Transfer Edilmesinin İncelenmesi ", UAK-2016 5-9 Eylül 2016 20. Ulusal Astronomi Kongresi ve 9. Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, cilt.-, no.-, ss.--- (Link)
Gholami H., Demir M., Uslu F.M., Kama Ş., Gök H., Emrahoğlu N., et al., "ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ORGANİZMALARIN ETKİNLİĞİNDE SICAKLIK", XI ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.242-242
Gholami H., Demir M., Uslu F.M., Kama Ş., Gök H., Emrahoğlu N., et al., "ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ORGANİZMALARIN ETKİNLİĞİNDE SICAKLIK", XI ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, SAMSUN, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.242-242
Emrahoğlu N., Akyüz A., Aksaker N., Avdan H. , Temiz U., Dölek F. , et al., "Uzaymer'den İlk ışık", Küçük Teleskoplarla Bilim Çalıştayı: Fırsat Gözlemciliği, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2013, ss.1-1
Emrahoğlu N., "The Effects Of Computer Based And Computer Aided Instruction On Students? Academic Success And Retention Of Information On The Content Of ?Particulate Nature Of Matter?", WCCI 13th World Conference in Education, 2nd Biennial World Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2008, pp.1-3
Emrahoğlu N., "The Relationship Between Self-Efficacy Towards Computer And Attitudes Towards Computer On Preservice Teachers In An Elementary Education Program.", WCCI 13th World Conference in Education, 2nd Biennial World Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2008, pp.4-7
Matyar F., Emrahoğlu N., Aydede M.N., Çakalllioğlu N. , "İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi ", I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2005, ss.253-255
Kitap ve Kitap Bölümleri
Emrahoğlu N., "Elektrik", Genel Fizik, Doç.Dr. Ali Azar, Ed., Lisans Yayıncılık, İsatnbul, ss.423-, 2008 (Link)
Emrahoğlu N., "Basit Harmonik Hareket", Genel Fizik, Doç.Dr. Ali Azar, Ed., Lisans Yayıncılık, İsatnbul, ss.423-, 2008 (Link)
Diğer Yayınlar
Emrahoğlu N., Şahan M., Nossal S., Mierkiewicz E.J. , "Geocoronal Balmer-alpha hydrogen emission observations made with the Turkish Dual Etalon Fabry-Perot Spectrometer (DEFPOS)", Diger, pp.-, 2016 (Link)
Desteklenen Projeler
"Uzaymer Eğitim Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri için Alt Yapıyı Güçlendirmek Amacıyla Teleskop Alımı ", BAP Alt Yapı, 2012K120540-21 , Yönetici, 2014
"Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi", BAP Diğer, EF2013BAP3, Yönetici, 2016
"Organik Atıklardan Biyogaz Üretiminde Kullanılacak Organizmaların Üretilmesi", BAP Diğer, EF2013BAP8, Yönetici, 2016
"Atmosferik yapı ve değişimi, küresel ısınmada insan etkisi", TÜBITAK Projesi, 1059B191401344, Yönetici, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
18. Ulusal Astronomi Kongresi, MAlatya, Eylül 2012
17. Ulusal Astronomi Kongresi, Adana, Eylül 2010
17. Fizik Kongresi, ALANYA, Eylül 2008
Etkinlik Organizasyonu
17. Ulusal Astronomi Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Eylül 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi