Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bağlama Öbeği Oluşturan Dolayısıyla'nın Sözdizimsel ve İşlevsel Özellikleri", Bilimsel Araştırma Projesi, SED-2015-4883, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi