Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oturakçi Orbay N., "Türkiye Türkçesinde Bağlaç İşlevli Bir Birim: Bilemedin / Bilemediniz", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, pp.268-276, 2019 (Link)
Oturakçi Orbay N., "Türkiye Türkçesinde Yansımalı Soruların Yapı ve İşlev Özellikleri: Tiyatro Metinleri Örneği", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), no.2, pp.788-805, 2018 (Link)
Oturakçi Orbay N., "Türkiye Türkçesinde tut- Fiili ile Kurulmuş Anlatım Kalıplarının Biçim-Sözdizimsel ve Kiplik Özellikleri", Dil Araştırmaları, vol.Bahar, pp.175-193, 2018
Oturakçi Orbay N., "Yaşar Kemal'in Renkler ve Renklerle İlgili Sözcükleri Kullanımı: "Karıncanın Su İçtiği Örneği" Örneği", Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Dergisi, vol.4, pp.1944-1957, 2018 (Link)
Oturakçi Orbay N., "Türkiye Türkçesindeki Tatlı Adlarına Adbilimsel Bir Yaklaşım", International Journal of Languages? Education and Teaching, vol.6, pp.396-413, 2018 (Link)
Oturakçi N., "Dede Korkut Kitabı'nda Soru Sözcüklerinin Soru İşlevi Dışındaki Kullanımları Üzerine", SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, pp.196-205, 2016 (Link)
Oturakçi N., "Divanü Lûgati'T-Türk'Teki Botanik Terimlerinin Kazakça Ve Türkçedeki Görünümleri", Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, pp.195-212, 2012
Oturakçi N., "Divânü Lügati'T-Türk'Te Gerçek Anlamlılık Düzleminde Betimleyici Duygu Göstergesi Olarak Mutluluk", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.221-232, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Oturakçi Orbay N., "Âşık Paşa'nın Garib-nâme'sinde Bir Bağlaşıklık Türü Olarak Bağıntı Ögeleri", İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, pp.872-884
Oturakçi N., "Bağlama Öbeği Oluşturan Dolayısıyla'nın Sözdizimsel ve İşlevsel Özellikleri", X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 28 Eylül - 1 Ekim 2015, pp.606-616
Oturakçi N., Torun Öğretmen Y., "Eski Anadolu Türkçesinde Delim, Key, Üküş ve Yavlak Sözcüklerinin Sözdizimindeki Kullanımları", Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı (23 Ekim 2014), ADANA, TÜRKIYE, 23-23 Ekim 2014, ss.161-169
Oturakçi N., "Question Words As Indefinite Pronouns In Turkish", 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, MACARISTAN, 20-22 Ağustos 2010, pp.381-388
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Oturakçi N., "İkinci Yeni Şiirinde Anlık Oluşumlar", Diger, ss.247-262/16, 2014 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Oturakçi Orbay N., "Kitap Tanıtımı: Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı Karahan Kitabevi.", Diger, ss.313-321, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi