Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 04.11.2014 - Devam Ediyor
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Education and Society ın the 21st Century) Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 15.04.2014 - Devam Ediyor
The Journal Of Academic Social Sciense, Yayin Kurul Üyesi, 05.11.2013 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yayin Kurul Üyesi, 02.04.2012 - Devam Ediyor
İSTEM - İslam San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsî Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 02.04.2012 - Devam Ediyor
İslâmî Araştırmalar, Yayin Kurul Üyesi, 01.11.2011 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Türk Dili ve Edebiyatına Hizmet Eden Vakıflar, Adana, Ocak 2016
Tıbb-ı Nebevî Kongresi, Adana, Ekim 2015
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, Adana, Mart 2015
Kütüphane Vakfiyeleri Üzerinden Osmanlı'nın Kitaba İlgisini Okumak, , Mayıs 2015
3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2014
The Third International Congress of Turkology "600 Years of Polish-Turkish Reliations- Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow", Varşova, Haziran 2014
IX. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına), Kayseri, Mayıs 2014
Adana Valisi Ziya Paşa'nın Siyâsî ve Edebî Yönü, Adana, Mayıs 2013
VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Tiran, Eylül 2013
Vakıf Medeniyetinde Şehircilik, Adana, Mayıs 2013
Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, , Ekim 2011
Mehmet Akif ve Safahatı, , Nisan 2011
Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa, , Mayıs 2011
1. İslâmi Türk Edebiyatı Sempozyumu , , Nisan 2011
İbrahim Tennuri Sempozyumu, , Haziran 2011
Yunus Emre'de Birlik Düşüncesi , , Nisan 2010
Ziya Paşa'nın Şiirinde Osmanlı Yenileşme Dönemi Zihniyeti, , Mayıs 2010
İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu , , Mayıs 2010
V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), Mardin, Ekim 2009
IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri, Mayıs 2009
Mehmet Âkif'in Hayatı ve Kişiliği, Adana, Mart 2009
Türk Dilinde Değişim, Adana, Nisan 2009
II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi , Ankara, Mayıs 2008
Mehmet Âkif, , Aralık 2008
Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi , , Mayıs 2008
I. Uluslararası Kasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2007
Aşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni, Kırşehir, Mayıs 2007
IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi , , Mayıs 2006
Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, , Kasım 2006
II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, Kırşehir, Ekim 2005
Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü/Respect and Tolerance Between Islam and Christianity in the Text of History and Literarure, Çanakkale, Mayıs 2000
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
İslami Araştırmalar, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
İSTEM - İslam San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsî Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
2. İslami Türk Edebiyatı sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2012
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Mart 2009
2. Ashab-ı Kehf Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İÇEL, TÜRKIYE, Ekim 2007
Tarsus Huzurkent 1. Ashab-ı Kehf Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İÇEL, TÜRKIYE, Ekim 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi