Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yoğurt Dondurmasının Özellikleri Üzerine Peyniraltı Suyu Tozu Kullanımın Etkisi", BAP Arastırma Projesi, FYL-2015-4553, Yönetici, Devam Ediyor
"Yoğurt Peyniri Üretiminde Kullanılan SütYoğurt Oranının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4460, Yönetici, Devam Ediyor
"Keçi ve İnek Sütü İle Bunların Karışımlarından Üretilen Hatay Köy Peynirinin Özellikleri ve Depolama Süresince Değişimi", BAP Doktora, FDK-2014-2394, Yönetici, Devam Ediyor
"Hatay ilinde üretilen Hatay Köy Peynirlerinin Üretim Karakteristikleri ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2014-2623, Yönetici, 2016
"Kurumaddesi Yükseltilmiş Sütlerden Üretilen Peynirlerin Özellikleri Üzerine Kazein Oranının ve Depolama Süresinin Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-2397, Yönetici, Devam Ediyor
"Kefir Benzeri İçecek Üretiminde Peyniraltı Suyunun Kullanım Olanakları", BAP Y.Lisans, ZF2013YL22, Yönetici, 2014
"Farklı Oranlarda Keçi ve İnek Sütü Kullanılarak Üretilen Maraş Tipi Dondurmanın Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri", BAP Y.Lisans, ZF2013YL23, Yönetici, 2014
"Çerkez Peynirinde İkame Tuzlarla Sodyum Miktarını Azaltma Olanakları", BAP Doktora, ZF2012D11, Yönetici, 2016
"Farklı Oranlarda İnülin İlavesinin Yağı Azaltılmış Süzme Yoğurt Üretimi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2012YL31, Yönetici, 2013
"Farklı Oranlarda İnülin İlavesinin Yağı Azaltılmış Ayran Üretimi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2012YL30, Yönetici, 2013
"İran?da Ultrafiltre Sütten Üretilen Peynirin Özellikleri Üzerine Tuz Oranı ve Depolama Süresinin Etkileri", BAP Doktora, ZF2011 D25, Yönetici, 2013
"Prebiyotik Stabilizörlerin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Özellikleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, ZF2011YL4, Yönetici, 2012
"Bitkisel Yağların Beyaz Peynir Üretiminde Kullanım Olanakları.", BAP Doktora, ZF2011BAP22, Yönetici, 2013
"Tekirdağ İlinde Satışa Sunulan Çilekli ve Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, . ZF.2009.YL.48 , Yönetici, 2010
"İran?da Üretilen Kurut ve Bazı Kurut Ürünlerinin Kalite Özellikleri", BAP Y.Lisans, ZF.2008.YL.39 , Yönetici, 2009
"Yayın Destek Projesi ", BAP Diğer, YDP2008ZF75 , Yönetici, 2010
"Farklı Oranda Kayısı Lifi Kullanımının Probiyotik Yağsız Yoğurdun Özellikleri Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 107O421, Yönetici, 2010
"Farklı Starter Kültür Kullanılarak Üretilen Ayranların Kalite Özellikleri", BAP Y.Lisans, ZF.2008.YL.37 , Yönetici, 2009
"Kayısı Lifi Katkılı Enerjisi Azaltılmış Yoğurt Üretimi", BAP Y.Lisans, ZF.2008.YL.38 , Yönetici, 2009
"Oligofruktoz ve İnülin Kullanımının Prebiyotik Salep İçeceğinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF.2008.BAP.11 , Yönetici, 2010
"Katalazın Farklı Desteklere İmmobilizasyonu ve İmmobilize Katalazın Süt Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 104T411, Araştırmacı, 2008
"Kayısı Katkılı Probiyotik Yoğurtların Bazı Özellikleri.", BAP Y.Lisans, ZF.2006.YL.91 , Yönetici, 2007
"Kelle Peynirlerinin Özellikleri Üzerine Starter Kültür Kullanımının Etkileri", BAP Doktora, ZF.2005.D.11 , Yönetici, 2007
"Yağsız Yoğurt Üretiminde Yağ İkame Maddesi Olarak ß-Glukan Kullanılması", BAP Arastırma Projesi, ZF.2005. BAP.16, Yönetici, 2007
"Bal ve Glikoz Şurubu Kullanımının Kahramanmaraş Tipi Dondurmaların Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, ZF.2004.YL.52 , Yönetici, 2005
"Tuz Konsantrasyonunun ve Olgunlaşma Süresinin Kaşar Peyniri Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Doktora, ZF.2004.D.24 , Yönetici, 2006
"Oligofruktoz ve İnülinin Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium bifidum? un Gelişimi ve Canlılığı Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF.2004.BAP. 18 , Araştırmacı, 2006
"Farklı Yöntem ve Kültür Kullanımının Ayranın Kalite Özelliklerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM.2004.02 , Yönetici, 2006
"Yağ İkame Maddelerinin Az Yağlı Kaşar Peynirinde Kullanım Olanakları", BAP Arastırma Projesi, ZF.2003.BAP.3 , Yönetici, 2005
"Antimikrobiyel Madde İlavesinin Yoğurtların Raf Ömrü ve Özellikleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FBE.2002.YL.63 , Yönetici, 2003
"Farklı Emülgatör ve Stabilizör Kullanımının Enerjisi Azaltılmış Dondurma Niteliklerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FBE.2002.YL.192 , Yönetici, 2003
"Sorbik Asit ve Natamisinin Laktik Asit Bakterileri ve Yoğurt Bakterileri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF.2002.BAP.48 , Araştırmacı, 2004
"Farklı Oranlarda Yağsız Kurumadde İçeren Enerjisi Azaltılmış Dondurmaların Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri", BAP Y.Lisans, FBE.2002.YL.64 , Yönetici, 2003
"Kaşar Peyniri Özellikleri Üzerine Mikrobiyel Rennet ve Rekombinat Kimozin Kullanımı ve Olgunlaşma Süresinin Etkileri", BAP Doktora, FBE.2002.D.164 , Yönetici, 2004
"Kaşar Peyniri Üretiminde Sitrik Asitle Ön Asitlendirme İşleminin Peynirlerin Fermentasyon Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, ZF.2001.56 , Araştırmacı, 2003
"İnek Sütünden Üretilen Dondurmaların Fiziksel ve Duyusal Özelliklerini Geliştirmek Amacıyla Stabilizer?Emülsifiyer Karışımı Kullanım Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, ZF.2001.18 , Yönetici, 2003
"Torba Yoğurdunun Raf Ömrü Üzerine Hammadde Asitliği ve Antifungal Maddelerin Etkileri", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM.2001.01 , Yönetici, 2002
"Dayanıklı Yoğurt Üretiminde Stabilizör Kullanımının ve Pastörizasyon Normunun Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF.2000.03 , Araştırmacı, 2002
"Laktasyon Dönemi Boyunca Keçi ve Koyun Sütlerinin Bazı Özelliklerinin Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, ZF.1999.26 , Yönetici, 2001
"İnek ve Keçi Sütlerinden Üretilen Tuzlu Yoğurtların Özellikleri ve Bu Özelliklere Depolama Koşullarının Etkisi", BAP Y.Lisans, FBE.1999.YL.11 , Yönetici, 2000
"Olgunlaştırılmış Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM.1998.106 , Araştırmacı, 2000
"Şanlıurfa İlinde Üretilen Yoğurtların Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerinin Standarda Uygunluğunun Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM.1997.74 , Araştırmacı, 1999
"Adana`da Satılan Çiğ Sütlerde Yapılan Hilelerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM.1997.02 , Yönetici, 1999
"Hatay İlinde Üretilen Tuzlu Yoğurtların Yapılışı ve Bileşimi.", BAP Arastırma Projesi, BAP. GM.1997 , Yönetici, 1999
"Şanlıurfa İlinde Tüketilen Urfa Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM. 1997.73 , Araştırmacı, 1999
"Adana`da Tüketime Sunulan Yoğurtların Enerji ve Bazı Besin Öğeleri Miktarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP.GM. 1996 , Yönetici, 1998
"Adana`da Satılan Meyveli ve Aromalı Yoğurtların Depolama Süresince Kimyasal, Fiziksel, Duyusal ve Mikrobiyolojik Özelliklerindeki Değişmeler", BAP Arastırma Projesi, ZF.1995.4 , Yönetici, 1997
"Sağlıklı ve Kaliteli Beyaz Peynir Üretiminde Bazı Kimyasal ve Isısal İşlemlerin Etkileri Üzerinde Araştırmalar", BAP Doktora, FBE.1989.E.32, Araştırmacı, 1991
"Hidrojen Peroksitin Çukurova`da Üretilen Çiğ Sütlerin Bozulmalarını Önlemede Kullanma Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BAP.GBT.1987.III.13 , Araştırmacı, 1989
"Farklı Tür Sütlerden Kefir Üretimi", BAP Y.Lisans, BAP.TÜT.1985 , Araştırmacı, 1986
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi