Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karaca O.B., Güzeler N., Tangüler H. , Yaşar K. , Akin M.B. , "Effects of Apricot Fibre on the Physicochemical Characteristics, the Sensory Properties and Bacterial Viability of Nonfat Probiotic Yoghurts", FOODS, vol.8, no.33, pp.1-15, 2019 (Link)
Güzeler N., "The influence of salt concentration on the chemical, ripening and sensory characteristics of Iranian white cheese manufactured by UF-Treated milK", JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, no.82, pp.365-374, 2015
Güzeler N., "Effects Of Coagulant Type On The Physicochemical And Organoleptic Properties Of Kashar Cheese", International Journal of Dairy Technology, no.3, pp.372-379, 2011
Güzeler N., "Dynamic Rheological Characterization Of Salep Glucomannan / Galactomannan Based Milk Beverages. ", Food Hydrocolloids , no.5, pp.1305-1311, 2009
Güzeler N., Yaşar K., Hayaloğlu A.A., Karaca O.B., Kaya A., "Influence of Fat Replacers on Chemical Composition, Proteolysis, Texture Profiles, Meltability and Sensory Properties of Low-Fat Kashar Cheese During Ripening.", JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, vol.75, pp.1-7, 2008 (Link) (Abstract)
Güzeler N., Hayaloğlu A.A., Yaşar K., "Physical, Chemical and Flavor Quality of Nonfat Yoghurt as affacted by ß-Glucan Hydrocolloidal Composite During Storage", FOOD HYDROCOLLOIDS, vol.22, pp.1291-1297, 2008
Güzeler N., "The Effects of Using Exopolysaccharide producing Cultures on the Microbiological, Physicochemical and Sensory Properties of Ayran", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.57, no.5/6, pp.93-98, 2006
Keçeli Mutlu T., Güzeler N., Yaşar K., "The Effect of Preacidification with Citric Acit on Reduced Fat Kashar Cheese", AUSTRALIAN JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.61, pp.32-36, 2006
Güzeler N., "Changes in Chemical and Mineral Contents of Awassi Ewes? Milk During Lactation", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.589-593, 2005
Var Öngel I., Güzeler N., Kabak B., Yaşar K., Karaca O.B., "Effect of Some Fat Replacers on Microflora of Low-Fat Kashar Cheese During Ripening.", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.56, pp.114-118, 2005 (Link)
Güzeler N., "Effect of Some Fat Replacers on Microflora of Low-Fat Kashar Cheese During Ripening", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.56, no.5, pp.114-118, 2005
Güzeler N., "The Effect of Potassium Sorbate on the Microbiological Quality of Yoghurt", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.56, pp.66-69, 2005
Güzeler N., "Microbiological Properties of Labneh (Concentrated Yoghurt) Stored without Vegetable Oil at Room or Refrigeration Temperatures", ACTA ALIMENTARIA, vol.33, pp.175-182, 2004 (Link)
Güzeler N., "The Effects of Natamycin on the Shelf Life of Yoghurt", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.55, no.1, pp.7-10, 2004
Güzeler N., "The Microbiological Properties of Labneh (Concentrated Yoghurt) Stored with Oil at Room and Refrigerator Temperatures", MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, pp.528-532, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güzeler N., Mesgari F., Özbek Ç., "Yağca Zenginleştirilmiş Sütten Sodyum Kazeinat İlavesiyle Üretilen Yumuşak Peynirlerin Özellikleri", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.1-6, 2018
Güzeler N., Kalender M. , Özbek Ç., "The effect of using whey powder on frozen yogurt properties", Journal of Molecular Biology and Biotechnology, vol.2, pp.10-14, 2018
Güzeler N., Özbek Ç., "Okul Sütü Programı: Mersin İli Örneği", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.7-17, 2018
Say D., Saydam İ.B., Güzeler N., "Some Properties of Ayran Fortified with Black Carrot Powder.", Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, cilt.3, ss.54-60, 2018
Güzeler N., Özbek Ç., Ari E., "Some Properties of Fermented Milk Product which was Produced from Different Milk Types by Using Chickpea", Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.47, pp.156-162, 2017
Güzeler N., Kalender M. , Say D., "Some Properties of Freeze-Drying Whey Powders", Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.47, pp.141-146, 2017
Güzeler N., Esmek E.M., "Okul Sütü Programı: Osmaniye İli Örneği", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.32, pp.15-26, 2017
Güzeler N., Esmek E.M., Kalender M. , "Peyniraltı Suyu ve Peyniraltı Suyunun İçecek Sektöründe Değerlendirilme Olanakları", Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi (Çukurova J. Agric. Food. Sci.), cilt.32, ss.27-36, 2017
Güzeler N., Özbek Ç., "Conceptual Analysis of Street Flavors of Turkey", Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.47, pp.147-155, 2017
Say D., Çayır M., Güzeler N., "CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF ACID-TYPE CHEESE: YOGURT CHEESE ", Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.47, pp.229-234, 2017
Özbek Ç., Güzeler N., "Yoğurt Peyniri Üretiminde Kullanılan Yoğurt Miktarının Peynirin Bazı Özelliklerine Etkisi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.35-38, 2017
Güzeler N., Kalender M. , Say D., "SOME PROPERTIES OF FREEZE-DRYING WHEY POWDERS", Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.47, pp.141-146, 2017
Parlak Y. , Güzeler N., "Effect of Total and Partial Substitution of Sodium Chloride on the Organoleptic Properties of Circassian Cheese", Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.47, pp.202-208, 2017
Güzeler N., Yildirim Ç., "The Utilization and Processing of Soybean and Soybean Products", Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, cilt.30, ss.546-553, 2016
Güzeler N., Yildirim Ç., Aridici A., "The Culinary Culture and Traditional Foods of Adana Province", Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, cilt.30, ss.538-545, 2016
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Tarhana Cipsi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD, ss.1-8, 2016 (Link)
Say D., Güzeler N., "SÜt Pıhtılaştırılmasında Kullanılan Bazı Bitkiler", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGID, cilt.5, ss.253-261, 2016 (Link)
Say D., Çayir M.S., Güzeler N., "Production Method and Some Properties of Salted Künefe Cheese", Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, cilt.30, ss.454-457, 2016
Say D., Soltani M., Güzeler N., "Türkiye'den Kurut İran'dan Kashk", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.428-432, 2015
Kalender M. , Güzeler N., "Anamur Yöresi Keş Çeşitleri ve Bazı Kimyasal Özellikleri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.1-10, 2015
Esmek E.M., Güzeler N., "Kefir ve Kefir Kullanılarak Yapılan Bazı Ürünler", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.250-258, 2015
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Peyniraltı Suyu ve Yayıkaltının Toz olarak Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.11-20, 2015
Güzeler N., Esmek E.M., "Kefir Kültürü Kullanılarak Üretilen Peynir Altı Sulu İçeceğin Bazı Özellikleri ve Depolama Süresinin Etkisi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.29-42, 2014
Yıldırım Ç., Kökbaş C., Sezer Z., Işık Ç., Güzeler N., "Yogurt, Yogurt-Based Products and Their General Usages", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ss.1063-1066, 2014
Kalender M. , Güzeler N., "Farklı Oranlarda İnulin İlavesinin Yağı Azaltılmış Süzme Yoğurtlarının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.21-34, 2014
Soltani M., Güzeler N., "The Production and Quality Properties of Liquid Kashks", Gıda, cilt.38, ss.1-7, 2013
Soltani M., Güzeler N., "İran'da Üretilen Ultrafiltre Beyaz Peynirin Toplam Laktik Asit Bakterileri Sayısı ve Renk Özellikleri Üzerine Tuz Oranı ve Depolama Süresinin Etkileri", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.1-9, 2013
Soltani M., Say D., Güzeler N., "Production and Quality Properties of Doogh", Akademik Gıda, cilt.10, ss.50-53, 2012
Güzeler N., Kaçar A., Keçeli Mutlu T., Say D., "Effects of Different Stabilizers and Emulsifiers on Some Properties of Ice Cream.", Akademik Gıda, cilt.10, ss.26-30, 2012
Güzeler N., Kaçar A., Say D., "The Effects of Milk Powder, Maltodextrin and Polydextrose on Physical and Sensory Properties of the Energy Reduced Ice Cream", Akademik Gıda Dergisi, cilt.9, ss.6-12, 2011
Güzeler N., Say D., Kaçar A., "Compositional Changes of Saanen xKilis Goats? Milk During Lactation", Gıda, cilt.35, ss.325-330, 2011
Güzeler N., Saydam İ., Karaca O.B., "Çukurova Bölgesi Peynirlerinin Üretim Yöntemleri ve Bileşim Özellikleri", Akademik Gıda, cilt.9, ss.25-29, 2011
Polat S., Güzeler N., "Farklı Starter Kültür Kullanarak Üretilen Ayranların Kalite Özellikleri", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.220-228, 2010
Çınar E., Güzeler N., "Tekirdağ İlinde Satışa Sunulan Sade ve Çilekli dondurmaların Mikrobiyolojik Özellikleri.", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.89-98, 2010
Yedikardaş E., Güzeler N., "Yağ Oranlarının Kayısı Lifi Katkılı Probiyotik Kültür ile Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.24, ss.143-152, 2010
Soltani M., Güzeler N., "İran'da Üretilen Kurutların Kalite Özellikleri", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.168-176, 2009
Yaşar K., Güzeler N., "Mineral Madde Kaynağı Olarak Bal ve Pekmezin Kahramanmaraş Tipi Dondurma Üretiminde Kullanımı", Akademik Gıda Dergisi, cilt.7, ss.62-65, 2009
Güzeler N., "Ayran Yoğurdun Tüm Besleyici Unsurlarını İçeriyor", Cumhuriyet Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi, cilt.4, ss.9-9, 2008
Say D., Güzeler N., "Taze Kaşar Peynirlerinin Randıman, Bileşim ve Duyusal Özellikleri Üzerine Haşlama Suyunun Tuz Konsantrasyonunun Etkisi", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.30-41, 2008
Güzeler N., "Kaşarda Rutubet En Çok Yüzde 40 Olmalı", Cumhuriyet Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi,, cilt.4, ss.29-29, 2008
Çayır M., Güzeler N., "Probiyotik Kültür Kullanılarak Üretilen Kayısı Katkılı Yoğurtların Fizikokimyasal Özellikleri", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.66-75, 2008
Güzeler N., "Sokak Sütü Kontrol Altına Alınmalı", Cumhuriyet Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi,, cilt.4, ss.19-19, 2008
Güzeler N., "100 Gram Dondurma Günlük Kalsiyum Gereksinimini Karşılıyor", Cumhuriyet Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi, cilt.3, ss.7-7, 2007
Antepüzümü F., Güzeler N., Yaşar K., "Bal ve Glikoz Şurubu Kullanımının Kahramanmaraş Tipi Dondurmaların Kaliteleri Üzerine Etkileri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.21, ss.89-98, 2006
Yaşar K., Güzeler N., "Taze Kaşar Peynirlerinin Bazı Özellikleri Üzerine Farklı Pıhtılaştırıcı Enzimlerin Etkisi", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.21, ss.119-128, 2006
Mayadalı Y., Güzeler N., "Farklı Oranlarda Emülgatör ve Stabilizatör Kullanımının Enerjisi Azaltılmış Dondurmaların Niteliklerine Etkileri", . Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.20, ss.79-88, 2005
Güzeler N., Yaşar K., Karaca O.B., "Bazı Yağ İkame Maddelerinin Yağı Azaltılmış Kaşar Peynirinin Randımanı, Bileşimi ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", . Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.20, ss.107-114, 2005
Güzeler N., Kaçar A., "Farklı Yağ Oranları ve Tatlandırıcı Kombinasyonlarının Enerjisi Azaltılmış Dondurmaların Fiziksel ve Duyusal Özelliklerine Etkileri", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-6, 2004
Güzeler N., Keçeli Mutlu T., Kaçar A., "Dondurma Teknolojisinde Kullanılan Emülgatörler", Dünya Gıda Dergisi, cilt.9, ss.80-85, 2004
Kaçar A., Güzeler N., "Yağ İkame Maddeleri Kullanılarak Üretilen Enerjisi Azaltılmış Dondurmaların Kimyasal Özellikleri", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.7-14, 2004
Güzeler N., Güven M., Kaçar A., "Farklı Asitlikteki Yoğurtlardan Torba Yoğurdu Üretimi ve Natamisinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi", Gıda, cilt.29, ss.9-15, 2004
Güzeler N., Say D., "Tuzlu Yoğurt Üretimi Üzerine Bir Araştırma", Gıda, cilt.28, ss.31-37, 2003
Gölge Ö., Güzeler N., "Potasyum Sorbat İlavesinin Yoğurtların Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.18, ss.35-44, 2003
Gölge Ö., Güzeler N., "Natamisin İlavesinin Yoğurtların Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.18, ss.25-34, 2003
Güzeler N., Say D., "Tuzlu Yoğurtların Besin Değerleri ve Mineral İçerikleri ", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.18, ss.115-122, 2003
Güzeler N., Keçeli Mutlu T., "Milk Production and Dairy Industry in Turkey", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.18, ss.65-72, 2003
Güzeler N., Yaşar K., "Peynir Üretiminde Süt Pıhtılaştırıcı Enzimlerin Rolleri", Gıda Teknolojisi Dergisi, cilt.6, ss.33-40, 2002
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., Var I., Güzeler N., Kaçar A., et al., "Stabilizatör Kullanımının ve Pastörizasyon Normunun Dayanıklı Yoğurtların Bazı Kalite Özelikleri Üzerine Etkileri", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-11, 2002
Güzeler N., Mayadalı Y., "Türkiye Süt Endüstrisinde Yeni Ürünler", Dünya Gıda Dergisi, ss.75-80, 2002
Güzeler N., Yaşar K., "Peynir Üretiminde Kullanılan Süt Pıhtılaştırıcı Enzimler", Ç.Ü.Z.F. Dergisi , cilt.17, ss.21-30, 2002
Güzeler N., Yaşar K., "Yapay Tatlandırıcılar ve Süt Endüstrisinde Kullanımı", Dünya Gıda Dergisi, ss.76-81, 2002
Güzeler N., Say D., "Siyah Alaca İnek Sütlerinin Enerji Değeri ve Mineral Madde Miktarı", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.16, ss.1-8, 2001
Güzeler N., Akın M.S., Konar A., "Adana`da Satılan Meyveli Yoğurtların Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Depolama Süresinin Etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.73-80, 1999
Güzeler N., Güven M., Konar A., "Adana`da Satılan Çiğ Sütlerin Bazı Özellikleri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.13, ss.187-196, 1998
Güzeler N., "Adana`da Satılan Yoğurtların Bileşimi ve Enerji Miktarı", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.13, ss.69-78, 1998
Güzeler N., Akın M.S., Atasoy F., "Şanlıurfa`da Üretilen Yoğurtların Standartlara Uygunluğunun Araştırılması", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.117-126, 1998
Güzeler N., Konar A., Kleeberger A., "Hidrojen Peroksit, Isıl İşlem Uygulamaları ve Olgunlaşma Süresinin Beyaz Peynirin Kimyasal Niteliğine Etkisi", Gıda Dergisi, cilt.21, ss.109-117, 1996
Güzeler N., Akın M.S., "Peynirde Tuz ve Tuzlama Yöntemleri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.58-67, 1996
Güzeler N., "Süt Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri-I", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.38-47, 1996
Güzeler N., Konar A., Kleeberger A., "Sütün Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerine Bazı Isıl İşlemlerin ve Hidrojen Peroksit Katılmasının Etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.20, ss.1-7, 1996
Güzeler N., Konar A., Kleeberger A., "Hidrojen Peroksit, Isıl İşlem Uygulamaları ve Olgunlaşma Süresinin Beyaz Peynirin Mikrobiyolojik ve Duyusal Niteliklerine Etkisi", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.11, ss.75-90, 1996
Güzeler N., "Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Konusunda Neler Yapabiliriz? ", Gıda ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.28-34, 1996
Güzeler N., "Süt Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri-II", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.48-57, 1996
Güzeler N., Konar A., "Peynire İşlenecek Süte Uygulanan Farklı İşlemlerin Peynir Suyu Niteliğine Etkisi", Gıda Dergisi, cilt.20, ss.143-147, 1995
Konar A., Güzeler N., "Hidrojen Peroksit ve Peynir Teknolojisinde Kullanılması", Gıda Dergisi, cilt.20, ss.107-111, 1995
Konar A., Akın M.S., Güzeler N., Güven M., "Laktasyon Döneminde İvesi Koyun Sütü Bileşiminde Değişmeler", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.15, ss.958-967, 1991
Konar A., Güzeler N., "Fermente Bir Süt Ürünü; Kefir", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.143-154, 1991
Konar A., Güzeler N., Akın M.S., "Beyaz Peynir Üretim Tekniği", Çiftçi Dergisi, cilt.4, ss.32-33, 1991
Konar A., Akın M.S., Güzeler N., "Çiğ Süt, Pastörize Süt ve Sterilize Süt Nedir? Hangisi ve Neden Tercih Edilmelidir? ", Çiftçi Dergisi, cilt.3, ss.21-25, 1990
Konar A., Güzeler N., Akın M.S., "Yoğurt Nedir? Tarihçesi, Yapımı, Besin Değeri ve Diğer Bazı Özellikleri.", Çiftçi Dergisi, cilt.3, ss.25-28, 1990
Konar A., Akın M.S., Güzeler N., "Hem Peynir Suyundan Yararlanmaya Hem de Çevreyi Korumaya Ne Dersiniz? ", Çiftçi Dergisi, cilt.3, ss.17-20, 1990
Güzeler N., Konar A., "Bakteriyosinler ve Süt Teknolojisindeki Önemi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.141-150, 1990
Konar A., Güzeler N., Akın M.S., "Dondurma Nedir? ", Çiftçi Dergisi, cilt.3, ss.18-20, 1990
Güzeler N., Konar A., "Peynir Üretiminde Sütü Pıhtılaştırmada Kullanılan Proteolitik Enzimler", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.129-140, 1990
Konar A., Güzeler N., "UHT Süt Üretim Tekniği ve Araştırılan Bazı Sorunlar", Gıda Dergisi, cilt.14, ss.289-293, 1989
Konar A., Güzeler N., "Beyaz Peynir Hataları ve Alınabilecek Önlemler", Çiftçi Dergisi, cilt.2, ss.26-27, 1989
Konar A., Güzeler N., "Sağlıklı Süt Elde Etmek İçin Neler Yapılabilir? ", Çiftçi Dergisi, cilt.2, ss.30-32, 1989
Güzeler N., "Kefir Nedir, Nasıl Yapılır? ", Çiftçi Dergisi, cilt.1, ss.28-29, 1987
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güzeler N., Mert H., Özbek Ç., "Mikrobiyal Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Hatay Peynirinin Proteolitik Özellikleri Üzerine Etkileri", 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (Mersin), ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2019, pp.296-296
Güzeler N., Özbek Ç., "Peynir Üretiminde Stabilizatör Kullanımı", 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2019, pp.234-247
Güzeler N., Kilinçli B., Koboyeva F., Albayati A.A.K. , "Anne Sütü ve Besin Değeri", 17. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, pp.282-291
Nazlican E., Yoldaşcan B.E., Kilinçli B., Güzeler N., Akbaba M., "İLK ALTI AYLIK ANNE SÜTÜ VEREN KADINLARIN ANNE SÜTÜ BESİN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ VE ANNE SÜTÜNÜN BEBEĞİN BÜYÜMESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", 17. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, pp.916-917
Güzeler N., Esen M.K., "Bitkisel Sütler", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.995-995
Güzeler N., Esen M.K., "Peyniraltı Suyu Tozu Kullanımının Kefir Yoğurdunun Özellikleri Üzerine Etkisi", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.958-958
Güzeler N., Parlak Y. , Kalender M. , Koboyeva F., "Bolu'da Üretilen Kurutlarının Bazı Kalite Özellikleri", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.922-922
Say D., Güzeler N., Özbek Ç., "Türk Mutfak Kültüründe Geleneksel İçecekler", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.430-430
Güzeler N., Özbek Ç., "Ege Mutfağından Yemeklik Bitkiler", 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu,, İÇEL, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, pp.95-109
Say D., Güzeler N., "Evaluation of the Primary Students about the School Milk Program", Mediterrenean Natural Sciences and Engineering Congress (MENSEC 2018), Podgorica, KARADAĞ, 26-29 Haziran 2018, pp.9-9
Güzeler N., Kalender M. , Özbek Ç., "The Effect of Using Whey Powder on Frozen Yogurt Properties", 4th International Agriculture Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.127-127
Güzeler N., Özbek Ç., Kalender M. , "Frozen Yogurt Properties and Its Production Method.", 4th International Agriculture Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.247-247
Güzeler N., Yaşar K., Say D., "The Quality Characteristics of Probiotic Yogurts Containing Dry Plum at Different Ratios during Storage", 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Podgorica, KARADAĞ, 26-30 Haziran 2018, pp.10-10
Güzeler N., Kılınçlı B., "Local Cheese Varieties in the Mediterranean Region", 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.55-55
Güzeler N., Özbek Ç., "Traditional Foods and Culinary Culture of Mersin Province", 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.541-541
Say D., Esen M.K., Güzeler N., "Türk Mutfağında Kahvaltı Kültürü", 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu,, İÇEL, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, pp.37-55
Güzeler N., Esen M.K., "Whey and Whey Protein", 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.542-542
Güzeler N., Say D., Yaşar K., Saler M., "Damaskus (Şam) İnek Sütünün Kompozisyonu, Somatik Hücre Sayımı, Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı ve Mineral İçeriği", 2. uluslararası hayvansal gıdalar kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Kasım 2018, pp.45-46
Güzeler N., Kalender M. , Özbek Ç., "Çukurova bölgesi manda sütlerinin bazı kalite özellikleri", 2. uluslararası hayvansal gıdalar kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Kasım 2018, pp.61-75
Güzeler N., Parlak Y., Kalender M. , Koboyeva F., "SOME QUALITY PROPERTIES OF KURUT PRODUCED IN BOLU ", 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.514-525 (Link)
Güzeler N., Koboyeva F., Kilinçli B., Esen M.K., "Bebek Beslenmesi ve Endüstriyel Mamalar", 17. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, pp.259-274
Say D., Saydam İ.B., Güzeler N., "Same Properties o/ Ayran Fortijied with Black Carrot Powder", 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB),, Podgorica, KARADAĞ, 26-30 Haziran 2018, pp.10-10
Güzeler N., Ari E., Özbek Ç., "Some Properties of Fermented Milk Product Produced by Using Chickpea While Storage", 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.51-51
Güzeler N., Mesgari F. , Özbek Ç., "The Effects of Storage Time on the Properties of Soft Cheeses That Was Produced By Sodium Caseinate Addition to Fat Enriched Milk", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.1-8
Özbek Ç., Güzeler N., "Effects of Storage Time on Some Properties of Yogurt Cheese", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.1-8
Parlak Y. , Güzeler N., "Geleneksel Süt Ürünü Kurutun Mikrobiyolojik Özellikleri", 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2017, no.P-20, ss.59-59
Güzeler N., Kalender M. , Say D., "Dondurarak Kurutulmuş Peyniraltı Suları Tozlarının Bazı Özellikleri", 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2017, no.P-25, ss.63-63
Güzeler N., Kalender M. , Koboyeva F., "Traditional Fermented Dairy Product: Kurut", 4th North and East European Congress on Food, Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.71-71
Karaca O.B., Özbek Ç., Güzeler N., "The biotechnological utilization facilities of dairy industry waste: Whey.", 4th North and East European Congress on Food (NEEFood 2017), Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.73-73
Güzeler N., Ari E., Konuray G., Özbek Ç., "Physicochemical and Microbiological Properties of Kefir, Kefir Yogurt and Chickpea Yogurt", 19.World Academy of Science, Engineering and Technology Conference, Zurich, ISVIÇRE, 27-28 Temmuz 2017, vol.19, no.7, pp.2190-2193 (Link)
Güzeler N., Kalender M. , Koboyeva F., "Physicochemical Properties of Kurut Produced in Turkey", 4th North and East European Congress on Food, Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.30-30
Karaca O.B., Özbek Ç., Güzeler N., "The Biotechnological Utilization Facilities of Dairy Industry Waste: Whey", 4th North and East European Congress on Food, Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.73-73
Say D., Çayır M., Güzeler N., "Chemical and Sensory Properties of Acid-Type Cheese: Yogurt Cheese ", The 13th ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE _ AGRICULTURE OF THE FUTURE", Craiova, ROMANYA, 9-10 Kasım 2017, pp.15-15
Güzeler N., Yaşar K., Say D., "Farklı Miktarlarda Kuru Erik İçeren Probiyotik Yoğurtların Fizikokimyasal Özellikleri", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.582-586
Güzeler N., Parlak Y. , "Effect of Total and Partial Substitution of Sodium Chloride on the Organoleptic Properties of Cırcassian Cheese", The 13th ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE _ AGRICULTURE OF THE FUTURE", Craiova, ROMANYA, 9-10 Kasım 2017, pp.15-15
Güzeler N., Özbek Ç., "Conceptual Analysis of Street Flavors of Turkey", The 13th ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE _ AGRICULTURE OF THE FUTURE", Craiova, ROMANYA, 9-10 Kasım 2017, pp.70-71
Güzeler N., Ari E., Özbek Ç., "Some Properties of Fermented Milk Product which was Produced from Different Milk Types by Using Chickpea ", The 13th ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE _ AGRICULTURE OF THE FUTURE", Craiova, ROMANYA, 9-10 Kasım 2017, pp.14-14
Güzeler N., Doğdu L. , Kalender M. , Özbek Ç., "Some Physicochemical and Sensory Properties of Ice Cream Samples Produced by Different Milk Types with Different Amounts", 2nd INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING CONFERENCE 2017, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2017, pp.817-822 (Link) (Abstract)
Kalender M. , Güzeler N., "Yörüklerde Yemek Kültürü ve Yörük Yemekler??", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.755-759
Güzeler N., Kalender M. , Say D., "Some Properties of Freeze-Drying Whey Powders", The 13th ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE _ AGRICULTURE OF THE FUTURE", Craiova, ROMANYA, 9-10 Kasım 2017, pp.12-13
Soltani M., Say D., Güzeler N., "Functional Properties and Nutritional Quality Of Whey Proteins", International Congress of Health and Environment, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.317-317
Güzeler N., Esmek E.M., "Cuisine Culture in Osmaniye", International Congress of Health and Environment, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.326-326
Güzeler N., Kalender M. , Koboyeva F., "Physicochemical Properties of Whey Obtained from White Cheese, Kashar Cheese and Tulum Cheese", 2nd INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING CONFERENCE 2017, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2017, pp.384-393 (Link) (Özet) (Abstract)
Güzeler N., Esmek E.M., "Microorganisms are Caused Deterioration of Milk Puddings", International Congress of Health and Environment, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.325-325
Say D., Tangüler H., Güzeler N., "Meyve Aromalı Kefirlerin Depolama Süresince Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri", 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.463-470
Güzeler N., Yaşar K., Say D., "Farklı Miktarlarda Kuru Erik İçeren Probiyotik Yoğurtların Fizikokimyasal Özellikleri", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1240-1244
Say D., Güzeler N., Kalender M. , "Peyniraltı suyu", 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2017, ss.35-36
Say D., Soltani M. , Güzeler N., "Physicochemical Properties of Set-Type Yoghurts Produced by Addition of Tara Gum and Buttermilk Powder at Different Ratios ", 27 th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.214-214
Güzeler N., Esen M.K., Koboyeva F., "Donkey Milk", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.99-99
Güzeler N., Özbek Ç., "The Effect of Yogurt Amount that Used in Yogurt Cheese Production on Cheese Quality", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.700-700
Güzeler N., Yıldırım Ç., Arıdıcı A., "The Culinary Cultrure and Traditional Foods of Adana Province", 27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.237-237 (Link)
Güzeler N., Yıldırım Ç., "The Utilization and Processing of Soybean and Soybean Products", 27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.236-236 (Link)
Güzeler N., Yıldırım Ç., "Evaluation of Fruit and Flavor in Fermented Milk Products", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.89-89
Güzeler N., Yıldırım Ç., "CECIL CHEESE", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.90-90
Güzeler N., Parlak Y., "NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY APPLICATIONS IN FOODS", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.19-19 (Link)
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Geographical İndication in Turkish Cheeses", International Symposium of Local Artisanal Cheeses in Turkey and the World: The Use of Geographical Indication for Kars Kaşarı Cheese, KARS, TÜRKIYE, 15-17 Temmuz 2016, pp.48-48
Kalender M. , Güzeler N., Çayir M.S., "Production and Some Physicochemical Properties of Hatay Cheese", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, vol.., no.., pp..-. (Link)
Güzeler N., Say D., "Production of Traditional Cheese Coagulant in Farmhouse and Coagulating Effect", 1st International International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.13-13 (Link)
Güzeler N., Yıldırım Ç., Arı E., "MILK JAM: DULCE DE LECHE", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.88-88
Kalender M. , Güzeler N., "Traditional Kes Cheeses of Turkey and Some Properties", 1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2016, pp.94-94
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Örgü Cheese", İnternational Symposium of Local Artisanal Cheeses in Turkey and the World: The Use of Geographical Indication for Kars Kaşarı Cheese, KARS, TÜRKIYE, 15-17 Temmuz 2016, pp.25-25
Say D., Yıldırım Ç., Güzeler N., "Dil Cheese", International Symposium of Local Artisanal Cheeses in Turkey and the World: The Use of Geographical Indication for Kars Kaşarı Cheese, KARS, TÜRKIYE, 15-17 Temmuz 2016, pp.46-46
Say D., Soltani M., Güzeler N., "Physicochemical Properties of Set-Type Yoghurts Produced by Addition of Tara Gum and Buttermilk POwder at Different Ratios", 27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.214-214
Güzeler N., Özbek Ç., İnci D., "Usage of Chickpea in Foods and Food Processing", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.699-699
Güzeler N., Parlak Y., "Mineral Levels of Low Sodium Circassian Cheese Produced by Using Salt Substitute", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.759-759
Kalender M. , Güzeler N., "Effect of Inulin Added Different Levels on Some Quality Characteristics of Fat-Reduced Strained Yoghurt", 27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.230-230
Çürük M., Yıldırım Ç., Güzeler N., "Flavoring Agents Utilization in Cheeses of Turkey", International Symposium of Local Artisanal Cheeses in Turkey and the World: The Use of Geographical Indication for Kars Kaşarı Cheese, KARS, TÜRKIYE, 15-17 Temmuz 2016, pp.47-47
Say D., Çayir M.S., Güzeler N., "Production Method and SOme Properties of Salted Künefe Cheese", 27th International Scientific-EXPERT Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.82-82
Say D., Soltani M. , Güzeler N., "Physicochemical Properties of Set-Type Yoghurts Produced by Addition of Tara Gum and Buttermilk Powder at Different Ratios", 27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.1-1
Mesgari F., Güzeler N., "Production of Traditional Lighvan Cheese", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.243-243
Mesgari F., Güzeler N., "From Cheese to Cheese Powder", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.611-611
Esmek E.M., Güzeler N., "Çökelek Types Which are Produced Traditionally in Turkey, Its Manufacture and Usage", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.231-231
Yıldırım Ç., Güzeler N., "From Past to Present Yogurt Drinks", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.219-219
Yıldırım Ç., Güzeler N., "From Past to Present Milky Desserts", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.217-217
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Dairy Products of Water Buffalo in Turkey", 8th Asian Buffalo Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-25 Nisan 2015, pp.130-130
Yıldırım Ç., Güzeler N., "The Place of Water Buffalo In Turkey?s Dairy Sector", 8th Asian Buffalo Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-25 Nisan 2015, pp.129-129
Say D., Kalender M. , Güzeler N., "Herbs and Spices in Production of Yoghurt, Concentrated Yoghurt and Cheese", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.211-211
Arı E., Güzeler N., "From Past to Present Milky Drinks", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.235-235
Arı E., Güzeler N., "Cheesy Desserts from Turkish Cuisine", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.234-234
Say D., Çayır M., Güzeler N., "Yoghurt Cheese Production and Consumption Types", The 3rd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.210-210
Say D., Güzeler N., "Süt Pıhtılaştırılmasında Bazı Bitkilerin Kullanılması", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.343-343
Say D., Soltani M., Güzeler N., "Kurutulmuş Yoğurt: Kurut ve Kashk", Pamukkale Gıda Sempozyumu III Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, DENİZLİ, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, ss.96-97
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Tarhana Cipsi", 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.76-76
Say D., Güzeler N., "Dünden Bugüne Yoğurt ve Yoğurt Bazlı Ürünler", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.508-511
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Gıda Boyaları ve Süt Endüstrisinde Kullanımı", 3rd International Food Congress, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.18-18
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Aloe Vera ve Kullanımı", 3rd International Food Congress, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.17-18
Nalchi M., Mesgari F., Saydam İ., Güzeler N., "İran?da Üretilen Geleneksel Yoğurt Çeşitleri", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.673-676
Say D., Güzeler N., "Salep ve Süt Endüstrisinde Kullanımı", 3rd International Food Congress-Bursa, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.19-19
Yıldırım Ç., Kökbaş C., Sezer Z., Işık Ç., Güzeler N., "Yogurt, Yogurt- Based Products and Their General Usages", Balkan Agriculture Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2014, pp.560-560
Kalender M. , Mert H., Güzeler N., "Süt Ürünlerinde Nisin ve Lizozim Kullanımı", 3rd International Food Congress-Bursa, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.19-19
Kalender M. , Güzeler N., "Diyet Lifleri ve Süt Ürünlerinde Kullanımı", 3rd International Food Congress-Bursa, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.19-19
Kalender M. , Mısırlı M., Güzeler N., "Fonksiyonel Süt Ürünleri", 3rd International Food Congress-Bursa, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.18-19
Altıntaş G., Güzeler N., "Soya ve Gıda Olarak Kullanımı", 3rd International Food Congress-Bursa, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.17-17
Çayır M., Güzeler N., "Hatay Köy Peynirinin Fizikokimyasal Özellikleri", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.86-89
Soltani M., Güzeler N., "İran'da Üretilen Kashk ve Kashk Ürünleri", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.132-132
Yıldırım Ç., Güzeler N., "Şekerli Fermente Süt Ürünleri", 3rd International Food Congress, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2014, pp.18-18
Mesgari F., Güzeler N., "Doogh Üretimi ve Üretimde Kullanılan Aromatik Bitkilerin Özellikleri", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.503-506
Parlak Y., Güzeler N., "Kolot Peyniri", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.399-403
Güzeler N., Soltani M., Say D., Yörük Z., "Production and Chemical Properties of Lor", The 2nd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Struga, MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.150-150
Güzeler N., "Some Traditional Dairy Products of Turkey", The 2nd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Struga, MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.29-29
Güzeler N., Say D., Soltani M., Gürbüz G., "Production and Chemical Properties of Cokelek.", The 2nd International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Struga (Ohrid Lake) , MAKEDONYA, 24-26 Ocak 2013, pp.151-151
Say D., Soltani M., Güzeler N., "Süt Ürünleri Üretiminde Kullanılan Bitkiler", III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.390-391
Saydam İ., Güzeler N., "Bazı Bitkisel Pıhtılaştırıcıların Sütü Pıhtılaştırma Kuvvetleri", III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.701-701
Parlak Y., Duran H., Güzeler N., Kola O., "Gıda İşleme Bölümü Sorunları ve Yeni Bir Yaklaşım 3+1 Modeli", Türkiye 11.Gıda Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012, ss.31-31
Soltani M., Say D., Güzeler N., "Lighvan Peyniri Üretimi ve Bazı Kalite Özellikleri", Türkiye 11.Gıda Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012, ss.174-174
Güzeler N., Saler M., Yaşar K., Say D., "The Proximate Composition, Somatic Cell Count, Mineral Contents, Total Aerobic Mesophilic Bacteria of Damascus Cow Milk", International Food, Agriculture and Gastronomy Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Şubat 2012, pp.247-248
Soltani M., Say D., Güzeler N., "Doogh, an Iranian Fermented Dairy Beverage", International Food, Agriculture and Gastronomy Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Şubat 2012, pp.278-278
Güzeler N., Kaçar A., "Torba Yoğurtlarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri", XII. Biyoteknoloji Kongresi , BALIKESİR, TÜRKIYE, 17 Eylül 2001 - 21 Eylül 2011, ss.51-54
Say D., Soltani M., Güzeler N., "Dairy Products Made from Sheep and Goat?s Milk in Turkey. IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk", IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, atina, YUNANISTAN, 16-18 Mayıs 2011, pp.73-76
Soltani M., Say D., Güzeler N., "The Situation of Sheep and Goat's Milk in Iran", IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, Atina, YUNANISTAN, 16-18 Mayıs 2011, pp.6-8 (Link)
Soltani M., Say D., Güzeler N., "Function of Ultrafiltration in Dairy Industry", 11th Egyption Conference for Dairy Science and Technology, Cairo, MISIR, 1-3 Kasım 2010, pp.611-617
Say D., Güzeler N., "Organik Süt ve Süt Ürünleri", Türkiye 1.Organik Hayvancılık Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2010, ss.363-368
Güzeler N., Parlak Y., "Production and properties of Abaza Cheese", Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.63-65
Say D., Güzeler N., "Past to Present of Kaşar Cheese", Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.66-67
Saydam İ., Soltani M., Güzeler N., "Ayran", Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.249-251
Soltani M., Saydam İ., Güzeler N., "Kefir", Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.252-253
Güzeler N., Parlak Y., "Oven Dryed Keş", Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.291-293
Parlak Y., Güzeler N., "Pumpkin Turkish Delight and Other Turkish Delight Types Produced in Sakarya", Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.896-898
Güzeler N., Parlak Y., "Circassian Cheese", 11th Egyption Conference for Dairy Science and Technology, Cairo, MISIR, 1-3 Kasım 2010, pp.117-123
Karaca O.B., Saydam İ., Güzeler N., Güven M., "Hatay Dil Peynirinin Bazı Kalite Özellikleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.734-738
Güzeler N., Saydam İ., Karaca O.B., "Çukurova Bölgesi Peynirlerinin Üretim Yöntemleri ve Bileşim Özellikleri", Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.95-95
Gölge Ö., Karaca O.B., Saydam İ., Kaçar A., Güzeler N., "Anamur Peynirlerinin Üretim Yöntemleri ve Bileşim Özellikleri", 6. Gıda Mühendisleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2009, ss.137-137
Soltani M., Çayır M., Güzeler N., "Tarhana Üretimi ve Özellikleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.664-664
Soltani M., Güzeler N., "İran'da Üretilen Kurut ve Kurut Ürünleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.137-137
Karaca O.B., Saydam İ., Güven M., Güzeler N., "Hatay Ezme Peynirinin Bazı Kalite Özellikleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.153-157
Soltani M., Mehmet Salih Ç., Güzeler N., "Tarhana Üretimi ve Özellikleri", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.664-664
Gölge Ö., Güzeler N., "Geleneksel Yöntemle Üretilen Kelle Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Bazı Özellikleri", Türkiye 10.Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.677-680
Yaşar K., Güzeler N., "Kahramanmaraş-Tipi Dondurmaların Fiziksel ve Duyusal Özelikleri Üzerine Bal ve Pekmez Kullanımının Etkileri", Türkiye 10.Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.795-798
Güzeler N., "Çukurova Bölgesi Süt Sanayi", I.Çukurova?da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, ss.219-225
Var I., Aksan E., Güzeler N., Say D., "Investigation of moulds in salted yoghurts (concentrated yoghurt). ", ). Microbial Contaminats and Contaminaton Routes in Food Industry-Material Seminar., Espoo, FINLANDIYA, 22-23 Ocak 2007, pp.7-7
Gölge Ö., Güzeler N., Kaçar A., "Natamisinin Yoğurdun Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi", Türkiye 9. Gıda Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2006, ss.757-758
Keçeli Mutlu T., Güzeler N., Yaşar K., "The Effect of Preacidification with Citric Acid on Yield and Composition of Reduced Fat Kashar Cheese", Int. Dairy Symposium, ISPARTA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, pp.254-257
Var I., Güzeler N., Zorlugenç B., Yaşar K., "The Effects of Using Different Production Methods and Commercial Cultures on the Microbiological Properties of Ayran.", Int. Dairy Symposium , ISPARTA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, pp.369-372
Güzeler N., Gölge Ö., Kaçar A., "Geleneksel Bir Ürün Kaymak", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.288-290
Güzeler N., Say D., "Tuzlu Yoğurt Üretimi ve Pazarlama Yapısı", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.291-294
Say D., Güzeler N., "Effect of the Storage Time and Storage Temperature on the Chemical and Sensory Properties of Labneh", Int. Dairy Symposium , ISPARTA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, pp.250-254
Güzeler N., Say D., "Yoğurttan Üretilen Geleneksel Bazı Ürünler", I. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2003, ss.111-115
Güzeler N., Kaçar A., "Kaşar Peyniri ve Bazı Kalite Özellikleri", III. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2003, ss.609-624
Göze S., Güzeler N., "Ayran Üretiminde Aroma Maddelerinin Kullanım Olanakları", III. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2003, ss.379-386
Güzeler N., Yaşar K., Hayaloğlu A.A., "Düşük Yağlı Peynir Üretiminde Kalite İyileştirici Uygulamalar", Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2003, ss.201-206
Kaçar A., Güzeler N., "Duyusal Değerlendirme", I. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2003, ss.88-92
Güzeler N., Say D., "Tuzlu Yoğurdun Mineral İçeriği ve Besin Değerleri", Tübitak Marmara Araştırma Merkezi / Ulusal Gıda Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2002, no.1, ss.156-160
Güzeler N., Kaçar A., "Farklı Asitliklerdeki Yoğurtlardan Torba Yoğurdu Üretimi Sırasında Seruma Geçen Besin Öğeleri", Türkiye 7. Gıda Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2002, ss.759-766
Say D., Güzeler N., "İnek ve Keçi Sütlerinden Farklı Yöntemlerle Üretilen Tuzlu Yoğurtların Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri", Türkiye 7. Gıda Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2002, ss.325-332
Güzeler N., Gölge Ö., "Bazı Süt Ürünlerinin Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarları ile Mikrobiyolojik Özellikleri", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, ss.243-250
Güzeler N., Akın M.S., Özer B., "Mineral Contents and Energy Values of Unripened Urfa Cheeses.", Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology , ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2000, pp.46-46
Güzeler N., Akın M.S., Özer B., "Olgunlaştırılmamış Urfa Peynirlerinin Enerji Değerleri ve Mineral İçeriği", Karadeniz ve Orta Asya Gıda Teknolojisi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2000, ss.15-20
Güzeler N., Var I., Akın M.S., "Taze Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması", V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu ?Geleneksel Süt Ürünleri? , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 1998, ss.315-327
Güzeler N., Var I., Akın M.S., "Olgunlaştırılmış Urfa Peynirlerinde Mikrobiyolojik bir Çalışma", Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 1998, ss.337-346
Güzeler N., Say D., "Hatay İlinde Üretilen Tuzlu Yoğurtlar Üzerine Bir Araştırma", V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu ?Geleneksel Süt Ürünleri? , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 1998, ss.211-219
Akın M.S., Güzeler N., "Şanlıurfa`da Üretilen Taze Urfa Peynirlerinin Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu ?Geleneksel Süt Ürünleri? , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 1998, ss.282-296
Konar A., Güzeler N., Akın M.S., "Süt ve Süt Ürünleri Sanayi. Çukurova`da Gıda Sanayi ve Beslenme Sorunları Tebliğinden", Çukurova I. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, ss.29-46
Konar A., Güzeler N., Akın M.S., Kleeberger A., "Hidrojen Peroksitin Çukurova`da Üretilen Çiğ Sütlerin Bozulmalarını Önlemede Kullanma Olanaklarının Araştırılması", Hohenheim ve Çukurova Üniversiteleri Bilimsel İşbirliği III. Kollokyumu , ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 1990, ss.13-15
Konar A., Güzeler N., "İnek, Keçi ve Koyun Sütü Kefirlerinin Bazı Özellikleri ve Olgunlaştırma Sürelerinin Etkileri", Bursa I. Uluslararası Gıda Sempozyumu , BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 1989, ss.184-197
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güzeler N., "",
DİĞER YAYINLAR
Artık N., Mert İ. , Özder M., Yetişmeyen A., Uysal H., Güzeler N., et al., "Dünya Süt Zirvesi / Vilnius / Litvanya", Diger, pp.1-150, 2015
Artık N., Mert İ. , Özder M., Yetişmeyen A., Güneş E., Uysal H., et al., "Dünya Süt Zirvesi / Paris / Fransa", Diger, pp.1-98, 2014
Artık N., Mert İ. , Özder M., Yetişmeyen A., Güneş E., Uysal H., et al., "Dünya Süt Zirvesi / Yokohama / Japonya", Diger, pp.1-89, 2013
Güzeler N., Kourimska L., Lagarova V., "Tradıcni Turecke Mlecne Vyrobky", Diger, pp.15-20, 2012
Güzeler N., "Some Traditional Dairy Products of Turkey. Food Safety, Quality and Nutrition Course / Czech University of Life Sciences, Prague", Diger, pp.1-5, 2012
Artık N., Mert İ. , Özder M., Yetişmeyen A., Güneş E., Uysal H., et al., "Dünya Süt Zirvesi Capetown / Güney Africa", Diger, pp.1-72, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi