Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2015
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1994 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji, Botanik, 07.04.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 09.02.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 20.05.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Anatomisi, Lisans, 2016-2017
Staj Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
Etnobotanik, Yüksek Lisans, 2016-2017
Faydalı Bitkiler, Lisans, 2014-2015
Sistematiğin Esasları, Lisans, 2014-2015
Biyoçeşitlilik, Lisans, 2014-2015
Genel Biyoloji I, Lisans, 2014-2015
Mühendislik Biyolojisi, Lisans, 2014-2015
Botanik, Lisans, 2014-2015
Genel Biyoloji Lab., Lisans, 2014-2015
Ekonomik Botanik, Doktora, 2008-2009
Vejetayon Dinamiği, Yüksek Lisans, 2007-2008
Vejetasyon ve anız yangınlarının ekolojik etkileri, Doktora, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Pehlivan, "Gaziantep il merkezi ve çevre köylerinin floristik kompozisyonunun hemerobik açıdan incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, M.Aslan, "Birecik baraj gölü alanı bitkileri, tehlike sınıfları ve korunması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, H.Karakuş, "Adana kent içi park ve cadde kenarlarında yetişen bitkilerin floristik özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, S.Mart, "Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) halkının kullandığı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınavı, Mart, 2016
İ. Personel, Salih Kavak'ın Rektörlük Uzman Kadrosuna atanması, Çukurova Üniversitesi Rektörlük, Ocak, 2016
Atama, Mustafa Pehlivan'ın Yardımcı Dıoçentliğe atanması , Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yükekokulu, Eylül, 2014
Tez Savunma, Çukurova taban koşullarında bazı çokyışşık sıcak mevsim buğdaygil yem bitkilerinin yonca (Medicago sativa L.) ile uygun karışımların belirlenmesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2012
Tez Savunma, Gaziantep il merkezi ve çevre köylerinin floristik kompozisyonunun hemerobik açıdan incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Adana kent içi park ve cadde kenarlarında yetişen bitkilerin floristik özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Termik santral kaynaklı hava kirliliğinin bitkilerdeki mineral beslenme ve antioksidatif savunma mekanizmasına etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2010
Tez Savunma, Kuzey Amanos dağları (Hatay-Dörtyol) bryofit florası ve epifitik bryofit vejetasyonunun araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2008
Tez Savunma, Güney Amanos dağları (Musa dağı) bryofit florası ve epifitik bryofit vejetasyonunun araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2008
Tez Savunma, Alternatif sıcaklığın su stresi altındaki mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinin çimlenme ve bazı fizyolojik parametreleri üzerine etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2008
Tez Savunma, Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) halkının kullandığı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Göksu deltasındaki (Silifke) doğal ekosistemlerin bitki ekolojisi yönünden araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2007
Tez Savunma, Kahramanmaraş koşullarında farklı süs biberi (Capsicum frutescens L.) populasyonlarında damla sulamanın verim ve kalite özelliklerine etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2007
Tez Savunma, Çukurova koşullarında farklı kökenli çöven (Gypsophila) türlerinde kök verimleri ve saponin içeriklerinin araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2006
Tez Savunma, Mersin-Tarsus Oluk Koyak köyü Topak ardıç mevkisinder 1977 yılından beri korunmuş ağaçlandırma sahasındaki otsu vejetasyonun özellikleri üzerine bir araştırma , Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2006
Tez Savunma, Birecik baraj gölü alanı bitkileri, tehlike sınıfları ve korunması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2002
Tez Savunma, Kayseride doğal olarak bulunan ve boya olarak kullanılan bitkilerin kültüreb alınma olanaklarının araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2002
Tez Savunma, Endemik Origanum micranthum Vogel türünün kültüre alınma olanakları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2002
Tez Savunma, Çukurova bölgesi kıraç koşullarında lavanta (lavandula officinalis Chaix) 'nin yetiştirilme olanakları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2001
Tez Savunma, Adana ili Tufanbeyli ilçesi Hanyeri köyü merasında verim ve botanik kompozisyonunun saptanması üzerine bir araştırma, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2001
Tez Savunma, Bazı endemik Achillea ve Hypericum türlerininin kültüre alınma olanakları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2000
Tez Savunma, Rezene (Foenoculum vulgare var. dulce)'de farklı üretim yöntemlerinin verim ve uçucu yağ üzerine etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2000
Tez Savunma, Doğu Akdeniz Bölgesi Bitkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 1999
Tez Savunma, Musa ve Keldağların (Hatay) bitki ekolojisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi