Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkmen N., Düzenli A., Karakuş H., Uma M.M., "Anthropogenic Characteristics And Conservation Status Of The Vascular Flora Of Kozan Castle And Its Surrounding Area (Turkey) ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.1189-1194, 2015 (Link)
Türkmen N., "The Floristic Characteristics And Conservation Status Of The Plant Species In The Tahtali Mountains, Turkey", NATURAL AREAS JOURNAL, vol.34, pp.111-119, 2014 (Link)
Karakus H., Türkmen N., "The Floristic Characteristics Of Plants In Gardens And Streets In Urban Areas Of Adana, Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.46, pp.1935-1944, 2014 (Link) (Abstract)
Türkmen N., Düzenli A., "Early Post-Fire Changes In Pinus Brutia Forests (Amanos Mountains, Turkey)", ACTA BOTANICA CROATICA, vol.70, pp.9-21, 2011 (Link) (Abstract)
Türkmen N., Düzenli A., "Changes In Floristic Composition Of Quercus Coccifera Macchia After Fire In The Qukurova Region (Turkey)", ANNALES BOTANICI FENNICI, vol.42, pp.453-460, 2005 (Link) (Abstract)
Türkmen N., Aslan M., Düzenli A., "Floristic Characteristics Of The Karkamis Dam Reservoir Area And Its Surroundings (Gaziantep-Sanliurfa: Turkey)", BIODIVERSITY AND CONSERVATION, vol.14, pp.2291-2297, 2005 (Link) (Abstract)
Türkmen N., Kirici S., Özgüven M., İnan M., Kaya D.A., "An Investigation Of Dye Plants And Their Colourant Substances In The Eastern Mediterranean Region Of Turkey", BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, vol.146, pp.71-77, 2004 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkmen N., Düzenli A., Karakuş H., Uma M.M., "Kozan Dağı Bitkileri ve Habitatları", Kozan Sevdası, cilt.7, ss.12-19, 2015
Kara R., Ezer T., Düzenli A., Türkmen N., "The bryophytes in the protected Quercus coccifera macchia in East Mediterranean Rregion of Turkey: their life-form, habitat and substratum relations", Biological Diversity and Conservation, vol.4, pp.149-154, 2011 (Link)
Karakuş H., Türkmen N., "Adana Kent İçi Park ve Cadde Kenarlarında Yetişen Bitkilerin Floristik Özellikleri", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendisli Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.57-64, 2011
Türkmen N., "Oxalis pes-caprae f. pleniflora (Lowe) Sunding (Oxalidaceae),A New Record for the Flora of Turkey", American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, vol.7, pp.596-599, 2010 (Link) (Abstract)
Mart S., Türkmen N., "Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) bölgesinin etnobotanik kültürü", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.15, ss.137-150, 2008
Kirici S., İnan M., Kaya D.A., Türkmen N., "Domestication and Cultivation of wild Rumex patientia L. growing in Southern-Turkey: I. Fresh and dry leaves yields and dye stuff content", Ovidius University Annals of Medical Science-Pharmacy, Romania, vol.1, pp.36-39, 2003
Aslan M., Türkmen N., "New Records for squares C6 and C7 from Turkey", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.10, ss.163-168, 2003
Türkmen N., Aslan M., Düzenli A., "New Records for the various squares in the flora of Turkey", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.9, ss.63-68, 2002
Bükün B., Uygur F.N., Türkmen N., Düzenli A., "A New Record for the Flora of Turkey: Physalis philadelphica Lam. var. immaculata Waterf. (Solanaceae)", Turk. J. of Bot., vol.26, pp.405-407, 2002
Aslan M., Türkmen N., "New floristic records for C7 grid square", Ot Sistematik Botanik dergisi, cilt.8, ss.69-73, 2001
Aslan M., Türkmen N., Güzel A., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Fıstık (Pistacia vera L.) Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması", Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.4, ss.1-10, 2001
Türkmen N., "Bitki Örtüsü ve Yangın", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.35, ss.4-8, 1998
Türkmen N., Düzenli A., "The Flora of Dörtyol and Erzin Districts of Hatay Province of Turkey", Turk. J. of Botany, vol.22, pp.121-141, 1998
Türkmen N., Düzenli A., Tekeli A., "Monumental Trees of Turkey 12: Hebil", The Karaca Arboretum, cilt.4, ss.39-42, 1997
Türkmen N., Düzenli A., "Monumental Trees of Turkey 12: Pekmez Çardağı Kesmesi", The Karaca Arboretum, cilt.3, ss.191-193, 1997
Düzenli A., Çakan H., Türkmen N., Uygur F.N., Orel E., "Göksu Deltası'nın (Silifke, İçel) Florası", Doğa Tr. J. of Botany, vol.20, pp.173-191, 1996
Düzenli A., Türkmen N., "Monumental Trees of Turkey 10: Koca Sedir", The Karaca Arboretum, cilt.3, ss.143-144, 1996
Düzenli A., Çakan H., Türkmen N., "New Floristic Records for Squares C4 and C5 from the Göksu Delta (Silifke-İçel, Turkey)", Doğa Tr. J. of Botany, vol.20, pp.381-394, 1996
Çakan H., Düzenli A., Türkmen N., Zielinski J., "Tamarix tetragyna Ehrenb (Tamaricaceae) in Turkey", The Karaca Arboretum, cilt.3, ss.1-5, 1995
Türkmen N., Düzenli A., "New Floristic Records for Square C6 (Hatay)", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.2, ss.111-116, 1995
Düzenli A., Çakan H., Türkmen N., "Doğu Akdeniz Doğası ve Yaylacılık", Tabiat ve İnsan, cilt.26, ss.10-15, 1992
Çetiner G., Düzenli A., Türkmen N., "Doğal Bitki Örtüsü ve Çevre Mimarlığı", Çevre ve Ormancılık, cilt.6, ss.10-15, 1990
Türkmen N., Düzenli A., "Doğu Akdeniz Bölgesindeki Korunmuş Bir Alanın Doğal Florası ve Özellikleri", Doğa Tr. J. of Botany, vol.14, pp.97-108, 1990
Türkmen N., Düzenli A., "Çukurova Üniversitesi Kampus Alanının Doğal Bitkileri, Habitatları ve Hayat Formları", Çukurova Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.3, ss.151-168, 1989
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Pehlivan M., Türkmen N., "Gaziantep İl Merkezi ve Çevre Florasının Hemerobik Açıdan İncelenmesi", 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Mart 2018, vol.I, pp.202-215 (Link)
Yücel M., Söğüt Z., Türkmen N., Say N., Çolakkadıoğlu D., Kahveci B., et al., "Çukurova Üni?versi?tesi? Yerleşkesi?nde Deği?şen Yapılaşmanın Bi?yoloji?k Çeşi?tli?li?k Üzeri?ne Etki?si?", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.177-177 (Link)
Pehlivan M., Türkmen N., "Gaziantep'in Kentsel Ekolojik Yapısı", 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, cilt.SS / E9, ss.130-130
Kavak S., Çakan H., Düzenli A., Türkmen N., Çeliktaş V., "Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve IUCN Tehdit Kategorileri", Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2013, ss.30-33
Kirici S., İnan M., Kaya D.A., Türkmen N., "Çukurova Bölgesinde Odun Dışı Orman Ürünü Olan Boya Bitkileri", I.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, pp.324-330
Kirici S., Türkmen N., İnan M., Kaya D.A., "Çukurova Üniversitesi Kampusunda Doğal Olarak Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", Int. Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 1999, pp.868-878
Aslan M., Türkmen N., "Anadolu?da Yetişen Bazı Biber Capsicum annuum L.) Çeşitlerinde Element Konsantrasyonları ve Toprak Etkisi", XIV.Ulusal Biyoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 1998, ss.143-155
Düzenli A., Çakan H., Türkmen N., "Göksu Deltası (İçel) Florası'nın Fitocoğrafik Yönden Değerlendirilmesi", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1997, ss.80-91
Türkmen N., Düzenli A., Çakan H., Öztürk M., "Impact of Environmental Problems on the Natural Vegetation in the Mediterranean Part of Turkey", 1st International Conference on Land Degradation, ADANA, TÜRKIYE, 10-14 Haziran 1996, pp.660-672
Uygur F.N., Düzenli A., Çakan H., Orel E., Türkmen N., Boz Ö., et al., "Plant Species Required to be Protected in Göksu Delta, Silifke-Türkiye", 4th Plant Life of South West Asia Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 21-28 Mayıs 1995, pp.660-672
Türkmen N., Düzenli A., Çakan H., "Yangınların Doğu Akdeniz Bölgesindeki Fitolojik Zenginlikler Üzerine Etkisi", II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 1995, ss.15-25
Düzenli A., Türkmen N., Çakan H., "Doğu Akdeniz (Adana) Florasının Endemikleri, Kaybolan Habitatları ve Nesli Tehlike Altına Giren Bitkileri", I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 1994, ss.720-728
Düzenli A., Türkmen N., Uygur F.N., Uygur S., Boz Ö., "Akdeniz Bölgesi Önemli Yabancı Otları ve Botaniksel Özellikleri", Türkiye 1. Herboloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 1993, ss.77-86
Türkmen N., Düzenli A., "Osmaniye'nin (Adana) Doğal Bitki Örtüsü", Tarih İçinde Bütün Yönleriyle Osmaniye I. Sempozyum, OSMANİYE, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1993, ss.233-250
Düzenli A., Türkmen N., Çakan H., "Çukurova Bölgesindeki Maki Vejetasyonunun Floristik Özellikleri", 10. Ulusal BiyolojiKongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Temmuz 1990, ss.243-255
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Türkmen N., Düzenli A., Öztürk M., "Floral Diversity Of The High Altitudes Of Amanos Mountains: A Case Study From Daz Mountain-Mıgır, Turkey", in: Climate Change Impacts on High-Altitude Ecosystems, Münir Öztürk, Khalid Rehman Hakeem, I.Faridah-Hanum, Recep Efe , Eds., Springer International Publishing Switzerland, Bern, pp.427-453, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi