Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Metalik Maden Yatakları
Arama ve Değerlendirme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Maden Mühendisliği
Maden Yatakları ve Jeokimya
Metalik Madenler
Endüstriyel Hammaddeler
Malzeme Bilimi
Mineraloji-Petrografi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Geological
Materials Science, Characterization & Testing
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi