Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güneyli H., Karahan S., Güneyli A., Yapici N., "Water content and temperature effect on ultrasonic pulse velocity of concrete", RUSSİAN JOURNAL OF NONDESTRUCTİVE TESTİNG, vol.53, pp.159-166, 2017 (Link)
Yapici N., Gezer F., Nurlu N., Turhan Ş., Ufuktepe Y., "RADIOLOGICAL, GEOCHEMICAL, AND MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF NATURAL STONES USED IN TURKEY", NUCLEAR TECHNOLOGY & RADİATİON PROTECTİON, vol.32, no.3, pp.267-274, 2017 (Link)
Anil M., Türkmenoğlu M., Yapici N., Pınarbaşı A., Kiliç Ö., "Effect of Classical Eberhart Lime Kiln Modifications on Capacity and Lime Quality of Kilns", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, pp.4663-4688, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Top E., Yapici N., "Doğu Akdeniz (Samandağı-Narlıkuyu Arası) ve KKTC (Dip Karpas-Girne) Sahil Kumlarının Element ve Mineral İçeriklerinin Araştırılması", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.1, ss.7-19, 2018 (Link)
Demirel Top E. , Yapici N., Çetinkaya Ç., "Comparison of Fatal Occupational Accidents Statistics in Turkey with Some European Countries ", International Journal of Scientific and Technological Research, no.6, pp.107-119, 2018 (Link)
Türkmenoğlu M., Yapici N., Anil M., Kiliç Ö., "Farklı Kalsinasyon Sıcaklıklarında Elde Edilen Kostik Kalsine Manyezitlerin Yüzey Alanlarının ve Porozitelerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.145-154, 2017 (Link)
Özek G., Akgül M., Nurlu N., Yapici N., "Tectonic Setting and Geochemical Features of the Guleman Ophiolite (Elazığ)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, no.2, ss.29-44, 2017 (Link)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.7-15, 2016 (Link)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "GÜNEYLI HAKAN,YAPICI NIL,KARAHAN SÜLEYMAN Yapı Malzemesi Olarak Dogal Anhidritin DeĞerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.1, ss.421-428, 2016
Özek G., Akgül M. , Nurlu N., Yapici N., "Elazığ Bölgesi Kromitit ve Yan Kayaçlarına ait PGE İçerikleri ve Jeokimyasal Yorumu", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, no.1, ss.381-393, 2016 (Link)
Yapici N., Güneyli H., Karakilçik H., "Fakilar Boksit Cevher Özellikleri Ve Potansiyeline Ait ilk Bulgular (ÇamlIyayla/Mersin)", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.55-64, 2015
Bayat O., Ergin C., Altinçelep Z., Yapici N., "CHARACTERIZATION OF ESKISEHIR (TURKEY) SEPIOLITE", Clay Science, vol.19, no.4, pp.91-98, 2015 (Link)
Nurlu N., Yapici N., "Ortaköy Granitoyidi?nin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Yaylak/Aksaray)", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.69-78, 2014 (Link)
Yapici N., Altiner M., "Tomarza-Şeyhbarak (Kayseri) Yöresi Manganez Rezervinin Jeolojik ve Zenginleştirilebilirlik Araştırması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.1-9, 2013
Yapici N., Güneyli H., "İs Sağlığı ve Güvenliğinde Tıbbi Jeolojinin Yeri", Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İs Güvenligi Sempozyumu, ss.341-350, 2013
Yapici N., Bahçeli A., "Battalgazi (Malatya) Bölgesi Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Zenginleştirilebilirliliğinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.258-265, 2012
Boztaş C., Yapici N., "Yeşilova-Kağilcik (Burdur) Kireçtaşlarinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Ve Mermer Olarak Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.247-255, 2009
Kemerci M., Yapici N., "Düziçi (Osmaniye) Kireçtaşlarinin Mermer Ve Malzeme Olarak Kullanilabilme Olanaklarinin Araştirilmasi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.24, no.2, ss.257-265, 2009
Mavruk A., Yapici N., Anil M., "Adana İli Ana Arterlerdeki Toz ve Gürültü Emisyon Değerlerinin Çevresel Etkileri", Yerbilimleri/Geosound, ss.327-348, 2008
Kaya A., Yapici N., "Midyat Taşının Kaplama Ve Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.357-367, 2008
Yapici N., "Düzağaç Kuvarsit Yatağının (Kozan-Adana) Cam Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.309-323, 2007
Kiliç A.M., Yapici N., Aykamış Ş., "Kadirli Bölgesinde (Osmaniye) Yerleşime Açılması Düşünülen Alanların Zeminlerinin Jeolojik Ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi,", Geosound, cilt.22, ss.409-418, 2007
Yapici N., "Afşin-Göksun (Kahramanmaraş) Arasındaki Barit Zuhurlarının Jeolojik, Metalojenik ve Ekonomik İncelemesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.283-297, 2004
Yapici N., "Anamur-Malaklar (Mersin) Yöresinin jeolojisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.267-282, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayat O., Demirci S., Dinçer N.S., Altinçelep Z., Yapici N., Dinçer S., "", , ,
Yapici N., Yıldızeli M. , Güneyli H., "A Case Study on Air Quality Modeling: II-A Group Stone Quarry, Gülnar/Mersin Region", 2. Uluslararası multidisiplin çalışmalar kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, vol.1, no.2, pp.255-265
Demirel Top E., Çetinkaya Ç., Top S., Yapici N., "Türkiye' deki İş Kazalarının Bazı Ülkelerle Kıyaslanması", II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.974-974 (Link)
Çetinkaya Ç., Demirel Top E., Top S., Yapici N., "Türkiye' deki İş Kazası Kaynaklı Ölümlerin İstatistiksel Değerlendirmesi ", II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.864-864 (Link)
Memiş O., Demirel Top E., Top S., Yapici N., Çiçek H.A., "METAL DÖKÜM İŞLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ", International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017, ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.811-824 (Link)
Demirel Top E. , Top S., Yapici N., Memiş O., "DOĞU AKDENİZ VE KKTC SAHİL KUMLARINDAKİ AĞIR METAL DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ", International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017, ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.739-757 (Link)
Yapici N., "Effect of Classical Eberhart Lime Kiln Modifications on Capacity and Lime Quality of Kilns", ASİAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, no.6, pp.4663-4688, 2017
Yapici N., Güneyli H., Anil M., "Predictions About Acid Rock/Mining Drainage During Mining Activities: Copper Mineralization/Artvin", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.3-3
Yapici N., Güneyli H., "CHARACTERISTICS of BACAKLI (KOZAN-ADANA) LIGNITE COAL (BACAKLI (KOZAN-ADANA) LİNYİT KÖMÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERi)", I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ (I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.123-123
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "COMPARISON OF STRENGTH, ABRASION, AND ULTRASONIC PULSE VELOCITY VALUES IN DIFFERENT ROCKS (FARKLI KAYAÇLARDAKİ DAYANIM, AŞINMA ve ULTRASONİK HIZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)", I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.213-213
Yapici N., Güneyli H., Karahan S., "COMPARISON OF STRENGTH PARAMETERS OF ANHYDRITE BASED MORTARS (ANHİDRİT BAZLI HARÇLARIN DAYANIM PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)", I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, vol.1, no.1, pp.215-215
Yildizeli M., Yapici N., Güneyli H., "Hava Kalitesi Modelleme Çalışmasına Bir Örnek: Islahiye İlçesi/Gaziantep (A CASE STUDY ON AIR QUALITY MODELING: ISLAHIYE DISTRICT/GAZİANTEP REGION)", Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (International Symposium On Occupational Health and Safety in Mining, UMİİGS?2017), ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.298-335
Yapici N., Nurlu N., "GEOCHEMICAL AND GEOLOGICAL INVESTIGATION OF THE FAKILAR (ÇAMLIYAYLA-MERS?N) BAUXITE DEPOSITION", VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.70-71 (Link)
Ürünveren A., Yapici N., S., "pliyosen yaşlı kars bölgesi bazaltlarının kırmataş olarak kullanılabilirliği", 7. ulusal kırmataş sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Mart 2015, cilt.1, ss.329-334
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Çukurova Bölgesi Kırmataş Agregalarının Özellikleri", 67. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.610-611
Oezkan S., Yasar E., Erdogan Y., Yapici N., "Evaluation of salbas (Adana) sandstones for industrial usage", 20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2007), ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2007, pp.259-267
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi