Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güneyli H., Karahan S., Güneyli A., Yapici N., "Water content and temperature effect on ultrasonic pulse velocity of concrete", RUSSİAN JOURNAL OF NONDESTRUCTİVE TESTİNG, vol.53, pp.159-166, 2017 (Link)
Yapici N., Gezer F., Nurlu N., Turhan Ş., Ufuktepe Y., "RADIOLOGICAL, GEOCHEMICAL, AND MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF NATURAL STONES USED IN TURKEY", NUCLEAR TECHNOLOGY & RADİATİON PROTECTİON, vol.32, no.3, pp.267-274, 2017 (Link)
Anil M., Türkmenoğlu M., Yapici N., Pınarbaşı A., Kiliç Ö., "Effect of Classical Eberhart Lime Kiln Modifications on Capacity and Lime Quality of Kilns", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, pp.4663-4688, 2009
Anil M., Turkmenoglu M., Yapici N., Pinarbasi A., Kilic O., "Effect of Classical Eberhart Lime Kiln Modifications on Capacity and Lime Quality of Kilns", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, pp.4663-4688, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Türkmenoğlu M., Yapici N., Anil M., Kiliç Ö., "Farklı Kalsinasyon Sıcaklıklarında Elde Edilen Kostik Kalsine Manyezitlerin Yüzey Alanlarının ve Porozitelerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.145-154, 2017 (Link)
Özek G., Akgül M., Nurlu N., Yapici N., "Tectonic Setting and Geochemical Features of the Guleman Ophiolite (Elazığ)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, no.2, ss.29-44, 2017 (Link)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.7-15, 2016
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.2, ss.7-15, 2016
Özek G., Akgül M. , Nurlu N., Yapici N., "Elazığ Bölgesi Kromitit ve Yan Kayaçlarına ait PGE İçerikleri ve Jeokimyasal Yorumu", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, no.1, ss.381-393, 2016 (Link)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.7-15, 2016 (Link)
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "GÜNEYLI HAKAN,YAPICI NIL,KARAHAN SÜLEYMAN Yapı Malzemesi Olarak Dogal Anhidritin DeĞerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.1, ss.421-428, 2016
Yapici N., Güneyli H., Karakilçik H., "Fakilar Boksit Cevher Özellikleri Ve Potansiyeline Ait ilk Bulgular (ÇamlIyayla/Mersin)", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.55-64, 2015
Bayat O., Ergin C., Altinçelep Z., Yapici N., "CHARACTERIZATION OF ESKISEHIR (TURKEY) SEPIOLITE", Clay Science, vol.19, no.4, pp.91-98, 2015 (Link)
Nurlu N., Yapici N., "Ortaköy Granitoyidi?nin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Yaylak/Aksaray)", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.69-78, 2014 (Link)
Yapici N., Altiner M., "Tomarza-Şeyhbarak (Kayseri) Yöresi Manganez Rezervinin Jeolojik ve Zenginleştirilebilirlik Araştırması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.1-9, 2013
Yapici N., Güneyli H., "İs Sağlığı ve Güvenliğinde Tıbbi Jeolojinin Yeri", Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İs Güvenligi Sempozyumu, ss.341-350, 2013
Yapici N., "Düzağaç Kuvarsit Yatağının (Kozan-Adana) Cam Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.309-323, 2007
Yapici N., "Afşin-Göksun (Kahramanmaraş) Arasındaki Barit Zuhurlarının Jeolojik, Metalojenik ve Ekonomik İncelemesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.283-297, 2004
Yapici N., "Anamur-Malaklar (Mersin) Yöresinin jeolojisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.267-282, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayat O., Demirci S., Dinçer N.S., Altinçelep Z., Yapici N., Dinçer S., "", , ,
Yapici N., "Effect of Classical Eberhart Lime Kiln Modifications on Capacity and Lime Quality of Kilns", ASİAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, no.6, pp.4663-4688, 2017
Memiş O., Demirel Top E., Top S., Yapici N., Çiçek H.A., "METAL DÖKÜM İŞLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ", International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017, ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.811-824 (Link)
Demirel Top E. , Top S., Yapici N., Memiş O., "DOĞU AKDENİZ VE KKTC SAHİL KUMLARINDAKİ AĞIR METAL DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ", International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017, ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.739-757 (Link)
Yapici N., Nurlu N., "GEOCHEMICAL AND GEOLOGICAL INVESTIGATION OF THE FAKILAR (ÇAMLIYAYLA-MERS?N) BAUXITE DEPOSITION", VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.70-71 (Link)
Ürünveren A., Yapici N., S., "pliyosen yaşlı kars bölgesi bazaltlarının kırmataş olarak kullanılabilirliği", 7. ulusal kırmataş sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Mart 2015, cilt.1, ss.329-334
Güneyli H., Yapici N., Karahan S., "Çukurova Bölgesi Kırmataş Agregalarının Özellikleri", 67. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.610-611
Oezkan S., Yasar E., Erdogan Y., Yapici N., "Evaluation of salbas (Adana) sandstones for industrial usage", 20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2007), ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2007, pp.259-267