Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Benlidayi M.E., Ucar Y., Tatli U., Ekren O., Evlice B., Kisa H.İ., et al., "Short Implants Versus Standard Implants: Midterm Outcomes of a Clinical Study", IMPLANT DENTISTRY, vol.27, pp.95-100, 2018
Ucar Y., Ekren O., "Effect of layered manufacturing techniques, alloy powders, and layer thickness on mechanical properties of Co-Cr dental alloys.", JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.-, 2018
Ucar Y., Aysan M.İ., Ekren O., "Layered Manufacturing of Dental Ceramics: Fracture Mechanics, Microstructure, and Elemental Composition of Lithography-Sintered Ceramic.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.-, 2018
Ekren O., Özkömür A., Uçar Y., "Effect of layered manufacturing techniques, alloy powders, and layer thickness on metal-ceramic bond strength", JOURNAL OF PROSTHETİC DENTİSTRY, vol.1, no.1, pp.1-7, 2017 (Link)
Tatli U., Benlidayi M., Ekren O., Salimov F., "Comparison of the effectiveness of three different treatment methods for temporomandibular joint disc displacement without reduction.", INTERNATİONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGERY, vol.-, 2017
Ekren O., "The effect of coloring liquid dipping time on the fracture load and color of zirconia ceramics.", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTİCS, vol.9, pp.67-73, 2017
Ekren O., Özkömür A., "Influence of ozone and paracetic acid disinfection on adhesion of resilient liners to acrylic resin", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.8, pp.290-295, 2016
Ozkomur A., Ucar Y., Ekren O., Arai S.R., Teixeira E., "Characterization of the interface between cast-to Co-Cr implant cylinders and cast Co-Cr alloys.", JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.115, pp.592-600, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkömür A., Ekren O., "Effect of casting technique on microhardness and microstructure properties of Co-Cr alloys used in fixed prosthetic dental treatment", CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, pp.539-544, 2018
Ekren O., "FARKLI POST-KOR SİSTEMLERİNİN KIRILMA DAYANIMININ İN-VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ?", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.43-47, 2017 (Link)
Ekren O., Çerçi N., "3 FARKLI DİŞETİ RETRAKSİYON YÖNTEMİNİN HASTA KONFORU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.48-56, 2017 (Link)
Ekren O., Benlidayi M.E., "Fabrication of Implant Retained Metal-Ceramic-Composite Hybrid Dentures: Case Report", Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, cilt.2, ss.16-21, 2016
Ekren O., "Kimyasal Temizleyicilerin Akrilik Dişlerin Yüzey Sertliklerine Etkisi ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.54-58, 2015
Uçar Y., Gürbüz G.A., Ekren O., "Diş Hekimliğinde Lazer Sinterizasyon ve Diğer Tabakalı Üretim Yöntemleri", TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.1, ss.13-22, 2015
Ekren O., Özkömür A., Gürbüz C.C., "Besin Taklidi Sıvıların Üç Farklı Geçici Kron Materyalinin Yüzey Sertliğine Etkisi ", Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.23-27, 2014 (Link)
Ekren O., "Treating A Traumatised Maxillary Central Insizor With Monoblock Post-Core-Crown Restoration: A Case Report", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.45-48, 2014 (Link)
Ekren O., Özkömür A., "Platform swithching yaklaşımı", Cumhuriyet Dental Journal, cilt.1, ss.1-7, 2013
Ekren O., Kurtoğlu C., Köroğlu A., "FARKLI TİP AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI HASTALARIN PROTETİK REHABİLİTASYONU : İKİ OLGU SUNUMU ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.34-39, 2012 (Link)
Ekren O., Kurtoğlu C., Köroğlu A. , "GELENEKSEL VE ADEZİV DENTAL SİMANLAR HAKKINDA BİR DERLEME ÇALIŞMASI ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.205-216, 2012 (Link)
Ekren O., "ÜST SOL SANTRAL DİŞ EKSİKLİĞİNİN OVAL TİPTE KÖPRÜ GÖVDESİ KULLANILARAK DİŞ DESTEKLİ SABİT KÖPRÜ PROTEZİ İLE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.245-248, 2011
Özkömür A., Ekren O., "Mikrodalga Enerjisi ile Akrilik Rezinlerin Polimerizasyonu", EÜ Dişhek Fak Derg, cilt.32, ss.1-7, 2011
Ekren O., Kurtoğlu C., Görmez U. , "Çift taraflı maksiller yan keseci diş eksikliğinin kişisel dayanak hazırlanarak implant ile restorasyonu: olgu sunumu", ondokuz mayıs üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, cilt.3, ss.111-115, 2010
Ekren O., Benlidayi M.E., Karan S., "SENDROMSUZ BR OLGODONT OLGUSUNUN NTERDSPLNER YAKLASIM LE REHABLTASYONU: OLGU SUNUMU", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.114-118, 2010
Ekren O., Kurtoğlu C., "DAYANAK-MPLANT BRLESME TPNN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLARIN KLNK BASARISINA ETKS KONUSUNDA BR DERLEME", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.131-137, 2009
Kurtoğlu C., Ekren O., Benlidayi M.E., "Yiiz Protezleri: İki Olgu Bildirimi", Ondokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Der g, cilt.9, ss.94-98, 2008
Ekren O., Kurtoğlu C., "DİŞETİ RETRAKSİYON YÖNTEMLERİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.78-84, 2008
Ekren O., "Dişeti Retraksiyon Yöntemleri", Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, cilt.18, ss.78-84, 2008 (Özet) (Abstract)
Ekren O., Kurtoğlu C., "HASSAS BAGLANTILAR", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.111-120, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeşilyurt Aydin N., Uçar Y., Ekren O., "comparison of the internal and marginal adaptation of metal substructures fabricated by different manufacturing techniques", 2nd ınternational conference on restorative dentistry and prosthodontics, Toronto, KANADA, 1-2 Mayıs 2017, vol.5, no.1, pp.1-1
Yeşilyurt Aydin N., Ekren O., Akoğlan M., "metal seramik rezin hibrit protezler vaka sunumu", ITI TÜRKİYE,AZERBAYCAN KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2016, ss.1-3
Benlidayi M.E., Uçar Y., Tatli U., Ekren O., Evlice B., "Clinical successEvaluation of Short Dental Implants", 94.general session and exhibition of theI ADR, seul, GUNEY KORE, 22-25 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekren O., Uçar Y., Özkömür A., "surface evaulation of six different dental implant systems using SEM", 94.GENERAL SESSION,EXHIBITION OF THE IADR, seul, GUNEY KORE, 22-25 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekren O., Benlidayi M.E., "sendromik olmayan Oligodonti olgusunun implant destekli protez ile rehabilitasyonu", çukurova diş hekimliği günleri, ADANA, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2016, cilt.1, ss.1-1
Ekren O., Kasan Z., Başgil M.C. , "FRACTURE RESISTANCE OF DIFFERENT POST CORE SYSTEMS", 47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekren O., Erkan E.S., Akoğlan M. , "ÇİFT TARAFLI ANTERİOR MAKSİLLEKTOMİ SONUCUNDA OLUŞAN DEFEKTİN HOLLOW BULB TEDAVİ OBTÜRETÖRÜ İLE REHABİLİTASYONU OLGU SUNUMU", 22.ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRES, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, pp.1-1
Ekren O., Özkömür A., Uçar Y., Shinkai R., "Characterization of the interface between cast to Co Cr implant cylinders and cast Co Cr alloys", IADR/AADR/CADR 91st General Session, Boston, ABD, 11-14 Mart 2015, vol.1, pp.1-1
Uçar Y., Gürbüz G.A., Koçak E.F., Akoğlan M., Ekren O., "EVALUATION OF BOND STRENGTH OF LASER SİNTERED Co Cr ALLOY WİTH PORCELAIN USING 3 POINT BENDING TEST", 22.ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, pp.1-1
Özkömür A., Ekren O., Camargo B., "Effect of undersizedinstrumentation and bone densıty on implant primary stability", IADR/AADR/CADR 91st General Session, Boston, ABD, 11-14 Mart 2015, vol.1, pp.1-1
Aysan Meriç I. , Ekren O., Uçar Y., "fracture mechanics microstructure and elemental composition of Lithography Sintered Ceramic", IADR/AADR/CADR 91st General Session, Boston, ABD, 11-14 Mart 2015, vol.1, pp.1-1
Ekren O., "TAM PROTEZ ESTETİK KRİTERLERİN TOPLUMDA GÖRÜLME SIKLIĞI", 22.ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekren O., Çerçi N., Sertdemir Y., "COMPARING THE EFFECTIVENESS OF THREE DIFFERENT RETRACTION METHODS ON PATIENT COMFORT", 47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, vol.1, pp.1-1
Ekren O., Çerçi N. , Benlidayi M.E., "TOTAL DİŞSİZLİĞİN ABUTMENT HİBRİT OVERDENTURE PROTEZ İLE REHABİLİTASYONU OLGU SUNUMU", 22.ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, pp.1-1
Ekren O., Özkömür A., Gözde K., "Influence of dentin sealing technique on the shear bond strength between Li disilicate ceramics and try in paste contaminated dentin", IADR Africa/Middle East Regional Meeting, Cape town, GUNEY AFRIKA CUM., 25-28 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekren O., Özkömür A., "influence of disinfection procedures on adhesion of resilient liners", 91st General Session & Exhibition of the IADR42nd Annual Meeting & Exhibition of the AADR37th Annual Meeting of the CADR, Seattle, ABD, 20-23 Mart 2013, vol.1, no.1, pp.1-1
Gürbüz G.A., Uçar Y., Akova T., Ekren O., "Effect of Porcelain Firing Cycles on Fit of Laser Sintered Alloy", 90th General Session & Exhibition of the IADR, İguasu, BREZILYA, 20-23 Haziran 2012, vol.1, no.1, pp.1-1
Kurtoğlu C., Ekren O., Powers J., Kiat-Amnuay S., "effect of thixotropic agent on the Physical Properties of three Platinium Silicone maxillofacial elestomers", American Anaplastology association 23 th Annual Conference, Atlanta, ABD, 6-9 Kasım 2008, vol.1, pp.1-1
Kurtoğlu C., Ekren O., Powers J., Amnuay S., "Effect of thixotropic Agent on the Physical Properties of Platinium silicone Maxillofacial Elastomers", American Academy of Maxillofacial Prosthetics 55 th Annual meeting, Scottsdale, Arizona, ABD, 27-30 Kasım 2007, vol.1, pp.1-1
Ekren O., Kurtoğlu C., "Efficacy of Disinfection Procedure for Irreversible Hydrocolloid Impression Materials", continental European Division and the Scandinavian Division of the IADR, AMSTERDAM, HOLLANDA, 14-17 Eylül 2005, vol.1, pp.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi