Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erman O., "The Analysis Of Symbolic Performance In Mass Housing Settlements", Building and Environment, vol.39, pp.449-457, 2004 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erman O., "Mekansal Komşuluk Kavramı Üzerinden Mimari Mekanın Analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.165-176, 2017 (Link)
Erman O., Yilmaz N., "Mimari Tasarımda Konsept ve Bağlam İlişkisi Üzerine", Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, pp.96-115, 2017 (Link)
Erman O., Boran B., "Evaluation of Sculptural Installations in Urban Space: Proposal for a Semiotic Model", CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.44, ss.170-190, 2015
Erman O., Can E., "Butik Otellerin Karakteristik Özelliklerinin Saptanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.163-175, 2015 (Link)
Gümüşburun Ayalp G., Şenyiğit Ö., Erman O., "Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.68-82, 2015 (Link)
Erman O., Ayalp G. , "Cephe Kaplama Malzemelerinin Simgesel Anlamı, Bir Değerlendirme Çalışması", İTÜ Dergisi Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım, cilt.8, ss.3-14, 2009 (Link)
Saban Ökesli F.D., Erman O., Durukan İ., Karaman F., "Adana Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004-2005", TÜBA-KED, pp.45-70, 2009
Erman O., Özüdoğru A.A., "Adana Yüksekbaş Dokuma ve İplik Fabrikası Yönetim Binası", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.311-324, 2008
Erman O., Karaman F., Saban Ökesli F.D., Durukan İ. , "Adana'da, 1930'lardan Günümüze, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişimler Bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.235-247, 2007
Karagenç O., Ünügür M.S., "Toplu Konut Alanlarında Simgesel Performans Sorunu", İTÜ Dergisi Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım, cilt.1, ss.10-20, 2002 (Link)
Gök T. , Karagenç O., "Yaşam Çevrelerinde Kentsel Kimliğin Sağlanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.129-132, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erman O., Karaman F. , "Following The Codes of Rationalist Architecture Through a Syntactic Analysis of Early Turkish Examples", 10th Space Syntax Symposium, Londra, INGILTERE, 13-17 Temmuz 2015, pp.4:1-4:15
Erman O., "Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Rolü Ve Bir Uygulama Çalışması", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.131-131
Erman O., Dokuzoğlu N., "Mekan Kavramının Aktarımında Enformel Bir Yöntem Denemesi", Geleceği Tasarlamak 6. Uluslararası Sinan Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2010, pp.399-406
Durmuş Karaman F. , Erman O., "Apartman Tipolojisinde Bir Açılım: 1950-60?Larda Adana Örneğinde Aile Apartmanları", IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Ulusal Sempozyum 1: KENT,KÜLTÜR VE KONUT, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2007, ss.107-114
Karaman F., Erman O., Saban Ökesli F.D., Durukan İ. , "Local Responses To Traditional Trends: Modern Architecture In Adana, Turkey", Motives and Color in Traditional Mediterranaen Art Symposium, Sinaia, ROMANYA, 19-21 Eylül 2006, pp.50-55
Saban Ökesli F.D., Durukan İ. , Erman O., Karaman F., "Recapturing The Values Of Modern Architecture: The Case Of Adana", Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture, The Proceedings of MAAN 5th International Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2005, pp.352-355
Erman O., "Symbolic Meaning Of Mass Housing-A Qualitative Study", International Conference on Quality of Urban Life, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2003, pp.375-385
Karagenç O., "Toplu Konut Alanlarında Simgesel Yapı Ve Yerel Yönetimlerin Rolü", Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-26 Ocak 2002, ss.82-89
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saban Ökesli F.D., Durmuş Karaman F. , Erman O., Durukan İ. , "Adana Mimarlık Rehberi 1900-2005", Alev Dikici Matbaası , ADANA, 2006
Erman O., Baş D. , "Adana'Da Tarihi Doku Ve Kentsel Kimlik İlişkisi ", Adana Kentsel Kültür Envanteri, Durukan İ, Karaman F., Saban D., Erman o., Baş Yanarateş D., Ramazanoğlu G., Ed., Ulusoy Ofset, Adana, ss.27-29, 2006
Durukan İ. , Durmuş Karaman F. , Saban Ökesli F.D., Erman O., Baş D. , Ramazanoğlu M., Ed., "Adana Kentsel Kültür Envanteri, T.C. Adana Valiliği, Adana KKTV Koruma Bölge Kurulu Md. Env. Dizisi:1 ", Ulusoy Ofset, ADANA, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi