Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Interaction between effects of ambient parametersand those of other important parameters onelectrospinning of PEINMP solution", BAP Diğer, FYD-2015-3818, Yönetici, Devam Ediyor
"Pamuk ve Polyester İçerikli Kumaşların Işık Etkisiyle Renk Değişimi Parametrelerinin İncelenmesi ve Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi", BAP Doktora, FDK-2015-3368, Yönetici, Devam Ediyor
"Volfram Tel Özlü Çekirdek İplik Geliştirilerek Isıtma Amaçlı Kumaş Tasarımı", BAP Doktora, MMF2013D11, Yönetici, 2015
"Yuvarlak Örme Kumaşların Boya ve Terbiyesini Etkileyen Faktörlerin İncelenemsi", BAP Y.Lisans, MMF2012YL16, Yönetici, 2013
"Örme Pamuklu Kumaşlarda Tekrarlı Yıkamalar ve Kumaş Özelliklerine Etkisi", BAP Y.Lisans, MMF2010YL4, Yönetici, 2011
"Farklı Hammaddeler İçeren Lycralı Dokuma Kumaşlarda Biyo-parlatma ve Biyo-parlatmanın Kumaş Performansına Etkileri", BAP Y.Lisans, MMF2010YL3, Yönetici, 2011
"% 100 Pamuklu, Farklı Eğirme Sistemleriyle Elde Edilen İpliklerden Örülen Kumaşlarda Terbiye İşlemlerinin Boncuklanmaya Etkisinin İncelenmesi", BAP Doktora, MMF2006D25, Yönetici, 2010
"Farklı Eğirme Sistemleriyle Oluşturulmuş % 100 Pamuktan Eğrilmiş İpliklerin Fiziksel Özellikleri ve Bobin Boyama Performansının İncelenmesi", BAP Doktora, MMF2006D14, Yönetici, 2009
"Farklı Bitim (Apre) İşlemlerinin Kumaş Rengine Olan Etkisinin Belirlenmesi ve Optimum Tahmin Modelinin Geliştirilmesi", BAP Doktora, MMF2006D13, Yönetici, 2008
"İpliği Boyalı %100 Pamuklu Dokunmuş Kumaşlarda Belirli Fiziksel Özelliklerin Seçilmiş Performans Özellikleriyle İlişkisinin Teorik ve Deneysel Analizi", BAP Doktora, MMF2005D1, Yönetici, 2007
"Bilgisayar Destekli Eğitim Yapılan Müh. Mim. Fakültesinde İlave Bilgisayar Laboratuvarının Oluşturulması ve Mevcut Laboratuvarların Modernizasyonu", BAP Alt Yapı, AAP200418, Yönetici, Devam Ediyor
"Tekstil Terbiyesinde Yeniden Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanması ve Bu Yöntemlerin Kumaş Performansına Olan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, MMF2003YL6, Yönetici, 2004
"Tekstilde Suyun Jet Makinelerinde Uygulanan reaktif Boyamalara Etkisinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, MMF2003YL5, Yönetici, 2004
"Tekstil Terbiyesinde Bobin Boyamacılığı , Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri", BAP Y.Lisans, FBE2001.YL101, Yönetici, 2002
"Dokunmuş Tekstil Ürünlerinde Performans Belirleme ve İyileştirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, FBE 99.YL.87, Yönetici, 2001
"Reküperatif ve Regeneratif Isı Geri Kazanım Eşanjörlerinin Optimum Tasarım Yönteminin Belirlenmesi, İmalatı ve Denenmesi", TÜBITAK Projesi, MİSAG-50, Araştırmacı, 1996
"Reküperatif ve Rejeneratif Eşanjörlerde Verim Ölçümü", BAP Y.Lisans, F.B.E.94.E160, Yönetici, 1996
"Reküperatif Tip Eşanjörlerin Optimizasyonu ve II. Kanuna Göre Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, F.B.E.94.E159, Yönetici, 1996
"Rejeneratif Isı Eşanjörlerinde Verimin Ölçülmesi", BAP Arastırma Projesi, MMF 92-6, Yönetici, 1993
"Yeni Bir Termosifon Modelinin Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, MMF 87-8, Araştırmacı, 1988
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi