Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi OĞUZHAN KIRDÖK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ
Ana Bilm Dalı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Sabit Telefon : +90 322 3386733 | Dahili : 103
E Posta Adresi : okirdokcu.edu.tr | okirdokgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/okirdok/
Ofis : Eğitim Bilimleri Bölümü Bloğu
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2004-2010
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2002-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bilişsel bilgiyi işleme yaklaşımına göre geliştirilen mesleki karar verme programının sınanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kasım, 2010.
Yüksek Lisans, "Olumlu Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eylül, 2004.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Aile Terapistliği Eğitimi, Weinheim Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung, 2011
Araştırma Alanları
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Mesleki Rehberlik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Family Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2014
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kariyer Planlama, Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 15.09.2015 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kariyer Araştırma, Planlama ve Uygulama Merkezi, , 08.02.2011 - 15.09.2015
Verdiği Dersler
Kariyer Gelişimi ve Danışma, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Mesleki Rehberlik, Lisans, 2014-2015
Rehberlik, Lisans, 2014-2015
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Rehberlik, Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hatipoğlu Z., Kirdök O., Özcengiz D., "Validity and reliability of the Turkish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.49, pp.730-+, 2019 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kirdök O., Harman E., "High school students' career decision-making difficulties according to locus of control", Universal Journal of Educational Research, vol.6, pp.242-248, 2018 (Link)
Şahin İ. , Kirdök O., "Investigation of Relationship between High School Students? Career Adaptability, Subjective Well-Being and Perceived Social Support", International Education Studies (IES), no.8, pp.127-135, 2018 (Link)
Kirdök O., Aslan Sarpkaya A., "Okul Psikolojik Danışmanlarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İş Doyumu Düzeylerini Yordama Gücünün İncelenmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.86-100, 2017 (Link) (Özet)
Kirdök O., Alibekiroğlu P.B., "Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Doğum Sırası Ve Yaşam Doyumunun Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordama Gücünün İncelenmesi", Journal of International Social Research, cilt.9, ss.497-503, 2016 (Link) (Özet)
Kirdök O., "Üniversite öğrenci adaylarının üniversite ve bölüm tercih edenleri", İstihdamda 3İ Dergisi, ss.102-105, 2014 (Link)
Işık E., Akbaş T., Kirdök O., Avci R., Çakir İ., "Use of the Genogram Technique in Counseling With Turkish Families", Journal of Family Psychotherapy, vol.23, pp.131-137, 2012 (Link)
Cenkseven Önder F., Kirdök O., Işık E., "High school students? career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels", electronic journal of research in educational psychology, vol.8, pp.263-280, 2010 (Link)
Cenkseven Önder F., Kirdök O., "Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.263-274, 2009 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kirdök O., "Duygusal Zeka Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", International Social Research and Behavioral Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.147-147 (Link)
Şahin İ. , Kirdök O., "Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi", 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, pp.154-155
Kirdök O., Sanberk İ., "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ MESLEKLERE İLİŞKİN MESLEKİ DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ ", 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ , İÇEL, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, ss.794-796
Kirdök O., Anar Ciritçi B., "Çocuklar için Kariyer Gelişim Programı", V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2014, ss.10-10
Kirdök O., "Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Bölüm Tercih Nedenleri", I. Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Kasım 2013, ss.20-20
Kirdök O., "Kariyer Farkındalığını Geliştirmede Sistemik Temelli Bir Program Örneği", IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2012, ss.60-60
Kirdök O., Akbaş T., "Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programının Uygulanması", III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2010, ss.68-68 (Link)
Kirdök O., "Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançların Mesleki Olgunluk ve Mesleki Karar Düzeyleri ile İlişki", X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2009, ss.157-157
Cenkseven Önder F., Kirdök O., Işik E., "Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles", International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2008, pp.45-45
Kirdök O., "Bir Mesleki Rehberlik Uygulaması: Tanıtım ve Yönlendirme Dersi", II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , KONYA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2008, ss.59-59
Işik E., Akbaş T., Kirdök O., Avci R., "Using Genograms in Family Counseling: Experiences from within a Family Counseling Doctoral Course", International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2008, pp.23-23
Kirdök O., Cenkseven Önder F., "Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17 Ekim 207 - 19 Ekim 2007, ss.298-298
Kirdök O., "Bilgiyi İşleme Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının Geliştirilmesi ve Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma", I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2006, ss.29-30
Kirdök O., "Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması", VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, ss.117-117
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kirdök O., "Dokuzuncu Sınıf Öğrencileri için Kariyer Karar Verme Programı ", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015 (Link)
Kirdök O., "Tolman?ın İşaret Gestalt Kuramı ", Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Çeçen Eroğul, F. Yurtal, Ed., mentis yayınevi, Ankara, ss.531-546, 2014 (Link)
Kirdök O., "Bilgiyi İşleme Kuramı", Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Filiz Yurtal, Rezan Çeçen, Ed., Mentis Yayınevi, Ankara, ss.450-470, 2014 (Link)
Kirdök O., "Bireysel Farklılıklar", Eğitim Psikolojisi, Bülent Gündüz, Burhan Çapri, Ed., Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, ss.350-370, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk PDR Der, , Üye, 17.02.2003 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 20
Web Of Science H İndeksi : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi