Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mantarhane iklimlendirme sisteminin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-8871, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Açık sıvı desikant sisteminin tasarımının geliştirilmesi ve optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 114M151, Danışman, 2016
"Otobüsler İçin Ejektörlü Klima Sistemi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi", TÜBITAK Projesi, 112M167, Danışman, 2015
"Mikrodalga Yöntemi İle Rejenere Edilen Adsorbent Yatağı Uygulamasının Adsorpsiyonlu Isı Pompası Performansı Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 110M497, Danışman, 2013
"Bir kanal içerisine farklı yerleşim düzenlerinde yerleştirilen üçgen kesitli küt cisimlerin akış karakteristiklerinin belirlenmesi ve ısı transferinin iyileştirilmesinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 107M380, Danışman, 2011
"Tek ve çok katmandan oluşan topraklarda toprak sıcaklığının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 107M380, Danışman, 2010
"Hijyenik iklimlendirme için nem almalı iklimlendirme sistemi", TÜBITAK Projesi, 106M094, Yönetici, 2008
"Buz depolamalı iklimlendirme sistemi", BAP Doktora, MMF2006D, Yönetici, 2008
"Taşıtlarda eksoz gazı ısısyla çalışan LiBr/H2O akışkan çiftli absorbsiyonlu soğutma çevriminin deneysel olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 104M422, Araştırmacı, 2007
"TEMSA School-Bus için ısıtma-soğutma yükünün hesaplanması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, xxx, Yönetici, 2004
"Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, xxx, Araştırmacı, 2003
"Bir ejektörlü soğutma sisteminin tasarımı ve incelenmesi", BAP Y.Lisans, FBE2002YL252, Yönetici, 2003
"Buharlaştırmalı soğutmalı klima sistemi", BAP Y.Lisans, FBE2002YL255, Yönetici, 2003
"Isı değiştiricilerinde etkinliğin arttırılması", BAP Arastırma Projesi, MMF2002BAP45, Yönetici, 2004
"Silindirik çeliklerin çeşitli sınır şartlarında soğutulmasının araştırılması", BAP Doktora, FBE2002D109, Yönetici, 2004
"Kısmi depolama yöntemi ile çalışan buz depolamalı bir iklimlendirme sisteminin tasarlanması", BAP Y.Lisans, FBE2001YL35, Yönetici, 2002
"Buz depolamalı iklimlendirme sistemi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), AAP200211, Yönetici, 2004
"Seyhan Göl suyunun bir ısı pompasında ısıl enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FBE2000YL57, Yönetici, 2001
"Konvektif ısı transferleri için kanalların optimum boyut ve şekilleri", BAP Y.Lisans, FBE99-YL29, Yönetici, 1999
"Çok amaçlı ısı pompası", BAP Arastırma Projesi, MMF99-13, Yönetici, 2000
"Isı ve soğu geri kazanımlı, nemlendirmeli iklimlendirme sistemi", BAP Y.Lisans, FBE99-YL27, Yönetici, 1999
"Rejeneratör kullanarak atık ısı geri kazanımı", BAP Y.Lisans, FBE98?60, Yönetici, 1998
"Bileşik ısı güç sistemlerinin bölgesel ısıtma ve soğutmada kullanılması", BAP Y.Lisans, FBE97-108, Yönetici, 1998
"Ameliyathanelerin iklimlendirilmesinde ısı ve soğu geri kazanımı", BAP Y.Lisans, FBE96-124, Yönetici, 1997
"Isı geri kazanımlı, taze ve atık hava buharlaştırmalı soğutma destekli iklimlendirme sistemi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 96K120540, Araştırmacı, 1999
"Güneş pili ile elektrik üretiminin Çukurova Bölgesi için kullanılabilirliğinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FBE96-125, Yönetici, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi