Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1983 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Temel Tıp, 20.06.1983 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.İnandıklıoğlu, "Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda VEGF-A, MMP-2, MMP-9, TIMP-1 ve TIMP-2 Genlerinin Ekspresyon ve Metilasyon Düzeylerindeki Değişikliklerin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Doktora, E.Tunç, "Sağlıker Sendromlu Hastaların Sitogenetik Analizleri ve Kalsiyuma Duyarlı Reseptör Geni 2. ve 3. Ekzon Dizilerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Doktora, D.Taştemir, "Akciğer kanserli hastalarda gözlenen kromozomal düzensizlikler ile hücre ölüm reseptörü-4 genindeki polimorfizmlerin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2008.
Yüksek Lisans, N.İnandıklıoğlu, "Nöroblastoma Hastalarında Kromozom Düzensizlikleri, MYCN ve AURKA Gen Değişikliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, O.Özer, "Frajil Sendromu Ön Tanısı Alan Çocuklarda Sitogenetik Değişiklikler ve FMR1 Geni Trinükleotid Tekrar Sayılarının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, D.Taştemir, "Nöropsikiyatrik ve Zeka Özürlü Hastaların Sitogenetik İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi