Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Algıladıkları Sosyal ve Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi", BAP Arastırma Projesi, EF2013BAP29, Araştırmacı, 2014
"Süreç odaklı kılavuzlanmış sorgulama: Genel Kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı ", BAP Arastırma Projesi, EF2013BAP24, Yönetici, 2016
"İlköğretim öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını etkileyen faktörler ", BAP Arastırma Projesi, EF2011BAP19, Yönetici, 2013
"Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adaylarının işbirlikçi öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili inançları ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EF2010BAP11, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi